Po selitvi v sodobne proizvodne prostore v Černelavcih se je podjetje Roto preoblikovalo v holding s hčerinskimi proizvodnimi podjetji, lani pa zgradilo in moderniziralo novo proizvodno dvorano ter povečalo svoje zmogljivosti. Dober primer uspešnega razvoja za mlajše podjetnike.

"Naša podjetja so usmerjena v iskanje novih izzivov, s čimer mislim na razvoj novih izdelkov in novih sistemov ter seveda na iskanje novih kupcev in trgov. Verjetno sta bila leto 2008 in kriza po njem prelomnica, saj smo dobili potrditev, da je naša usmeritev v nenehen razvoj in nastop na trgih, ki so manj občutljivi za krizo, pravilno. Rešilo nas je tudi dolgoletno uveljavljanje znamke Roto plastične posode, saj smo si s kakovostjo in uporabnostjo pridobili ugled tako na domačem kot tudi na svetovnem trgu. Usmeritev na afriške in azijske trge ponuja velike možnosti, ki jih danes že uveljavljamo, vendar pa pri tem pogrešamo pomoč države, ki bi delno sofinancirala nastop na novih trgih. Ob vse manjši akumulaciji je oteženo tudi vlaganje v razvoj, zato naj država, če želi pomagati gospodarstvu, več denarja nameni subvencioniranju razvoja, ne le povečuje davčne olajšave."

Nekoč družinsko podjetje je zraslo v holding s hčerinskimi podjetji. Je bila odločitev za to težka. Kako ste jo pravzaprav pretehtali?

"Organizacija podjetij v skupini v holding je bila nujna iz več razlogov: zaradi varnosti premoženja in zaščite zaposlenih pred morebitnimi stečajem katerega izmed njih ter čistih računov v poslovanju med njimi in s tem tudi večje prizadevanje za njihove prihodke. Tudi odgovornost partnerjev, ki so direktorji posameznih podjetij, je v holdinški organizaciji bolj transparentna. S tem pa ne zanikamo, da smo še vedno družinsko podjetje. To ima večinoma pozitivne učinke, lahko pa pride tudi do težav, če čustva prevladajo nad ekonomsko logiko.“

Danes mnogi podjetniki tarnajo nad položajem na trgu, vi pa ste se odločili, da boste rast dosegali tudi z vlaganjem v razvoj in iskanjem tržnih niš. Mnogi jih ne najdejo, kako ste jih vi?

"Položaj na trgu je takšen, kakršen je. Na makroekonomske učinke moreš vplivati, vendar je pomembno, da se pozicioniraš ter tržno in ciljno naravnaš svojo strategijo. Tržne niše se ustvarjajo in ko najdeš eno, moraš začeti iskati naslednjo. Treba je slediti 'modnim trendom', kot so ekologija, energetika in podobno. To so področja, ki so pokrita z zakonodajo ali s subvencijami. Svoje cilje je treba upoštevaje tuje trge usmerjati tudi časovno in v pravem trenutku trg pokriti s svojimi izdelki."

Razvili ste več tehnologij proizvodnje plastičnih izdelkov, za uresničevanje strategije podjetja pa skrbite z izbranim strokovnim kadrom in nenehnim usposabljanjem zaposlenih. Kaj bi moral podjetnik vedeti o izbiri strokovnih kadrov in predvsem izobraževanju zaposlenih, ki je za mnoge le nepotreben strošek?

"Brez dobrih kadrov ne moreš ustvarjati uspeha. Opremo in zgradbe se da kupiti, kader pa je treba najti in ga izučiti. Pri nas skrbimo za dvig strokovnosti zaposlenih, šolamo jih v sklopu Roto Akademije, in tudi vodilni se nenehno izobražujemo, da lahko zaposlenim kažemo pot. Vendar pa je danes težko najti človeka, ki bi se bil kljub tako veliki brezposelnosti pripravljen pošteno zaposliti, saj so možnosti šušmarjenja in črpanja denarja iz zavoda in drugih virov prevelike. Država bo morala poskrbeti za pravično socialo, povečati nadzor nad sivo ekonomijo, skrajšati čas čakanja na delo ter ponuditi večje spodbude za prvo zaposlitev mladih in izobraženih kadrov."

