Odgovor: Odgovor na vaše vprašanje je odvisen predvsem od dejstva, ali je narava napak takšna, da bi jih lahko okvalificirali kot skrite napake – od tega je namreč odvisno, ali lahko še reklamirate opravljeno storitev. Zdi se, da boste lahko skrite napake brez težav uveljavljali v primeru nestrokovno položenih ploščic, nekoliko težje pa pri oknih, saj gre tam za očitno napako. Posebne gradbene uzance sicer določajo podoben režim odgovornosti za skrite napake kot zakon (OZ). O pomanjkljivostih, ki ste jih opazili, ste namreč dolžni izvajalca obvestiti v roku dveh let – to je obdobje njegove odgovornosti za stvarne napake. Ta rok sicer začne teči od sprejema in izročitve objekta, če se je objekt začel uporabljati pred njegovim sprejemom in izročitvijo, pa od začetka uporabe.

Vprašanje: Zanima me, koliko časa izvajalec gradnje odgovarja za varnost objekta v primeru, če se je gradnja izvajala v skladu z gradbenimi uzancami.

Odgovor: Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti objekta glede njegove trdnosti in varnosti, ki bi se pokazale v desetih letih od sprejema in izročitve del (torej tako kot po obligacijskem zakoniku). Izvajalec je oproščen te odgovornosti, če so pomanjkljivosti posledica napak v projektu, ki ga je zagotovil naročnik ob predpostavki, da sam teh napak ni mogel opaziti. Da naročnik lahko uveljavlja odgovornost izvajalca za pomanjkljivosti objekta glede njegove trdnosti in varnosti, je dolžan izvajalca brez odlašanja obvestiti o ugotovljenih pomanjkljivostih.

Mag. Boštjan J. Turk