Atraktiven in nekoliko neobičajen predlog bo rešil več vaših zadreg. Seveda je od nadaljnje ureditve odvisno, ali se bo ta del ujemal z ostalimi deli parcele. Vsekakor je možna rešitev ta, da pred teraso ali dovoz zasadite toliko zelenja, da bo delovalo kot vizualna zapora, strinjam pa se, da je takšna ureditev nedomiselna in neprivlačna.

Predlagam, da oblikujete formalno gredo in jo začrtate z ravnimi linijami. Vključite elemente, ki jih boste imeli tudi drugod: nizke, strižene žive meje, strižene rastline, grede, pokrite s peskom ali prodniki, ki so z obrobo ločene od trate.

maranta258.jpg

Zadostuje eno drevo in nekaj grmovnic, da bo ta del zakrit. Ne poskušajte oblikovati zasaditve v povsem zbito bariero, saj bo takšna greda delovala kot tujek. Zasaditev naj bo rahla, rastline pa nežnejše rasti, takšne, ki se premikajo že ob najmanjših sapicah. Z ulice se na teraso ne bo videlo, vi pa boste imeli zaradi rahle zasaditve občutek, da prostor ni zaprt. Drevo umestite tako, da bo popoldne senčilo teraso. Ker bo od hiše dovolj umaknjeno, pozimi ne bo senčilo bivalnih prostorov. Za vroče poletne dni si omislite še dodatna senčila.

Pas trate, ki loči gredo od terase, še pripomore k temu, da celota deluje bolj zračno. Če želite, da bo košnja bolj enostavna, opustite motiv iz striženih rastlin in prodnikov na njenem zgornjem delu.

Simona Klokočovnik, Maranta