Delovanje prezračevalnega sistema MIKrovent smo testirali v skladu z vsemi zahtevanimi standardi in pridobili vse ustrezne certifikate, ki potrjujejo ustreznost in učinkovitost MIKroventa. Kar šteje največ, je pa za naše podjetje vsekakor pozitiven odziv trga in kupcev na naš izdelek, ki je marsikomu na cenovno dostopen način odpravil težave s prezračevanjem objekta. v nadaljevanju vam podajamo pojasnila napačnih in zavajajočih navedb, ki so bile podane v omenjenem prispevku.

Mnenja o centralnem ali lokalnem prezračevanju so deljena in so povezana z različnimi dobrimi in slabimi izkušnjami predvsem v severnih deželah Evrope, kjer centralni sistem prezračevanja v individualnih stavbah in stanovanjskih blokih že dalj časa uporabljajo. Centralni sistemi delujejo praktično 24 ur na dan, lahko tudi z znižano količino, torej tudi tedaj, kadar nikogar ni v stavbi. Za razdelitev zraka potrebujejo kanale za dovod in odvod, ki jih je treba čistiti. Kljub filtrom se kanali zamažejo in so lahko leglo raznih bakterij. Avtor si naj ogleda notranjost kanalov klimatizacijskih naprav v nekaterih naših zdravstvenih ustanovah, ki imajo predpisano vzdrževanje, in bo spoznal, kaj vse je v njih in kako zahtevno je njihovo čiščenje.

Kadar se gradi nova stavba se lahko instalacija v stanovanju ali bloku prilagodi zahtevam centralnega prezračevanja (ustrezna vgradnja kanalov, odprtine za čiščenje, itd). V takem primeru je vgradnja centralnega sistema sprejemljiva. Pri sanaciji obstoječih stavb pa je vgradnja kanalov in njihov razvod po sobah zelo težko izvedljiva. V tem primeru imajo lokalni sistemi prednost. Točno je, da so centralni sistemi večji, ter zaradi tega in zaradi priključnih kanalov tudi tišji. Odločitev o tem, kakšen sistem si bo investitor izbral, je treba prepustiti njemu. Ocenjevati izdelek, ki ga avtor niti dobro ne pozna, pa ni primeren način za reklamiranje drugega podobnega sistema, ki ga morda avtor tudi zastopa in prodaja.

MIKrovent je lokalna prezračevalna naprava, ki se lahko prigradi na okenski okvir kot razširitev, ali pa na okensko roleto kot dodatek. Ima vse elemente centralne prezračevalne naprave, razen kanalov, ki jih ne potrebuje. Ima dva ventilatorja, ki lahko delujeta skupaj ali pa vsak za sebe. Torej ne drži trditev, da je mogoče samo uravnoteženo prezračevanje. Ima dva filtra visoke kakovosti, ki jih lahko operemo, torej sta trajna in sta kakovosti G4 za povratni zrak in F6 do F8 (filtri za zelo fini prah, cvetlični, po izbiri) za sveži zrak. Ima plastični rekuperator toplote za vračanje toplote zraka, ki odhaja, svežemu zraku, ki vstopa v prostor. Izkoristek rekuperacije je bil izmerjen po SIST EN 308 in zagotavlja pri normalnem pretoku izkoristek nad 65 % in nato pri zmanjšanju pretoka do 87 %. Zato je v skladu s predpisi, ki veljajo v Evropi in pri nas.

Z MIKroventom je mogoče zagotavljati minimalno potrebno količino zraka za normalno bivanje v prostorih. Predpisi o minimalni izmenjavi in količini zraka so prepisani iz tujih standardov in jih je treba pravilno uporabljati. Stavba ima vedno določeno netesnost in k tej netesnosti je treba dodati še določeno količino svežega zraka. In to dela MIKrovent. MIKrovent lahko deluje na osnovi dovoljene vlage v prostoru, lahko deluje na osnovi dovoljene koncentracije CO2 (kakovosti zraka) ali pa po želji uporabnika. Deluje torej glede na realne pogoje v prostorih in željah uporabnika ter zagotavlja kakovost zraka ne glede na predpisano količino v standardih. Ker smo v dosedanjih stavbah, in avtor zapisa to dobro ve, imeli le naravno prezračevanje skozi rege, ki je zadoščalo higienskim zahtevam, ni bilo pa energetsko učinkovito, smo z MIKroventom ob tesnejših oknih nadomestili ta manjkajoči zrak in omogočili uporabnikom izjemno prilagodljivost pri njegovi uporabi. Če nikogar ni doma, naprava stoji ali deluje na minimumu (raba elektrike je manj od 7 W), kadar želi uporabnik samo dovajati sveži zrak in hladiti prostor, vključi le dovod itd. Vse to lahko dosežemo tudi s centralno napravo, ampak pri bistveno večji tehnični zahtevnosti opreme (motorizirane lopute na vseh kanalih).

