Kamere

Večina videokamer in avdioopreme deluje brezžično, kar pomeni, da vam ni več treba montirati žic, s katerimi bi povezali kamere s sprejemno opremo (videokasetnikom ali digitalnim predvajalnikom, na primer). Takšne kamere, še posebno skrite, je veliko težje najti. Novi sistem je sestavljen iz treh komponent – videokamere, brezžičnega oddajnika, ki oddaja video signal, in brezžičnega sprejemnika, ki ga sprejema in pošilja naprej do sprejemne opreme.

Brezžične kamere je tudi lažje montirati in vzdrževati, vendar pa bomo verjetno morali porabiti malo več časa za nastavitve. Vendar pa tudi drugi sistemi izkoriščajo prednosti inovacij v komunikacijski industriji. Skupaj z videoprenosom na primer lahko uporabljamo tudi brezžični avdioprenos.

kamera.jpg

Sistem za javljanje v varnostno-nadzorni center

Pri storitvah, ki omogočajo javljanje sprožitve alarma v varnostno-nadzorni center, nekatera podjetja zdaj uporabljajo tudi mobilne povezave. Tako boste zaščiteni tudi v primeru, da navadne telefonske linije ne delajo. Seveda obstaja še več primerov, ko so se inovacije na varnostnem področju razvile zaradi razvoja na področju komunikacij.

securitycontrol.jpg

Avtomatska povezava različnih sistemov

Veliko varnostnih inovacij temelji na splošnih znanstvenih odkritjih in tehnološkem napredku. Avtomatizirani sistemi na primer omogočajo veliko mero predprogramirane avtomatizacije varnostne opreme. Z avtomatiziranim sistemom lahko med seboj povežete vse vaše varnostne sisteme. V primeru sproženega požarnega alarma sistem za obveščanje varnostno-nadzornega centra obvesti gasilce o možnem začetku požara. Detektor gibanja pred vašo hišo lahko, ko zazna gibanje, sproži videonadzorni sistem, ki začne snemati dogajanje.

Detektor gibanja bo v primeru vloma sprožil alarm, če popusti ključavnica ali če roparji razbijejo okno. Če zmanjka elektrike, se lahko varnostni sistem napaja preko rezervnega napajalnika. Opremo lahko tudi povežete s svojim računalnikom in sprogramirate interakcijo različnih komponent varnostnega sistema.

Dražji varnostni sistemi

Nekateri zahtevnejši sistemi omogočajo dostop preko zaznavanja prstnih odtisov in oči, lahko pa tudi preverjajo glas osebe, ki želi vstopiti. Nekateri sistemi zaznavajo spremembo temperature ali drugih značilnih lastnosti. Vendar pa so takšni sistemi varovanja navadno zelo dragi in jih uporabljajo le v primerih zaščite zelo dragocenih predmetov ali pomembnih podatkov na računalniku. Sčasoma se bodo cene verjetno spustile in bodo tudi takšni sistemi varovanja dostopni običajnim ljudem, medtem pa se bodo znova razvili novi, še naprednejši sistemi.