Barva, premazi...

Naj najprej pojasnimo osnovne izraze za izdelke, ki se uporabljajo na področju barv in lakov. »Barva« je najsplošnejši in verjetno najbolj razširjen izraz za tovrstne izdelke. Najpogosteje tudi rečemo, da les ali katero drugo površino »barvamo« ali »prebarvamo«. Slabost izraza barva je v tem, da lahko pomeni tako vrsto izdelka kot tudi barvni ton. Ljudje pogosto neustrezno uporabljamo tudi izraz »lak« oziroma »lakiranje«, ki v barvarski terminologiji pomeni brezbarven premaz oziroma nanašanje brezbarvnega premaza. Bolj ustrezen izraz je torej »premaz«, ki je prav tako splošen in pokriva vse vrste izdelkov, ki jih ponujajo proizvajalci barv in lakov.

Iz njega tudi izhaja izraz »premazovanje«, ki je pravzaprav sopomenka izrazov »barvanje« in »lakiranje«, le da je zaradi zgoraj razloženega pomensko ustreznejši. Impregnacija je premaz, ki vsebuje biocide in s tem preprečuje nastanek škodljivcev v lesu. Je redkejši od površinskega premaza, saj je pri njem bistveno, da se čim globlje vpije v les in s tem temeljito zaščiti leseni element pred škodljivci. Treba ga je uporabiti za vse lesene elemente, ki so zunaj ali v vlažnih prostorih. V Belinki imajo tri različne impregnacije, in sicer Belles (z organskimi topili), Impregnant (na vodni osnovi) in Belbor (namenjen zaščiti strešnih konstrukcij). Impregnacije same po sebi ne zagotavljajo lesu celovite zaščite, ampak je treba po nanosu impregnacije les premazati še s površinskim premazom, ki ga bo ščitil pred vremenskimi vplivi.

les_zascita2.jpg

Biocidi so sredstva za uničevanje škodljivih živih organizmov. Delimo jih na fungicide (zaščita pred glivami, bakterijami, mikroorganizmi) in insekticide (zaščita pred insekti v vseh njihovih razvojnih stopnjah). Belinkina skupina izdelkov z biocidi je namenjena preventivni zaščiti lesa (Belles, Impregnant, Belbor) in v primeru, da so ga že napadli škodljivci, tudi njegovemu zdravljenju (Belocid, Fentin in Algid). So posebna sredstva, ki jih dodajajo v impregnacije. Te so zasnovane tako, da prodirajo čim globlje v les in tam delujejo s svojimi učinkovinami – biocidi. Glede na to, kateremu lesnemu škodljivcu je namenjen posamezen premaz, so zanj izbrali ustrezno vrsto biocida – insekticid ali fungicid oziroma kombinacijo obeh.

Površinski premazi

Površinski premazi les ščitijo pred vremenskimi in mehanskimi vplivi, hkrati pa les tudi dekorativno obarvajo. Delimo jih na lazure, ki so polprosojne in ohranjajo strukturo lesa vidno, ter pokrivne barve, ki povsem prekrijejo les.

Lazure so polprosojni površinski premazi, ki ohranjajo strukturo lesa vidno, ščitijo les pred vremenskimi in mehanskimi vplivi, hkrati pa ga dekorativno obarvajo. Prav tako les ščitijo pred maščobami, navadno so odporni proti blagim čistilom in blagim kemikalijam. Enostavne so za nanašanje. Pomembni lastnosti lazur sta paroprepustnost in enostavno obnavljanje. Pri lazurah je treba posebno pozornost posvetiti priporočeni porabi posameznega izdelka, saj lahko samo z upoštevanjem navodil za uporabo izdelkov pričakujemo kakovostno in dolgotrajno zaščito lesa. Les se prvo leto po montaži prilagaja na mikroklimo okolja, se zato razteza in krči – torej z okolico »diha«. Na površini premaza nastanejo majhne, navadno očem nevidne razpoke. Zato je treba eno leto po prvem premazovanju ves vremensko izpostavljen les še enkrat premazati z izbrano lazuro.

Pokrivne barve ali emajli so površinski premazi, ki les (ali kovino) dekorativno obarvajo ter zaščitijo pred vremenskimi in drugimi vplivi. Po premazovanju struktura lesa ni več vidna, saj pokrivne barve površino povsem prekrijejo, zato z njimi lahko premazujemo tudi manj kakovosten les. Pokrivne barve niso paroprepustne, njihovo obnavljanje je zahtevnejše. Po navadi jih nanašamo v kombinaciji s primernim temeljem. Izbira temelja je odvisna od podlage, ki jo premazujemo.

Ločitev impregnacij in premazov

V Belinki so impregnacije in površinske premaze strogo ločili. Les najprej impregniramo z redkim premazom, ki prodre globoko v les in ga s tem učinkovito ščiti pred škodljivci. Impregniran les premažemo še s površinskim premazom, ki les ščiti pred vremenskimi vplivi. S tem ustvarimo zaporo in tako dosežemo, da biocidi delujejo tam, kjer so potrebni, hkrati pa s svojimi učinki ne obremenjujejo okolice.

les_zascita.jpg

Če bi uporabili univerzalne površinske premaze, ki vsebujejo biocide in ščitijo les pred vremenskimi vplivi, bi se biocidi manj vpili v les, hkrati pa bi ostali tudi na površini. Uporabnik bi prihajal v neposreden stik z njimi, obenem pa bi bil les slabše zaščiten pred škodljivci. Na to dejstvo je posebej treba opozoriti takrat, ko bi takšen premaz uporabili za premazovanje lesa v bivalnih prostorih. Tam navadno uporaba impregnacij sploh ni potrebna.

Belton – Beltop

Uporabniki pogosto sprašujejo, kakšne so razlike med Beltonom in Beltopom. Poglejmo ju. Belton se uporablja za fasadni les, ograje... (mehkejše vrste lesa in dimenzijsko manj stabilen les), UV-zaščita in vremenska obstojnost sta dobri (vsebuje UV-filtre in vodoodbojne snovi). Belton je rahlo matiran, redkejši in se dobro vpija v les, priporočena uporaba za zaščito lesa zunaj pa je en liter za od 10 do 14 kvadratnih metrov lesa (običajno 2 sloja, bolj izpostavljen les 3 sloje). Beltop pa se uporablja za vrata, okna, dimenzijsko stabilen les in zelo izpostavljen vremenskim vplivom. UV-zaščita in vremenska obstojnost sta zelo dobri (vsebuje tudi UV-absorberje, voske in lovilce prostih radikalov), premaz je bolj sijajen, gostejši in ne curlja. Priporočena uporaba za zaščito lesa zunaj je en liter za od 8 do 10 kvadratnih metrov lesa (običajno 2 sloja).