"Zato vam priporočam, da pri peči obvezno uredite neodvisen dotok zunanjega zraka, da o tem, da mora biti tudi dimnik korektno zgrajen, primeren in redno čiščen, niti ne govorim," je nedavno trgovec opozoril kupca kaminske peči. Trgovci so pogosto veljali za ljudi, ki jim je pomembno le to, da prodajo, očitno pa so se časi spremenili in sedaj tudi opozarjajo na določene nevarnosti. Ne morda na peči, ampak na nevarnosti podcenjevanja in nepravilne vgradnje. Zato tokrat več besed o tej problematiki.

Ogljikov monoksid

Kljub sodobnih kurilnim, dimovodnim in prezračevalnim napravam, rešitvam v sodobni gradnji, se v praksi pojavljajo problemi z zastrupitvami s CO – ogljikovim monoksidom iz dimnih plinov kot produktom nepopolnega zgorevanja. Zastrupitve v sodobnih gradnjah ne nastajajo morda samo zaradi napake kurilne naprave, ampak navadno zato, ker so kurilne naprave vgrajene v bivalnih prostorih, v katere ni ustreznega dovoda zraka. To posebno velja za zgradbe s tesnjenimi okni in vrati. V preteklosti se je CO nekako povezoval s plinskimi pečmi na atmosferski vlek, enako velja za vse ostale lokalne peči, ki zajemajo zrak iz prostora, čeprav je res, da so plinske peči na atmosferski vlek ena največjih groženj.

Zaradi trenda vse pogostejše uporabe lokalnih peči zaradi varčevanja s centralnim gretjem v stanovanjih, kjer tega že dolgo niso uporabljali, pa lahko pride do povečanega števila nesreč. Samo kot primer, pred leti sta se v okolici Litije zastrupili dve osebi ob kaminu na drva. Lokalne peči same po sebi niso nevarne in so še »včeraj« odlično gorele, če pa smo v tem času zamenjali okna in popolnoma zatesnili prostore, lahko kaj hitro pride do težav zaradi CO. Znaki zastrupitve so glavobol, pri težjih zastrupitvah tudi bruhanje in slabost. V primeru višjih koncentracij CO pa je problematičnih že nekaj minut. Problematičnih? Smrtnih!

prezracevanje1.jpg

Vzroki

Do zastrupitve s CO prihaja zato, ker dimni plini z vsebnostjo CO izhajajo v prostore, kjer se nahajajo ljudje, zaradi napačne izgradnje, slabega vzdrževanja kurilnih in dimovodnih naprav ter morebitnih sprememb v dovodu zraka in odvodu dimnih plinov. Da se CO nahaja v prostoru, praviloma ne moremo zaznati, različni merilniki pa so tudi bolj kot ne vprašljivi, kajti če že samo razmišljate o tem, da se lahko pojavi CO v prostoru, to pomeni, da je nekaj narobe. Problem je treba rešiti s korektno in pravilno vgradnjo kurilnih naprav.

Zastrupitve so možne v primeru vseh vrst kurilnih naprav, ki niso pravilno vgrajene, nimajo urejenega dovoda zraka in neoporečnega odvoda dimnih plinov. Najbolj nevarni so bivalni prostori s kurilnimi napravami in bivalni prostori s poškodovanimi dimovodnimi napravami. V bistvu je najbolj primerna rešitev za res optimalno in stoodstotno varno delovanje kurilne in dimovodne naprave vgradnja naprav v posebnih prostorih kurilnic in kotlovnic, torej prostorih, kjer se zadržujemo samo občasno.