Avtor se obregne tudi ob dovod zraka. Ker ni strokovnjak za prezračevanje in klimatizacijo, mu tega ne zamerimo. Stoletje nazaj in še danes v 99 % stavb, prihaja sveži zrak skozi rege ob oknih v prostor (pozimi spodaj, poleti zgoraj) in ga zapušča skozi drugi del reg. Razporeditev zraka je bila zadovoljiva, če je bilo pod oknom ogrevalo, ki je segrevalo hladen zunanji zrak. MIKrovent deluje na istem principu. Na najvišjem mestu prostora odvaja najtoplejši in najbolj umazan zrak, ki se nabira pod stropom, mu odvzame toploto in ga potiska na prosto. Svež predgret zrak, ki pa je še vedno nekaj stopinj hladnejši od zraka v prostoru, pa prihaja v sredini okna z zelo majhno hitrostjo in se spušča ob steklu navzdol do ogrevala, kjer se dogreje in potuje poševno v prostor. S tem je zagotovljeno najmanj enako kakovostno prezračevanje, kot v primeru centralnih sistemov, kar je bilo tudi preverjeno v praksi. Trditev, da ni mogoče kakovostno prezračevati prostora, zato ni sprejemljiva.

Na zadnjem sejmu stavbnega pohištva v Nürenbergu ni bilo boljše naprave za te količine in dano velikost od MIKroventa-a. To pove veliko. Vsi proizvajalci oken in tudi drugi se trudijo izdelati kakovosten sistem lokalnega prezračevanja (LUNOS n.pr.). Konkurenca, ki je razvila podobne naprave vgrajene v okno ali ob njega, je imela manjše, enako glasne ali pa večje naprave, vendar še daleč od kakovosti, ki jo zagotavlja MIKrovent. Nihče ne trdi, da je MIKrovent idealna rešitev, toda lahko trdimo, da boljše rešitve, z enakimi karakteristikami kot jih ima MIKrovent, na trgu ni. Raba energije, ki jo avtor oporeka, je podana s kakovostjo rekuperatorja in njegovo velikostjo. Ker pa lokalne prezračevalne naprave še zdaleč ne obratujejo 24 ur na dan in v vseh prostorih, je realna poraba elektrike v celoti primerljiva s centralnimi sistemi. Prihranki so veliki ravno zaradi tega, ker sistemi delujejo po potrebi in ne tako kot centralni, ki delujejo 24 ur na dan.

Ko avtor ocenjuje ekonomičnost, bi morda trditve še lahko sprejeli za nove stavbe, nikakor pa njegov račun ne drži za stavbe, ki se obnavljajo. Mikrovent je narejen predvsem za sanacijo starih stavb, vendar se lahko kosa tudi s centralnimi sistemi v novih stavbah, saj ne zahteva kanalov in njihovega vzdrževanja. In kar je zelo pomembno - če se centralni sistem pokvari, nimamo prezračevanja nikjer. Z lokalnim sistemom pa si lahko pomagamo in z odpiranjem vrat prezračujemo tudi prostore, v katerih je morda prišlo do izpada. Zato menim, da naj o vgradnji in uporabi lokalnega ali centralnega prezračevalnega sistema odločajo uporabniki, ki morajo na osnovi realnih podatkov oceniti prednosti in slabosti posameznih sistemov. Vsako »navijanje« za enega ali drugega je nesmotrno, saj so na trgu vsi in se v praksi tako eni kot drugi dobro obnesejo, če so pravilno projektirani.

Tihe ali brezšumne prezračevalne naprave ni. Hrup ventilatorjev je takšen, kot je navedeno v prospektu pri nazivnih pretokih in odgovarja predpisom za dnevno bivanje, v nočnem času pa se delovanje lahko zmanjša. Nove rešitve, ki jih pripravljamo, bodo bistveno tišje. Tudi naprava, ki ima šumnost 20 do 25 dB, lahko tistega, ki je občutljiv na določeno frekvenco silno moti, drugi pa spijo pri odprtem oknu ob prometni cesti in jih tudi 50 dB prav nič ne moti. Ljudje smo izjemno prilagodljivi ali pa občutljivi, zato je pošteno, da smo navedli realne podatke, kar pri mnogih proizvajalcih ni vedno navada. Seveda pa je navedena šumnost pri maksimalnih pretokih. Takoj, ko nekoliko zmanjšamo pretok, šumnost močno pade.

O prezračevanju notranjih prostorov, kjer daje pisec prednost centralnim sistemom, pa je treba dodati, da vsi centralni sistemi delujejo z dvema ventilatorjema in uravnoteženim dovodom in odvodom zraka. Notranji prostori imajo običajno lokalno odsesavanje, ki je v pogonu le malo časa (n.pr. kuhinjska napa z 250 do 300 m3/h, presega po količini zraka tudi večino centralnih sistemov). Odvod iz sanitarnih prostorov je vedno ločen in deluje le v času uporabe (nekaj minut). Zrak se odvaja iz celotnega stanovanja, v katerem lahko nastane trenutno manjši podtlak, ki se s časom izravna skozi rege v oknih in vratih. Zato trditev, da so zato centralni sistemi v tem primeru boljši sploh ne drži. Če bi delovali samo z dovodom, potem rekuperacije ni in bi za dogrevanje zraka potrebovali poseben grelnik zraka. Če pa delujejo z rekuperacijo pa zraka iz kuhinje (kuhinjske nape) ali/in sanitarij ne morejo mešati z ostalim odsesanim zrakom.

Na zaključku podaja avtor še kritično mnenje o skladu in strokovnjakih. Ker ni strokovnjak za prezračevalno tehniko, bi k temu delu dejali »le čevlje sodi naj kopitar«, prosto po Prešernu.

S spoštovanjem,
MIK, d.o.o.