Selektivni izbor od začetka kmetovanja

Lastno seme so razvili kmetje po vsem svetu, da bi z njim svoje pridelke kar najbolje prilagodili pogojem lokalnega okolja. Vsako leto so izbrali seme najboljših pridelkov in ga nato naslednje leto posadili. Tega selektivnega postopka so se kmetovalci posluževali vse od začetka kmetovanja. Vsako seme odraža kulturo, v kateri je bilo vzgojeno, klimo, ki ga je izoblikovala, in kulinarično tradicijo, iz katere je zrasel. Pridelek iz ruskih semen bo denimo dozorel v vsega nekaj tednih, saj so ga tamkajšnji kmetje v bitki s časom do vnovične zime tako vzgojili.

Semena v skladišču ne preživijo zelo dolgo, le nekaj let. Če jih v tem času ne posejemo, so za vedno izgubljena. Edini način za ohranitev semensko unikatne genetske osnove je, da lastno seme posejemo vsako leto, sveže seme iz te letine pa nato uporabimo za sejanje naslednje leto. Vedno več je povpraševanja po lastnih semenih. Njihovo vzgajanje je veliko več kot samo gojenje hrane, z njimi namreč ohranjamo tudi prehransko raznolikost. Moderni hibridi so veliko bolj občutljivi na vremenske razmere kot lastna semena, saj za razliko od slednjega nimajo razvitega tako širokega razpona odpornosti.

heirlooms1.jpg

Popolna samooskrba s sonaravno pridelano hrano

V Sloveniji si za prehransko, energijsko in zdravstveno samooskrbo prizadeva organizacija Eko civilna iniciativa (Ekoci) z aktivnim pristopom posameznikov na področju izmenjave znanja, sodelovanja, skrbi za zdravje, aktivnosti na področju etične ekonomije in samooskrbe s hrano. Ena izmed njenih osnovnih nalog je stoodstotna samooskrba s sonaravno pridelano hrano, ki jo spodbuja z izobraževalnimi in povezovalnimi aktivnostmi, s prikazom dobrih praks, z vključitvijo naprednih strokovnjakov in spodbujanjem pridelave hrane pri otrocih, odraslih, vrtičkarjih, kmetih, v institucijah, v skupinskih pridelavah hrane, v lokalnih skupnostih in širše - vse s ciljem, da bomo v Sloveniji dosegli popolno samooskrbo s hrano. Ta projekt poteka pod nazivom Oskrbimo Slovenijo.

Več tisoč ljudi, otrok, mentorjev in društev je sadilo, sejalo in izmenjavalo avtohtona, domača in tradicionalna semena v akciji Štafeta semen. Sejali so takšna semena, ki bodo dajala zdrave plodove, semena, ki so temelj prehranske varnosti, prilagojena našemu okolju in dajejo pridelke, tudi če jih vzgajamo na sonaraven način in imajo regenerativne sposobnosti. Za različne načine pridelave rastlin je na voljo že veliko informacij, ki jih posredujejo predvsem nevladne organizacije. Znanja in vedenja različnih načinov sonaravne pridelave pa je na delavnicah in ogledih na Poligonu sonaravnih vrtov spoznalo že veliko ljudi. Že v januarju bo organiziran tudi tečaj za mentorje vrtcev in šolskih vrtov kako do znanja in kako delovati v teoriji in praksi do ekoloških znanj. Več informacij najdete tukaj.

4_letni_casi.jpg

Dostava pridelkov direktno od pridelovalcev

Vzklila pa so tudi semena znanja, sodelovanja in izmenjave pridelkov. Iz semen je zrastla zelenjava, ljudje so se samoorganizirali in po več mestih v Sloveniji nastajajo nove oblike povezovanja. Dober zgled je Samooskrbna skupnost 4 letni časi, ki povezuje kmete in pridelovalce. Tako je poskrbljeno za direktno dobavo pridelkov direktno od kmetov do veliko zadovoljnih sodelujočih državljanov. Po končanih štirih akcijah skupnostnega naročanja je odziv presegel vsa pričakovanja. Za ponovoletni čas načrtujejo novo akcijo, za katero sestavljajo paleto ponudbe.