Fotonapetostni (PV) sistemi so tisti, pri katerih se sončno sevanje pretvarja neposredno v električno energijo s pomočjo polprevodniških silicijevih sončnih celic. Te spreminjajo energijo svetlobe neposredno v električni tok pod (DC) enosmerno napetostjo. Elektriko proizvajajo, dokler na njih seva sončna svetloba, skoraj ne potrebujejo vzdrževanja, ne onesnažujejo in ne povzročajo hrupa, zato je proizvajanje elektrike na tak način najčistejše in najvarnejše. Njihova življenjska doba je od 20 do 30 let. Sončne celice nato povežejo skupaj v module in naprej še v velike površine, da dosežejo večje napetosti in moči. Ker sončne celice proizvajajo enosmerno (DC) napetost, kakršna je tudi na primer v baterijah, večina električnih naprav pa zahteva 220 V izmenične (AC) napetosti, je treba to s konverterji DC/AC pretvoriti v izmenično. Izraz PV-sistem pravzaprav predstavlja skupino vseh naprav in posameznih enot PV-inštalacij, ki so potrebne za pravilno delovanje celega sistema.

Med najpomembnejše komponente fotonapetostnih sistemov poleg modulov in konverterjev spadajo še:
– podporne strukture in zaščitna ohišja, ki varujejo PV-inštalacijo pred vremenskimi in ostalimi vplivi okolice,
– nizkonapetostni ločilniki, običajno v kombinaciji s taljivimi varovalkami, s katerimi odklopimo posamezne dele inštalacije (na primer en modul),
– ločilni transformatorji, kontrolniki napetosti in frekvence, števci, močnostni odklopniki in zaščitna stikala na diferenčni tok,
– kabli, razdelilne omare, stikala,
– akumulatorji, ki skrbijo za shranjevanje energije za čas, ko jo potrebujemo, ter zaščitno-kontrolne enote, ki preprečujejo preveliko napolnjenost, akumulatorjev (samo v primeru samostojnega PV-sistema),
– ločilniki in varovalke – pretokovna in kratkostična zaščita,
– prenapetostna zaščita.
(Pri tem lahko v PV-sistemih, ki niso priključeni na javno elektroenergetsko omrežje, ali v PV-sistemih manjših moči katera od spodaj navedenih naprav ali enot tudi manjka).

Predvsem je pri sodobnih fotonapetostnih inštalacijah pomembna pravilno izbrana zaščita, saj obstaja precej velika nevarnost nepravilnega delovanja posameznih sklopov. Že v primeru, da na sončne panele selektivno pada senca bližnjih objektov (dreves, dimnikov, višjih zgradb ipd.), je to lahko vzrok za parcialno pregrevanje modulov ali posameznih celic v modulu. Končna posledica je lahko uničenje vse ali dela PV-elektrarne (fotonapetostne, fotovoltaične). Še hujše so lahko posledice delnega kratkega stika v inštalaciji ali v sistemih, ki so priključeni na energetsko AC-omrežje, oziroma »preboja« elektronike v konverterju DC/AC. Posledice takega preboja so lahko pogubne za celotno PV-inštalacijo, saj je ta v trenutku obremenjena z več 10 kA (10.000 A) kratkostičnega toka. Seveda obstaja še vrsta nevarnosti, ki se lahko pojavijo v PV-inštalacijah, kot je neposredni ali posredni udar strele, pri PV-inštalacijah starejšega datuma izdelave se lahko pojavi tudi enosmerni (DC) oblok, ki ga je skoraj nemogoče pogasiti, vse dokler na module sije sonce. Seveda vse v fotovoltaiki le ni tako nevarno, treba se je zavedati, da nevarnosti obstajajo, večinoma pa do njih prihaja v primerih neupoštevanja varnostnih zahtev za DC-inštalacije.

ETI Green Protect je nova blagovna znamka, ki jo je registriral izlaški ETI in predstavlja nagrajeno inovacijo, ki ji je GZS lani podelila zlato državno priznanje in ki je odgovorila na vprašanje, kako zagotoviti popolno zaščito uporabnikov sistemov za obnovljive vire energije. ETI se lahko tudi pohvali, da je s temi novimi izdelki postal eden prvih svetovnih proizvajalcev, ki zagotavljajo varnost porabnikov zelene energije. Njihovi strokovnjaki so zelo aktivni tudi na področju priprave novih standardov, saj sodelujejo v zelo ozki skupini konkurenčnih proizvajalcev (Siemens, Mersen, Siba, Bussmann ...), ki je že v letu 2010 začela pripravljati popolnoma nov standard za varovalke, t. i. talilne vložke, projektirane za specifično uporabo v fotovoltaiki, torej za pretokovno in kratkostično zaščito PV-inštalacij. Številka standarda je IEC 60269-6, karakteristika varovalke, »umerjene« za PV-sisteme, pa se imenuje gPV.

ETI Green Protect tako označuje celovit in zaokrožen sistem zaščitnih aparatov za področje inštalacij pod DC-napetostjo, torej pretokovno in kratkostično zaščito, prenapetostno zaščito, ponudbo razdelilnih omar in preostalega znanja za PV-inštalacije, hkrati pa tudi celotno paleto izdelkov, namenjenih zaščiti inštalacij na AC-strani konverterja. V ETI-ju pa so šli še dlje, saj za manjše fotovoltaične sisteme (hišne oziroma družinske) ponujajo že opremljene razdelilne omarice, namenjene za takojšnjo vgradnjo.