Najprej po hitrem postopku zapustite stanovanje, vendar pri tem ohranite mirno kri. Preden odprete vrata, skozi katera nameravate oditi, jih potipajte, da preverite, če so morda prevroča na dotik. Vrata in okna pustite zaprta, razen če jih morate odpreti, da varno zapustite dom in se izognete plamenom. Drugače se držite pri tleh, kjer je najčistejši zrak v prostoru.

Manjši hišni požar

Kadar izbruhne majhnen hišni požar, najprej pokličite številko gasilcev za nujne primere 112. Med klicanjem povejte osnovne informacije: kdo ste, kje in kdaj je začelo goreti, kako obsežni so ognjeni zublji in drugo. Če gre za manjši obvladljiv požar, ga pogasite z gasilnim aparatom. Kakšen tip aparata morate uporabiti, je odvisno od vrste požara.

manjsi_hisni_pozar.jpg

Najprej izvlecite zatič na gasilnem aparatu ustreznega tipa na vrhu aparata. Postavite se vsaj dva metra stran od požara, gasilni aparat usmerite proti spodnjemu delu ognja in stisnite ročico. Če ognjeni zublji uidejo izpod nadzora, takoj prenehajte z gašenjem in zapustite zgradbo.

Kuhinjski požar zaradi masti

Nikoli ne zlivajte vode na kuhinjski požar, ki je posledica zažgane masti. Namesto tega zadušite plamene tako, da odstranite vir kisika: čez gorečo ponev položite pokrovko in izklopite štedilnik. Po potrebi uporabite ABC-gasilni aparat. Da boste pogasili požar v pečici, zaprite vratca le-te in jo ugasnite. Če ogenj uide nadzoru, takoj zapustite stavbo.

pozar_zaradi_masti.jpg

Požar v dimniku

Ko zagori v dimniku, je to običajno posledica nabiranja zmesi kreozota na notranji strani, ki se vname. Če med opeko manjka malta, se lahko plameni razširijo skozi stene dimnika in vžgejo gorljive površine na podstrešju. Zato takoj pokličite nujno gasilsko pomoč na 112 in se pripravite na evakuacijo, tudi če morda na začetku ne kaže tako kritično.

Električni požar

Pokvarjen ali dotrajan električni sistem lahko hitro postane nevaren. Ob znakih prevroče, iskreče in brenčeče vtičnice, stikala ali svetilke hitro izključite varovalko, ki velja za to vezje. Če ne veste, katero stikalo oziroma varovalko izključiti, izključite glavni prekinjevalec električnega tokokroga. Pokličite gasilce in jim sporočite težavo.