A že vrsto stoletij je znano, da se težak les v požaru obnese veliko bolje od jekla, saj se na njegovi zunanjosti ustvari oglje, ki izolira in pred ognjem zaščiti notranjo strukturo lesa. S pomočjo zadnjih odkritij na področju navzkrižnega lepljenja lesa pa je mogoče izdelati gradbeni material, ki ima vse prednosti težkega lesa, obenem pa ni treba uporabljati velikih dreves.

tall_wood1.jpg

Kanadski arhitekt Michael Green je v svoji študiji The Case For Tall Wood Buildings: How Mass Timber Offers a Safe, Economical, and Environmentally Friendly Alternative for Tall Building Structures (V prid visokim lesenim zgradbam: Kako z lesom zgraditi varno, ekonomično in okolju prijazno visoko stavbno konstrukcijo) izvrstno popisal, kako se lotiti tega procesa.

wood_2_1.jpg

Močen steber – šibek tram

V svojem konceptu avtor ponuja strukturno rešitev, ki jo lahko strnemo v naslednje besede – močan steber – šibek tram. Vertikalne strukture, stranske stene in talne plošče so iz težkega lesa, tramovi pa iz šibkega. Slednji so v bistvu sestavljeni iz jekla in jih privijačimo na težke lesene plošče, s tem pa sistemu omogočimo razteznost. Zaradi tega je mogoče zgraditi tudi 30 nadstropij visoke zgradbe.

Podrobneje se lahko o tovrstni gradnji poučite v 240 stranskem dokumentu, ki sta ga napisala arhitekt Michael Green in inženir J. Eric Karsh.

wood_3_1.jpg

Upoštevanje načel trajnostnega razvoja

Lesena gradnja je najbolj varčna, saj v primerjavi z drugimi materiali porabimo najmanj energije in vode, v zrak pa spustimo najmanj ogljikovih emisij. Seveda je pri tem ključno, da les dobimo od certificiranega trgovca oziroma družbe, ki pri svojem delu spoštuje načela trajnostnega razvoja. Nenadzorovano krčenje gozdov je namreč eden glavnih povzročiteljev klimatskih sprememb. Trajnostno pridelan les pa je vir, ki ga bomo lahko uporabljali večno, poleg tega pa tovrstno gozdarjenje nudi zaposlitev v lokalnem okolju in znižuje stroške prevoza.

Gradnja stolpnic iz trajnostno pridelanega lesa je okolju prijazna rešitev, ki ponuja izvrstno priložnost za celotno gradbeno industrijo.