Kot je dejal dr. Sašo Medved s Fakultete za strojništvo, ki je dal pobudo za izvedbo omenjenega interdisciplinarnega projekta, je s tem želel spodbuditi študente omenjenih fakultet k skupnemu sodelovanju pri načrtovanju, gradnji in nadzoru samozadostnega bivalnega objekta. Projekt Celica je zamišljen kot bivalna enota za bivanje študentov, v praksi pa bo namenjen za izobraževanje študentov omenjenih dveh fakultet, ki se jim bodo v letošnjem študijskem letu pridružili tudi študentje Fakultete za zdravstvo iz Ljubljane, ki bodo v okviru projekta izvedli analizo bivalnega okolja in različne druge meritve.

enota.jpg

Na dobro toplotno izoliranem montažnem objektu bodo vgrajene tudi sončne celice in solarni kolektorji za proizvodnjo elektrike in ogrevanje tople vode. Poleg tega bo objekt opremljen s sistemom za zbiranje deževnice. Odpadke bodo zbirali in razgrajevali s pomočjo kompostiranja, odpadne vode pa bodo speljane v rastlinsko čistilno napravo.

Projekt izvajajo v okviru evropskega projekta IEE IDES-EDU in bo po besedah sogovornika namenjen tudi izobraževanju šolske mladine in širše javnosti, hkrati pa naj bi služil tudi kot primer dobre prakse pri gradnji samozadostnih bivalnih objektov pri nas.