Odgovor: V odškodninskem pravu je uveljavljena solidarna (nerazdelna) odgovornost naročnika in izvajalca del za škodo, ki je tretji oseba nastala z izvajanjem del na nepremičnini, pri čemer je uveljavljeno načelo, da je naročnikova odgovornost odvisna od odgovornosti izvajalca. To denimo pomeni, da boste lahko odgovarjali za poškodbo sosede objektivno (ne glede na krivdo), če bo objektivno odgovarjal tudi izvajalec. Soseda lahko torej terja odškodnino tako od vas kot tudi od krovca. Če ji boste odškodnino plačali vi, boste lahko kasneje od izvajalca regresno zahtevali, naj vam povrne njegov delež odškodnine. V primeru spora glede vprašanja, koliko znaša delež, o tem odloči sodišče, pri čemer upošteva težo kršitve in težo posledic kršitve.

Vprašanje: Z moje hiše se je nedavno porušil del fasade in sosedu povzročil škodo na njegovem zelenjavnem vrtu. Zanima me, ali odgovarjam za škodo tudi v primeru, če bi se izkazalo, da je za škodo odgovorna oseba, ki mi je prodala stanovanjsko hišo.

Odgovor: Splošno pravilo je, da za škodo, ki nastane s tem, da se poruši ali odpade del objekta, odgovarja imetnik te zgradbe, razen če dokaže, da dogodek ni posledica pomanjkljive kakovosti zgradbe, ampak česa drugega (višja sila). Vendar pa lahko odgovarja tudi prejšnji lastnik zgradbe, ki je zagrešil napake pri njeni izgradnji, zaradi česar je prišlo do rušenja fasade, vendar pa le pod pogojem, da vi teh napak niste mogli opaziti in zato škode niste mogli preprečiti.

mag. Boštjan J. Turk