Če pa so kurilne naprave vgrajene v bivalnih prostorih, naj obratujejo neodvisno od zraka v prostoru. To je lahko posebna peč, ki ima že v osnovi sistem delovanja z zajemom zraka iz zunanjosti, plinska, na kurilno olje ali trdo gorivo, če pa se odločite za vgradnjo kaminske peči, morate nujno zagotoviti svež zrak v prostoru. In to povsem neodvisen in stalen, ne morda na način, da občasno odpirate okna, ampak z rešetkami, ki so stalno odprte, najboljši način pa je, da s pomočjo cevi pripeljete dovolj zraka pod kurišče. Če imamo kurilno napravo v bivalnem prostoru, mora biti vgrajena funkcionalno in za obratovanje varno oziroma morajo biti zagotovljeni: dovod zgorevalnega zraka in prezračevanje prostora s kurilno napravo, odvod dimnih plinov iz kurilne naprave, brezhibno delovanje kurilne naprave, popolno zgorevanje, varnostne naprave na napravi morajo delovati, ne sme biti poškodovanih delov itd., kar dosežemo z rednim servisiranjem naprav.

prezracevanje2.jpg

Dimni plini

Dimni plini lahko izhajajo v prostor iz kurilne naprave, dimniškega priključka ali samega dimnika. Lahko pa dimni plini pridejo v prostor iz sosednjega prostora skozi neobdelane gradbene odprtine, kanale, netesen strop, skozi okna ali celo vrata. Na dimniškem priključku so pogoste napake kot na primer: premajhen svetli presek, prevelika dolžina dimniškega priključka, vgrajeno več kot eno ali dve koleni, cev ni očiščena, je potisnjena v svetli presek dimnika, premer priključka ni prilagojen dimniškemu nastavku na kurilni napravi ali priključku na dimnik, ki nima potrebne efektivne višine – natoka, kar še posebno velja za primere več priključenih naprav na en dimnik. Navedene lastnosti pomenijo večji tlačni padec odvoda dimnih plinov in s tem nastaja možnost izhajanja dimnih plinov v prostor.

Na dimniku pa so pogosto naslednje napake: ima premajhen svetli presek, svetli presek je zmanjšan zaradi sajnih ali katranskih oblog, so v njem drugi tujki, ki zmanjšujejo ali zapirajo svetli presek, ima prenizko koristno višino, ima prevelike lokalne upore (loki, dimniška kapa), v svetli presek so potisnjeni dimniški priključki, kar je pogost primer pri zidanih dimnikih, in podobno.

Poseben problem predstavljajo netesni dimniki, ki so vodeni skozi več nadstropij, še posebno v večstanovanjskih stavbah, posebno ker gre za več lastnikov. V teh primerih lahko pride zaradi nepravilno zgrajenega ali poškodovanega dimnika do zastrupitev tudi v sosednjih stanovanjih, skozi katere poteka dimnik.

Ventilatorji in nape

Tako da bodite pozorni na številne podrobnosti, nikakor pa ni dovolj, da enostavno priključite peč na dimnik in zakurite. Če ne boste pomislili na vse podrobnosti, če vam peči ne bo pregledal strokovnjak, potem se kaj lahko zgodi, da vas bo začela boleti glava. In le upamo lahko, da ne zaradi CO.

In še nekaj, na kar morate biti posebno pozorni. Morda bo vaša peč dobro delovala in ne boste imeli posebnih težav, potem pa bo naenkrat počilo. V kakšnem primeru? Ob večjem mrazu, ko boste bolj kurili, zaradi mraza ne boste odpirali oken, za boljše prezračevanje pa boste vklopili še napo, po možnosti še kakšen ventilator v kopalnici. Ta bosta srkala zrak iz prostora in ustvarila še večji podtlak. In to je eden izmed najbolj nevarnih primerov, kar pomeni: v prostoru (velja tudi za sosednje sobe, če je omogočen pretok zraka), kjer imate peč z zajemom zraka iz prostora, mora biti zagotovljen od vaše volje neodvisen dotok svežega zraka, različni ventilatorji in nape pa so lahko v kombinaciji, ko ni zagotovljen dotok svežega zraka in so okna dobro tesnjena, smrtno nevarni.