Hiša je postavljena kot nadomestni objekt na mestu nekdanjega gospodarskega poslopja, ki je tvoril vzhodno stranico zaokroženega prostora kmečkega dvorišča. Zaradi zahtev spomeniško-varstvene službe ima novi objekt dvokapno streho in tudi sicer sledi gabaritom porušenega objekta.

1333510427_5_1000x738.jpg

Vpetost v prostor

Hiša stoji na robu rečne ježe reke Sore ter se proti jugu in zahodu obrača proti reki, od koder ima lep pogled proti srednjeveškemu gradu, zgrajenem visoko nad Škofjo Loko. Objekt ima klet, pritličje in nadstropje. Postavljen je pravokotno na pobočje rečne ježe. Na ta način se odpira s kletno etažo proti nivoju spodnje rečne terase, medtem ko je pritličje odprto s široko stekleno stranico proti kmečkemu dvorišču, ki leži na zgornji rečni terasi.

Nadstropje hiše je s spalnimi prostori obrnjeno proti vzhodu. Hša je javno dostopna iz južne strani po dostopni poti, po kateri je mogoče dostopati peš ali z avtom do garaž v kleti. Ob vzhodni daljši stranici objekta poteka zunanje stopnišče, ki vodi do glavnega vhoda. Na zahodno strani se "potopi" v travnato brežino, po kateri se je po "japonskih" vrtnih stopnicah mogoče dvigniti na travnato ploščad pred dnevno sobo v pritličju. Hiša je tako dobro vpeta v prostor.

Takšna lega objekta ohranja urbanistično podobo in zaokroženost kmečkega dvorišča, ki ga kot velik atri, obdajajo objekti lastnika domačije in novi objekti njegovih otrok. Prečni prerez objekta ima obliko črke Z, tako da je pritličje povsem odprto proti dvorišču na zahodni strani oziroma v nadstropju proti vzhodni strani hiše.

1333510474_interier2_664x1000.jpg

Razporeditev prostorov

Razdelitev objekta po etažah je enostavna in smiselna. V kletni etaži so umeščeni velika garaža, shramba, fitnes, savna, kurilnica in utiliti. Od tod vodijo stopnice v pritličje in v nadstropje. Pritličje je dolge pravokotne oblike. Ob njegovo severno, ožjo stranico, so umeščene stopnice z glavnim vhodom, vetrolovom in stranišče,, ves preostali velik in enotni prostor pa je namenjen kuhinji, jedilnici in dnevnemu prostoru. Ta prostor se z 12 metrov širokim oknom brez podpore odpira na "atrij" hiše, iz katerega se nizajo slikoviti pogledi proti reki in gabaritom starega mesta. V resnici je to "balkonska" soba z razgledom.

Iz pritličja vodijo stopnice v nadstropje, do vzdolžnega hodnika na zahodni strani, ki ga spremlja dolgo panoramsko okno, skozi katerega sledimo pogledom na panoramo mesta. Na vzhodni strani se ob hodniku nizajo spalni in "delovni" prostori otrok in staršev s pripadajočimi kopalnicami. Vzdolž celotne vzhodne stranice hodnika potekajo garderobne omare. Spalnica staršev ima lastno kopalnico ter ima proti jugu obrnjeno nizko in 5 metrov široko panoramsko okno, skozi katero je mogoče iz postelje opazovati slikovito okolico.

Več fotografij te urbane družinske hiše na podeželju si oglejte v naši fotogaleriji.