Ribnik mora biti v prvi vrsti pravilno zgrajen in umeščen v okolje, poleg tega pa ga je potrebno tudi redno čistiti razkrajajočega listja in vegetacije. Paziti je treba na ravnovesje naravnega ekosistema, ki se v vodi razvije, in oblikovati takšen ribnik, ki bo prijazen kraj za žabe in krastače – žabe namreč pomagajo zmanjšati število komarjev, prehranjujejo pa se tudi drugimi insekti.

Komarji in listne uši

V poletnem času se krvoželjni komarji izredno radi zadržujejo v bližini vodnih virov, še posebno pa imajo radi stoječo vodo (ribnik). Vendar pa po drugi strani ne marajo tekoče vode, zaradi tega v dizajn ribnika na primer vključite slap, vodno fontano ali drugo funkcijo, ki povzroča premikanje vode. Če se bo vodna površina vseskozi premikala, si bomo komarji poiskali drugo lokacijo za odlaganje jajčec.

licinke_komarjev_v_ribniku.jpg

Ekosistem ribnika lahko uničijo tudi nevarne listne uši, rastlinski insekti, ki pogosto napadejo vodne lilije in druge vodne rastline. Svetujemo vam, da zato vodne rastline redno sperete z gumijasto cevjo, ki omogoča močan curek vode, in tako pravočasno odplaknete listne uši v ribnik, kjer jih bodo pojedle ribe. Ribe bodo pojedle tudi ličinke insektov.

Ptice kot škodljivci

Večina ptic bo vaš ribnik pustila pri miru, vendar pa si lahko nekatere ptice v vašem ribniku poiščejo hrano ali zavetje, na primer čaplje in vodomci. Če jih želite pregnati, zraven ribnika obesite ali postavite okrasno repliko čaplje ali štorklje, saj bo delovala kot svarilo. V primeru, da to ne zaleže, boste verjetno morali okoli vode namestiti zaščitno mrežo.

mreza_cez_ribnik_1.jpg


Morda se vam zdi nepriročno, da čez površino ribnika namestite varnostno mrežo, ki jo boste morali redno odstranjevati in ponovno nameščati, ampak je to najučinkovitejša metoda za odganjanje raznovrstnih škodljivcev. To je še posebno koristno v poletnih mesecih, ko se lahko ob vodi ustavijo tudi večji plenilci, kot so lisice in vidre.

Drugi varnostni nasveti

Ko načrtujete ribnik, naj bo ta dovolj globok, saj se bodo lačne živali raje ustavile ob bolj plitvi vodi kot pa globoki. Poskusite ustvariti okolje, ki bo privlačilo žabe, ježe in podobne živali, ki se bodo po naravni poti znebile nevarnih insektov in drugih škodljivcev. Pozorni bodite tudi na stanje vodnih rastlin, saj boste morda morali sprejeti bolj drastične ukrepe, kot so nakup naravnih, zdravju prijaznih sredstev v razpršilu za odganjanje insektov in vodnih uši. Insekticidov v bližini ribnika nikdar ne uporabljajte, ker lahko ubijejo tudi ribe, ne le škodljivcev.