Prav uvid v tisti del, ki je onkraj sodbe, strahu, odpora in mnoštva konstruktov zavedenega razuma, odpira vrata v polje nezavednega, ki se zdi sprva zapleteno, nejasno in mi vzbudi dodatno nejasnost, vendar le do trenutka, ko se neham upirati in odprem na stežaj duri svoji čisti vesti, notranjemu jazu oziroma kanalu sporočanja, ki ne sili v ospredje interpretacij namišljenih resnic. Tako mi življenje po dinamiki sinhro-usode, ali naključij, ki to niso, na pot že pred leti prinese vpogled v temačne dele človeške narave, prekletstva, uroke in koncentracijo teme, od katere tako močno bežim. Sčasoma razumem, da je spoznavanje tudi tega dela dinamike življenja potrebno, če želiš vase spustiti močno silo narave, kozmično-življenjsko energijo, ki služi nato kot pravi orientir skozi čudovito pretočnost polarnosti bivanja.

Srečanje z Božidarjem Djurico, enim tistih, ki brez sramu, strahu in zavor odkriva tančice bolečega, zatajenega in sprva nejasnega, v polje zavedanja potisne še en del mozaika resnice, ki lahko osvobaja okov namišljene resničnosti, ki nas duši v svojem objemu manipulativne lažne sprave. »Naj sprva poudarim, da svoje delo delim z namenom, da najde tiste, ki so pripravljeni na hitro usposobitev za zdravo, harmonično življenje s preseganjem vzrokov za nastalo bolezen ali zavoro v pretočnosti. Ljudem le pomagam na poti do opolnomočenja svoje naravno dane moči za zdravo življenje,« v pogovoru izpostavi sogovornik in me opozori na to, da poenostavljenje, da le zdravi bolne, ne zajame obsežnosti informacij, ki jih človek z spoznavanje njegovega nauka dobi. »Delo z energijami je zelo odgovorno in pomembno je, od kod črpa človek vir za zdravljenje drugih. Število zdravilcev, ki pridejo na posvet k meni, kaže na to, da posledice neustrezne uporabe dela z energijami že kažejo svoje zobe,« še izpostavi.

bosko1.jpg

S pretočnostjo do zdravja

Porast različnih bolezenskih stanj, ki povzročijo v svetu uradne medicine precej zmede, nerazumevanja in nemoči, sočasno pri mnogih iskalcih zdravja vzbudi intuitivno potrebo, da poiščejo rešitev, ki komplementarno ali bolje rečeno celotno zaobjame trpeče stanje nemoči, ki ga bolezen naplavi v polje zavesti. Kot gobe po dežju začnejo v zadnjih desetletjih rasti različne metode alternativnega zdravljenja, ki pa odprejo na drugi strani tudi možnosti za zlorabe. »Najti kompetentnega zdravilca je zelo pomembno, saj nas lahko na poti vase nepravi tudi ovira. Moj namen je dobronamerno, kompetentno, strokovno in preizkušeno svetovati vsem, ki me poiščejo. Delam s kolegico Ireno in v tandemu preizkušava različne informacije, ki so potrebne ponovne povezave v celostno bitje. Pri svojem delu uporabljam življenjsko-kozmično energijo, ki kaže zelo dobre rezultate, a naj poudarim, da bolj, kot le zdravijo, človeku vrnejo moč za bolj kompetentno, resnično in srečno življenje,« z iskro v očeh, ki nakaže mnogo življenjskega fluida, poudari Božidar.

»Bolezen lahko razumemo kot indikator živemu organizmu, da nekje ne ravna usklajeno z naravnimi zakoni, kar povzroča, da deluje razdvojeno ali nepravilno. Človeški organizem je tako kot drugi deli narave vrhunsko sestavljen, in če pogledamo človeka pobliže, lahko ugotovimo, da vsebuje v sebi vse elemente, ki jih pozna narava. To pa pomeni tudi to, da lahko izdela vsak organ ali vsako zdravilo, ki ga organizem potrebuje. Težava nastane, ko se organizem tega ne zaveda ali je na poti v ta svoj potencial zaveden,« ugotavlja sogovornik, ki je svoje dosedanje znanje strnil v petih knjigah.

