Kakšne so gospodarske razmere in še zlasti razmere v gradbeništvu, prav gotovo ni treba razlagati. Vendar se še vedno najdejo investitorji, ki od načela kakovosti gradnje ne odstopijo in so zato korak pred drugimi. V svoji inovativnosti se ne dokazujejo zgolj pri gradnji, temveč iščejo tudi nove finančne poti, ki pomagajo morebitnim kupcem uresničiti v danih razmerah in tudi sicer ne ravno lahko dosegljiv cilj. To je lasten dom, kar je želja vsakega od nas.

Naravi prijazna gradnja

Tako podjetje je Eko Gradvest, ki ga vodi direktor Marijan Fras. V naselju Gmajnica pri Komendi postopoma že dokončujejo poenoteno načrtovano naselje Moj novi dom, ki ga ves čas gradijo z naravi prijaznimi materiali. Nosilno ogrodje vseh enodružinskih in večstanovanjskih objektov (šest, sedem ali devet stanovanj) je grajeno iz žgane opeke, ki je odličen akumulator toplote. Zunanje stene in lesena ostrešja so glede toplotne prehodnosti izolirani po sodobnih standardih, ki jih je postavila gradbena stroka šele lani. Sami so tako ravnali že pred tem. Kovinska strešna kritina s kamenim posipom utiša ropot dežnih kapelj, toliko zavira deževnico, da ta ne steče v curkih do žlebov, in zadržuje sneg na strehi, da ne zdrsi čez rob. Leseno zunanje stavbno pohištvo je vgrajeno po že prepoznavnem RAL-sistemu, ki preprečuje toplotne mostove (tako velja tudi pri drugih elementih, kjer lahko nastanejo toplotni mostovi, kot so denimo stik temeljev in zidov z zemljino, prehodi čez betonske plošče in podobno), prav tako s kakovostno izolativno zasteklitvijo preprečujejo toplotne izgube. Torej izpolnjujejo vse pogoje energetske varčnosti.

gradvest_275_1.jpg

Velike steklene površine na južni strani objektov, ki po dolžini sledijo osi vzhod–zahod, omogočajo optimalno osončenje. Osnova za ogrevanje je zemeljski plin, vsakdo pa to lahko dopolnjuje s toplotnimi črpalkami različnih vrst. Vse našteto skupaj z ročno ali električno vodenim pomikom rolet (osenčenje) zagotavlja prijetno klimo tudi v poletnem času. Skratka, gre za zelo kakovostno gradnjo, ki poleg tehničnih in tehnoloških spoznanj gradbenih strokovnjakov upošteva tudi staroindijsko filozofijo gradnje vastu.

Ker vemo, da iskalci novih domovanj skušajo uskladiti svoje želje in potrebe z robom svojih finančnih zmogljivosti, jim kakovost gradnje naselja Moj novi dom jamči, da ves čas odplačevanja posojila, torej dolgoročno, ne bo treba razmišljati o dodatnih stroških za morebitne sanacijske popravke, kar se po nekaterih izkušnjah rado pripeti. Hkrati to pomeni tudi nižje tekoče obratovalne stroške.

Iskanje poti do nakupa stanovanja

Kot je v uvodu navedeno, pa niso inovativni le pri gradnji, temveč tudi pri trasiranju finančnih poti, po katerih lahko vsi, ki iščejo svoj novi dom, do njega tudi pridejo. Banke so v aktualnem trenutku s svojimi pogoji (ki jih do neke mere resnici na ljubo narekujejo tudi zakonodaja in nekatere zgrešene poslovne naložbe, nastale v obdobju, ko še ni bilo krize) stopile nekaj korakov nazaj, kar zadeva kreditiranje občanov za nakup nepremičnin. Prav zato so se tudi na tem področju pri Eko Gradvestu odločili, da zapolnijo vrzel bank pri kreditni politiki za financiranje nakupa nepremičnin.
Domislili so se namreč svojevrstne ponudbe, ki vse zainteresirane lahko pripelje do stanovanja. Seveda je na prvem mestu še vedno klasična kupoprodajna pogodba s takojšnim plačilom in vpisom v zemljiško knjigo. Drugače se lahko začne z najemom stanovanja, ki poplačilo celotne kupnine premakne za nekaj let v prihodnost. Toda tu se zanimivost njihove ponudbe šele začne!

gradvest_275_2.jpg

Finančni načrt

V dogovoru s kupcem pripravijo finančni načrt od najema do nakupa stanovanja, saj je njihova ponudba celovita. Z najemnino za stanovanje namreč lahko v nekaj letih pridete tudi do zahtevane lastne udeležbe za bančno stanovanjsko posojilo za odkup, saj se celotna plačana najemnina všteva v račun za odkup stanovanja. Stanovanja so lahko neopremljena ali opremljena po želji najemnika/kupca. V slednjem primeru si za opremo stanovanja po vaši izbiri z naročilom investitorju za izvedbo zagotovite enako (8,5-odstotno) davčno stopnjo, kot velja za vsa gradbena dela, torej tudi za dela »na ključ« (sicer velja za nakup opreme 20-odstotna davčna stopnja). Desetodstotni polog pri sklepanju najemne pogodbe dokazuje resnost namere za odkup stanovanja in je bistveno nižji od zahtevane lastne udeležbe za bančna posojila (ta je od 15 do 30 odstotkov in jo, kot rečeno, zberete z najemnino).
Zaposlitev za nedoločen čas (kar je v danih razmerah največji problem pri bančnem kreditiranju predvsem pri mladih družinah ali posameznikih) ni pogoj za podpis pogodbe, treba je le poskrbeti za redno plačevanje mesečnih obrokov. Mesečna najemnina v najemnem času v bistvu nadomešča anuiteto za bančno posojilo in bo tako visoka, kot jo bo izkazal anuitetni izračun za odkup izbranega stanovanja, s tem, da bodo nujni stroški pri pripravi pogodbe prav gotovo nižji od bančnih.

Bodite pozorni

Čeprav lahko morebitnim najemnikom in bodočim kupcem stanovanj že zdaj ponudijo kar nekaj različnih poti, se s tem ne zadovoljijo, kar pomeni, da že iščejo še nadgradnjo dosedanje ponudbe. V mislih imajo še kar nekaj novih različic, ker pa nočejo »prehitevati časa«, dokler stvari niso dorečene, ne želijo predstavljati podrobnosti. Je pa to lahko namig, da se splača spremljati njihove informacije, ki jih sporočajo nepremičninskemu trgu. Očitno ostajajo korak pred drugimi!