Gospodarnost

Največji minus izkoriščanja solarne energije je precej draga tehnologija, s katero jo pridobivamo. Veliko stane tudi njena namestitev. A zagovorniki izkoriščanja tovrstnega naravnega vira so prepričani, da bo ta ob pridobivanju popularnosti pričela padati.

sun_producing_solar_power.jpg

Okolje

Ob sami proizvodnji energije ne prihaja do onesnaženja okolja, ga pa zato onesnažimo ob procesu izdelave tehnologije, ki nam omogoča njeno izkoriščanje. Ta je namreč narejena s pomočjo fosilnih goriv, ki v zrak spuščajo strupene emisije – ravno te, ki jih poskušamo zmanjšati z izkoriščanjem sončnih žarkov. Seveda je količina fosilnih goriv, ki jih uporabimo v postopku izdelave tehnologije, neprimerno manjša, kot če bi še naprej koristili samo fosilna goriva. Emisije, ki se ob tem sproščajo v zrak, namreč tanjšajo ozonsko plast in povzročajo globalno segrevanje ozračja.

solar_panel.jpg

Živali in rastline

Da lahko ekonomično izkoriščamo sončno energijo, moramo fotovoltaične celice razporediti po zelo veliki površini, s čimer posežemo v rastlinski in živalski svet. Samo za to, da dobimo od 20 do 60 megavatov moči, namreč potrebujemo skorajda 800 kvadratnih metrov površine. A tudi izkoriščanje fosilnih goriv in tradicionalnih virov energije terja svoj prostor in je, kar se tega tiče, enako škodljivo. In glede na to, da je ideja o obnovljivih virih energije ravno zmanjšanje onesnaženja zemlje ter ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, potem vsaj v tem oziru izkoriščanje solarne energije ni ravno najbolj posrečena izbira.