Življenjsko-kozmična energija stik z božanskim

Na temo življenjske in kozmične energije je bilo napisanih že veliko knjig, a avtorja v nadaljnje poglabljanje spodbudi prav nejasnost razlag. »Nekaj del iz širokega izbora tovrstne literature nam nakazuje rešitev oziroma usmerja pozornost na izvir težave, problema oziroma stanja. Kljub temu pa je manjkal za zdravljenje nenadomestljiv in temeljit podatek, kdo dovaja prano ali izvorno energijo organizmu. Poskus teozofov, da bi pojasnili izvir v svetlobi, čeprav so definirali celo atom svetlobe, niso zadostovali. Konec preteklega stoletja je poskus orgonomistov nakazal možnost, da je energija v živem organizmu odvisna od kozmične, predvsem sončne svetlobe. Naredili so opazen korak naprej, ker so opustili človeško bitje kot osnovo vsega in poiskali izvir energije, življenja in zdravja v soncu. Danes imamo vsi premalo dokazov za to, da to povsem drži, a smo si vsi, ki se ukvarjamo s tem vprašanjem, enotni, da je izvir v vesolju in ne v človeku. Še bolj je prisotno spoznanje, da terapevtske dejavnosti, izkušnje in dosežki potrjujejo dejstvo, da je prav kozmična energija glavni nosilec oziroma steber zdravega stanja v nekem organizmu.

Energija, potrebna za obstoj vseh kreacij na Zemlji, se nahaja okrog Zemlje, Zemlja je potopljena v njej; to energijo ustvarja vesolje v sodelovanju z Zemljo in zato sem jo poimenoval življenjsko-kozmična energija. Človeški organizem je kot sestavni del Zemlje prav tako potopljen v življenjsko-kozmično energijo, ki jo neposredno vnaša vase za potrebe normalnega funkcioniranja. Če ima organizem to energijo, je zdrav – in obratno, če je nima, je bolan ali v fazi zbolevanja. Medtem pa skrb za pravilno vodenje življenjskih funkcij in sprejemanje te energije, kot kapitan za opravljanje funkcij ladje, v človeškem organizmu prevzame določen kozmični program, imenovan duša,« poudari Božidar Djurica, vsem bolj znan kot Boško, ki je po osnovni izobrazbi inženir elektrotehnike in ki svoje znanje predaja naprej tudi v obliki seminarjev oziroma praktičnih delavnic, na katerih se ljudje bolje spoznajo z vedenji iz njegovih knjig.

bosko.jpg

Nujnost odprave vzrokov

»Rastlinski in živalski svet sta odvisna od te energije, ki jo izžareva in pošilja vesolje: brez sončne energije na zemlji ni življenja. Če ima organizem zadosti te energije, je sposoben premagati vsako bolezen. Problemi nastanejo v primerih, ko organizem sam ni sposoben sprejeti te energije oziroma kadar je moten ali če ga nekaj moti od zunaj. Tukaj lahko odigra sposoben terapevt, ki kanalizira življenjsko-kozmično energijo iz vesolja v pacienta, pomembno vlogo,« pove Djurica in doda, da po grobih ocenah tako ogrožen organizem lahko sam skozi živo hrano, dihanje in druge aktivnosti sprejme na dan le pet do deset odstotkov te potrebne energije. Kompetenten terapevt lahko ta odstotek po mnenju sogovornika poviša na sto odstotkov. Pri tem pa izpostavi nujo, da terapevt pred terapijo odpravi vse vzroke, ki so pripeljali do tega, da organizem sam ni sposoben sprejemati zadostno količino življenjsko-kozmične energije, in sicer zato, da se pacientu ne bi povrnilo slabo energetsko stanje.

A kako pristopiti v odnos zdravljenja brez neželenih posledic za oba? »Znano je, da skoraj vse terapevtske tehnike, vsa alternativna zdravljenja, posebno bioenergetska, puščajo opazne posledice na pacientu in na zdravilcu. Sekundarna energija, znana kot bioenergija, sme terapevtu služiti le za diagnostiko, pojavlja se kot ožja ali širša ovojna plast okoli telesa in predstavlja zgolj odziv telesa na sprejem in uporabo življenjsko-kozmične energije za vzdrževanje stabilnega psihofizičnega stanja telesa. Moja izkušnja kaže, da so danes klasični terapevti, bolje znani kot bioenergetiki, večinoma prenašalci bolezni, ter da so pogosto tudi sami bolni, saj je v njihovem organizmu veliko negativnih in škodljivih programov. Najbolj žalostno pri tem pa je, da jih mnogo na tej poti umre prezgodaj,« nam o nevarnostih dela z energijami pojasni Božidar in sočasno poudari, da je delo z življenjsko-kozmično energijo božansko in nima stranskih učinkov ter da se pacientu stanje po terapiji v nobenem primeru ne poslabša. »Ta energija je eliksir za biosisteme, njeno delovanje pa lahko primerjamo z dolivanjem čiste vode v akvarij, ko je ribam lahko samo bolje, ali pa se nič ne spremeni,« še izpostavi.

