Banke so se pri marsikateri naložbi opekle, zato so zdaj deloma najbrž zaradi strahu, deloma zaradi lastnih možnosti in deloma zaradi veljavnih predpisov, ki jim preprečujejo podjetniško bolj odločno poslovanje, povsem pasivne. Njihovim posojilnim pogojem večina potencialnih kupcev nepremičnin, to so največkrat mlade družine, ki si svoj dom šele ustvarjajo, ne more zadostiti. Še zlasti, če vemo, da je zadnje čase vse težje dobiti zaposlitev za nedoločen čas, kar naj bi zagotavljalo stalne prihodke. Potrebni zneski za nakup stanovanja pa so visoki in zato so tudi potrebna posojila dolgoročna.

Tega začaranega kroga se zavedajo v podjetju Eko Gradvest, ki postopoma končuje naselje enodružinskih hiš in večstanovanjskih objektov Moj novi dom v Gmajnici pri Komendi. Kot poudarja direktor Marijan Fras, pa ne želijo čakati križem rok, da bo nekdo s čarobno paličico čez noč rešil vse zaplete našega očitno kar močno zavoženega gospodarstva. Pri iskanju ustreznih rešitev so namreč ves čas zelo aktivni in tudi inovativni. Tako so že lani presenetili z dobro sprejeto ponudbo najema stanovanj od enega do največ pet let. Če se najemnik v tem času odloči za nakup stanovanja, mu zbrano najemnino priznajo kot komercialni popust za znižanje odkupne cene.

gradvest_264_1.jpg

Nadgradnja ponudbe

Zdaj pripravljajo še nadgradnjo te ponudbe, ki bo omogočila tako zdajšnjim najemnikom kot novim kupcem lažjo pot do posojil za nakup stanovanj. Z nekaterimi bankami namreč že oblikujejo dogovore, po katerih bodo aktivni posredniki med banko in kupci. Tako bodo kot zastopniki banke skupaj s kupci iskali najugodnejše pogoje za najem stanovanjskega posojila po meri vsakega kupca posebej, in ne več po v bankah določenih šablonah, ki so za vse enake oziroma enako nedosegljive, kot izkazujejo razmere zdaj. Prodajalec bo pri bankah z dodatnim zavarovanjem kot zastavitelj nepremičnine in porok premostil manjkajočo kreditno sposobnost kupca, ki bo tudi v tem primeru kreditojemalec.

Težava bank je namreč v tem, da nimajo ustreznih služb, ki bi v primeru, da se posel predčasno razdre, lahko reševale ta problem (od izvršbe, sanacije do nove prodaje nepremičnine). Zato želi biti banka samo kreditodajalec, kupec je pač kreditojemalec, Eko Gradvest kot posrednik nepremičnino zastavi v lastnem imenu in je še ne prenese na končnega kupca, dokler ni plačan zadnji dogovorjeni obrok posojila. Takrat tudi kupec dvigne pri notarju deponirano zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastnine na svoje ime. V drugačnem primeru nastale morebitne težave rešuje prodajalec.

gradvest_264_2.jpg

Aktualne razmere na trgu

Glavni razlogi za to, da mnogi danes ne morejo priti do svojega stanovanja, so na eni strani v zahtevah bank po visoki lastni udeležbi, ki se giblje od 20 do celo 30 odstotkov. Na drugi strani je problem kreditna sposobnost zainteresiranih, saj zakon o varstvu potrošnikov zahteva, da posojilojemalcu v vsakem primeru ostane najmanj določena minimalna plača, tako da tovrstnega manevrskega prostora hitro zmanjka. Vse pogostejši problem v zadnjem času pa je status zaposlitve. Na žalost (pre)mnogih danes v Sloveniji zaposlujemo na »tisoč in en način«, vse manj pa na klasičen in vsem najljubši – za nedoločen čas, kar je pri bančnih, zlasti dolgoročnih posojilih eden pomembnejših pogojev. Samostojno podjetništvo, pogodbeno delo za določen čas (kljub morebitnemu podaljševanju pogodb), študentsko delo, akviziterstvo, posredništvo, zastopništvo in celo siva ekonomija (ljudje so se spet na žalost prisiljeni na neki način znajti) zaradi razmer, kakršne smo si ali pa so nam jih odločujoči vrhovi ustvarili, ne morejo izkazovati enake slike stalnih prihodkov, kot jo zaposlitev za nedoločen čas, čeprav že odločbe o letnih dohodninah to hitro demantirajo.

In vendar moramo ljudje od nečesa in nekje živeti, se pravi najprej od hrane, obleke in še marsičesa – do stanovanja. Vsakdanje življenje to dokazuje. Zato so se v Eko Gradvestu odločili, da bodo kot posredniki resnim kupcem pomagali urediti ustrezen status pri bankah, v primeru, da se odločijo za nakup stanovanja. Najemnina, ki bi jo sicer morali plačevati nekomu »tretjemu«, tako postane mesečni obrok za odplačevanje posojila za lasten dom. Ker so možnosti vsakega posameznika od primera do primera različne, bodo vse zainteresirane, ki se bodo obrnili na njih, tudi individualno obravnavali, da skupaj najdejo najboljšo rešitev.

gradvest_264_3.jpg

Odloženo plačilo

Gre za nakup z odloženim plačilom od 10 do 30 let z lastno udeležbo najmanj v višini 10 odstotkov vrednosti stanovanja in dogovorom za višino anuitete glede na dobo odloženega plačila, kar predstavlja posojilo banke pod posebnimi pogoji. Vsakdo bo torej lahko glede na svoje možnosti v soodvisnosti izbiral tako višino lastne udeležbe kot višino mesečne anuitete glede na potrebno dobo odplačevanja posojila. Po meri vsakega posameznika torej!