Prva gradbena faza zajema pripravo gradbišča, zemeljska dela in izdelavo temeljev ter temeljne plošče, II. gradbena faza pa pomeni izdelavo kletne plošče pri podkletenih objektih. V III. gradbeni fazi se zgradijo vsi posamezni deli objekta, ki imajo funkcijo nosilnosti. To so vsa konstrukcijska dela in druga gradbena dela. Objekt je grobo zidarsko zaključen in ima streho. V III. podaljšani fazi se dodatno izvedejo vsi zunanji zaščitni elementi objekta, se pravi različni fasadni sistemi, okna in zunanja vrata, ter izvršijo druga zunanja dela. Na primer zaključna dela na zunanjih uporabnih površinah objekta, denimo balkonih in terasah, izvedba zunanjih tlakov in ograj, delna ureditev okolice... V tej fazi objekt še ni primeren za normalno rabo, vendar je trajno zavarovan, seveda pod pogojem, da se redno vzdržuje.

IV. gradbena faza pomeni (če ne upoštevamo III. podaljšane) vgradnjo stavbnega pohištva (okna, vrata, nosilni elementi ograj…), izvedbo predelnih sten v notranjosti objekta, suhomontažna dela (mavčno-kartonska dela predelnih sten in spuščenih stropov), izdelavo izolacije objekta (toplotna in zvočna izolacija sten, stropov in podov), napeljavo vseh potrebnih inštalacij (električne (moč in razsvetljava)), informacijske (računalniško omrežje/telefon), vodovod in odtoki, morebitna plinska inštalacija, sistem ogrevanja, sistem hlajenja), izdelavo cementnih prevlek (estrihi), izdelavo notranjih in zunanjih (fasadnih) ometov, talne in stenske obloge, ki zahtevajo mokro vgradnjo (keramičarska dela, polaganje kamna), ključavničarska dela in fasaderska dela. Objekt je grobo zidarsko zaključen, s streho, okni in zunanjimi vrati ter fasado, z grobim razvodom inštalacij in notranjimi ometi.

V. gradbena faza pa pomeni finalizacijo vseh del, preostalih gradbenoobrtniških in montažno-inštalacijskih del. Se pravi, da je hiša gradbeno povsem končana in manjkajo le še pohištvo in stanovalci.