Izklop – vklop ega

Avtor knjig, ki globinsko zajamejo razlago življenjsko-kozmične energije kot ovire, ki nas lahko pestijo na poti do pretočnosti in konkretna navodila za rešitev, si kot končni cilj zastavi, da to tehniko tudi sami spoznamo, se je naučimo in jo obvladujemo. Pri tem se mu zdi vprašanje o tem, kdo vse lahko postane terapevt z življenjsko-kozmično energijo, povsem odveč, saj meni, da lahko to tehniko obvlada vsak zdrav človek. »Tu gre le za eno samo, preprosto načelo: kako v času, ko izvajamo merjenja oziroma transformacije, preprečiti svojemu egu, da nas zavede. Tehnika terapije predvideva tako imenovani vklop-izklop, kjer se egu za kratek čas, za čas trajanja individualno v sliki pridelanega spontanega prebliska, prekine nadzor nad funkcijami zavesti in onemogoči racionalno priučeno delovanje. To je vse. Ostalo so koraki, ki jih izvajamo po napisanih pravilih oziroma po ustaljeni znani shemi. Če izkoristimo popolne možnosti duhovnega potenciala in dela s terapijo z življenjsko-kozmično energijo, ugotovimo, da lahko terapevt zdravi s prisotnim ali odsotnim pacientom. Energija je povsod in se lahko spreminja iz ene oblike v drugo, ne more pa se izničiti tančice energijskega sveta,« odkriva sogovornik in pojasni, da na duhovni ravni ni razdalje in je pacient med zdravljenjem lahko tudi na drugem koncu sveta. Ker na duhovni ravni tudi ni časovne komponente, se poseg zgodi lahko danes ali pa učinkuje za mnogo let nazaj.

bosko2.jpg

Energijsko varen dom

Vzroki za poškodbe zaščitnega polja, ki obdaja fizično telo, pa so tudi v bivanjskem okolju, ki nas obdaja, in če želimo v celoti zagotoviti, da bo organizem sam obračunal z boleznijo, je treba nevtralizirati vse energijske vplive, torej tudi tiste, ki nastajajo v prostorih, kjer preživimo večino svojega časa. »V svoji novi knjigi Zdravljenje prostorov z življenjsko-kozmično energijo iščem odgovor na vprašanje, kako do zdravega in čistega delovnega ali domačega okolja. Knjiga je zasnovana kot priročnik in praktičen vodnik, s pomočjo katerega bo bralec pridobil uvid ali poglobil svoje znanje o možnih načinih zdravljenja bivalnih, delovnih in poslovnih prostorov, stavb in zemljišč. Hkrati se bo seznanil tudi z morebitnimi energijskimi vzroki za ponavljajoče se fizične in psihične težave, ki so zelo pogosto prisotni že v njegovi neposredni okolici,« nam o knjigi, ki je namenjena zagotavljanju zdravega in radostnega bivanja, zaupa avtor Božidar Djurica.

Obuditev spečega samoozdravitvenega potenciala

Božidar Djurica je v svojem skoraj petdesetletnem raziskovanju energij, od katerih je odvisno življenje na Zemlji, razvil svoj sistem celostnega zdravljenja. »Glavni cilj terapije, ki jo izvajam, je ponovno usposobiti lastni obrambni sistem organizma in je usmerjena k odstranjevanju najglobljih vzrokov bolezni. Harmonično delovanje dosežem z zagotavljanjem nemotenega pretoka življenjsko-kozmične energije skozi zaščitno energetsko polje,« izpostavi in pojasni, da se je na ta način organizem sposoben ozdraviti sam oziroma je zmožen že vnaprej preprečiti nastanek bolezni. Umetnost ustvarjalnega dela tega sistema zdravljenja se kaže v iskanju prave izvorne energije, nato pa zakonov, po katerih ta energija deluje, na podlagi teh zakonitosti pa je treba izdelati transformacijska pravila ter potrebno človekovo stanje možganov, v katerem vse to deluje. Ko so zakonitosti, potek in pogoji znani, lahko vsak zainteresirani to uporabi, če se hoče učiti, vendar hkrati ob krepitvi moralnih kvalitet.

»V odkrivanje je bilo vloženih tisoče in tisoče ur dela, preizkusov in merjenj ter velika mera vztrajnosti. Zdi se, da je prelomno leto 2012 pravi čas, da gre vedenje med ljudi, saj že po odzivu na knjige in delavnice opažam porast zanimanja in odprtosti za vedenja, ki jih podajamo. Morda transformacije zavesti le prinesejo čase, ko v svojo dnevno percepcijo realnosti aktivno vključimo tudi svet energij,« zaključi Djurica in poda odlično izhodišče za tezo, da trendi, ki smo jim priča danes, že kažejo, da je trajnostni razvoj zdravega in srečnega življenja na Zemlji mogoč le z zavestno uskladitvijo posameznika z zakonitostmi življenjsko-kozmične energije.

Več informacij na www.zivljenjsko-kozmicna.net