Privlačen in urejen videz vrta boste dosegli tako, da boste rastline združili na večjih gredah, ki bodo imele dvojno funkcijo: poleg prostora za okrasne rastline bodo vertikalno gradile prostor. Grede razporedite po podobnih načelih, kot postavljate pohištvo v sobah. S pravo razporeditvijo boste dobili odlično urejen prostor in vam ne bo treba uvajati prvin formalnega vrta, ki zahtevajo veliko vzdrževanja. Na risbah lahko vidite, kako delujejo zanimivo razporejene linije gred, poti žive meje in letne kuhinje. Grede lahko zaključite z nizkimi striženimi mejami iz pušpana, tise, kosteničevja... Ko se bodo nekoliko zarasle, boste imeli povsem poenostavljeno košnjo, res pa je, da jih bo treba redno striči.

maranta_263_1.jpg

Letna kuhinja bi lahko delovala utesnjeno, če bi jo preveč gosto obsadili. Predlagam, da ostane stran nasproti poti odprta na trato, ker se boste tako bolje počutili. Obrnjena je proti ograji iz žive meje, zato ta odprtina ne bo motila zasebnosti.

maranta_263_2.jpg

Predlagam, da si pri izbiri rastlin pomagate z našim novim priročnikom »Okrasno drevje in grmovnice«, ki ga boste našli na naši spletni strani www.maranta.si.

Simona Klokočovnik, Maranta