Zlati rez je pri določanju pravilnih razmerij v kompoziciji slike, kipa, stavbe ali bivalnega prostora najpogosteje uporabljen način razdelitve prostora. Vsak začetek v komponiranju oblik v kompoziciji je namreč določanje razmerij. Cilj vsake uskladitve tako slike kot bivalnega prostora pa je doseči zanimivost in ohraniti celoto. Že ko izbiramo format, določimo medsebojno razmerje dolžine in širine. Odnosi med velikostmi elementov v kompoziciji so pomemben dejavnik pri usklajevanju oblike v celoto.

picture_3608_munn_resized.jpg

Razmerje je 1,6 proti 1

Velikosti lahko nizamo na enake ali neenake dele. Vendar pa so neenaki deli bolj razgibani in zato zanimivejši od enakih. Zlati rez je geometrijska delitev dolžine (daljice) na dva različna dela, in sicer tako, da je razmerje manjšega dela daljice do večjega dela enako kot razmerje večjega dela daljice proti vsej dolžini. To razmerje je približno 1,6.

goldenratio.jpg

Na pogled najpopolnejši rez v naravi

Zlati rez so poznali že v antiki, po vseh stoletjih pa še vedno velja za najpopolnejši rez v naravi, ki je človeškemu očesu popoln, saj je harmonija izrazite natančnosti in kaotične neenakosti. Če pogledamo mnoge dosežke v umetnosti in arhitekturi, najdemo številne primere, ko so umetniki postavili najopaznejši element na mesto zlatega reza.

picture_25.jpg

Zlati rez ima zato pomembno vlogo tudi pri opremljanju interjerja. Ker je ugoden za naše oči, ki zaznajo posebno skladnost, so ga že v preteklosti uporabljaji pri opremljanju interjerjev. Primer je Partenon – del grške akropole v Atenah, ki je sestavljen iz več pravokotnikov, stebri pa so postavljeni v popolnem položaju.

Uporaba v notranjem opremljanju

Zapomnite si, da vam ni treba biti matematik, če želite v prostoru sami določiti zlati rez; samo ne pozabite, da je razmerje približno 1,62 proti 1. Na primer:  miza, ki ima dimenzije 162 krat 100 centimetrov, je videti veliko bolj harmonična kot miza v drugačnem razmerju. Poiščite to razmerje pri izbiri pohištva in predmetov, kot so vaze in okvirji za slike, in kmalu boste opazili, da ste estetiko predmetov in prostora dvignili na višjo raven.

golden_section_cut.jpg

Tako ste lahko tudi sami svoj oblikovalec, ki oblikuje prostor z zakoni geometrije. S pomočjo zlatega reza treh dimenzija − širine, višine in globine – določite točko zlatega reza, kjer ustvarite središčno točko sobe.