Razstavljeni projekti so nastali v študijskem letu 2010/2011 pod mentorstvom Ive Smrke, ki je sicer zaposlena pri švicarskem arhitekturnem biroju Herzog & deMeuron. Osnova projektov je bilo obsežno seminarsko delo petnajstih študentov višjih letnikov arhitekture v zimskem semestru z zaključkom v februarju 2011. Tema projektov je arhitektura za ljudi ter težnja k razvoju in rasti družbe.

Drugačen pogled na Ljubljano

Študenti so se v pripravljalni fazi projekta ukvarjali z opazovanjem, beleženjem ter iskanjem lokacij v Ljubljani, ki imajo potencial za izboljšanje javnega  prostora. Tako so nastali projekti, ki oživljajo degradirana območja – praznine znotraj urbane zasnove Ljubljane. Nekatere praznine so večje lokacije v mestu, ki bi jih bilo treba urediti, medtem ko so druge praznine manjšega merila, vendar pa bi z njihovo ureditvijo pomembno oživili dogajanje v mestu in arhitekturo.

sportno_kulturni_center_spela_kocevar_1.jpg

»S projekti in vizijami študentov fakultete za arhitekturo želimo opomniti na degradirane površine v Ljubljani, na katere se prehitro navadimo in jih žal začnemo sprejemati takšne, kot so. Predstavljeni so projekti različnih družbenih namembnosti (gledališče, muzej, kulturni center, vrtec, športni center...) na različnih lokacijah v Ljubljani, ki kažejo na veliko možnost preobrazbe,« nam je pojasnila Iva Smrke, mentorica študentov.

Opozarjanje na kritična območja, ki imajo potencial

Projekte in ideje so želeli predstaviti tudi okoliškim prebivalcem posameznih lokacij, in sicer s postavitvijo velikih obcestnih plakatov ob njih, nam je še zaupala sogovornica. Na plakatih so prikazali idejne rešitve za ureditev območij in obenem omogočili pogled na današnje stanje. Plakati pa so obenem tudi vabilo na današnjo razstavo vseh projektov, ki jo bo odprl Ivan Stanič iz oddelka za urejanje prostora pri Mestni občini Ljubljana.

objekt_y_v_parku_tivoli_dejan_vilar_1.jpg

»Razstava je priložnost, da se tudi študentje predstavimo širši javnosti s svojimi projekti, ki so vezani na Ljubljano, ter da posredujemo svoje poglede in razmišljanja glede možnosti zapolnitve degradiranih območij v mestu. Ta območja smo poimenovali urbane plombe,« nam je zaupal eden od avtorjev študentskih projektov Primož Stražar.

Razstavljene stvaritve

Štirinajst praktičnih arhitekturnih projektov temelji na močnih teoretičnih osnovah. Razmišljanja, debate, ankete uporabnikov prostorov, vmesne kritike arhitektov ter ne nazadnje strokovni članki, objavljeni v skupni publikaciji Urbane plombe, so bile metode, ki so jih uporabili študenti in na osnovi katerih so nastali vidni rezultati.