V vašem podjetju si prizadevate postati vodilni evropski ponudnik izdelkov po postopku rotomolding in izdelke z lastno blagovno znamko Roto razširiti po vsem svetu. Trg je velik in konkurenca ostra, a odloča najbrž kakovost?

"Ena od boljših stvari, ki smo jo začeli razvijati pred petnajstimi leti, je naša blagovna znamka ROTO. Pot do uveljavljene blagovne znamke je dolga in tudi draga, vendar je danes ta na globalnem trgu pogoj za zaupanje kupcev. Za blagovno znamko stoji tudi kakovost, ne nazadnje pa tudi vodstvo podjetja. Posli se delajo z ljudmi, vendar je v mnogih primerih važno tudi, da je za poslom premoženje, ki daje garancijo tudi, če posel propade. V naših podjetjih smo razvili izdelke, ki so plod lastnega znanja, in z njimi večinoma samostojno nastopamo na globalnem trgu. Res pa je, da ne izkoriščamo že uveljavljenih blagovnih znamk slovenskih podjetij, kot so na primer Elan, Gorenje in druga, prek katerih bi lahko manjša podjetja prišla na trge ceneje pod njihovo blagovno znamko."

Z več kot 65 odstotki izdelkov ste prisotni na evropskih trgih, v ZDA, Kanadi, v severni Afriki, na Novi Zelandiji in v Avstraliji. Kako na teh svetovnih trgih gledajo na proizvajalca iz majhne Slovenije?

"Pred leti, še preden je Slovenija postala članica Evropske unije, smo kot slovensko podjetje na trgu imeli nekaj težav, po vstopu v Evropsko unijo pa so se razmere izboljšale. Največji preboj je pomenila uvedba skupne evropske valute, saj smo lahko premostili številne predsodke. Zelo smo ponosni, ko v kateri od evropskih držav v parku zagledamo naš pametni koš in se lahko partnerjem pohvalimo, da je to sad našega razvoja, na katerem se vidi velika uporabnost."

Rotomolding, rotacijsko litje ali rotacijska obdelava polimerov, je tehnologija izdelave votlih plastičnih izdelkov. Ob vse večjih problemih s plastiko je zanimivo, da je vaše izdelke mogoče v celoti reciklirati, pa njihova kakovost ali funkcionalnost zato prav nič ne trpi. Kako to dosegate?

"Naši izdelki so volumensko veliki, postopek njihove izdelave je specifičen in material je mogoče v celoti reciklirati. To pomeni, da je ob tej ceni materiala to tudi nuja, po drugi strani pa to pomeni, da ne onesnažujemo narave in okolja. V naši proizvodnji je reciklaža avtomatsko vključena v proces in se recikliran material avtomatsko vrača v manj zahtevne izdelke. Organizirana sta tudi vračanje dotrajanih izdelkov s trga in ponovna reciklaža materiala."

Vaše podjetje je ob nagradi za izjemne gospodarske dosežke pri GZS prejelo tudi priznanje za okoljsko partnerstvo, znak gostoljubnosti, znak kakovosti v graditeljstvu in še številna druga priznanja ter nagrade. Bi se morali kupci bolj zavedati vrednosti tovrstnih priznanj?

"Veseli smo, da smo prejeli vsa ta priznanja, saj to pomeni, da so naši izdelki inovativni in uporabni, da smo urejena družba in da je naša organizacija na visokem nivoju. Tudi pri naših kupcih to pomeni, da pridobivamo status partnerja, ne samo dobavitelja. Marsikdaj to prinaša tudi večje zaupanje in včasih tudi višjo ceno. V Sloveniji kot mali deželi je seveda konkurenca pri takem nagrajevanju nekoliko manjša, a svojim partnerjem zato priznanja zelo radi pokažemo, saj jih je na primer v kakšni 50-milijonski državi zelo težko pridobiti. Vsekakor pa menim, da si z razvojem in svojim znanjem ter potencialom zaslužimo pozornost tistih, ki v Sloveniji iščejo najboljše."