Odgovor: Vabilo na ustno obravnavo se mejašem vroči z osebnim vročanjem v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, in sicer najmanj osem dni pred razpisanim terminom za ustno obravnavo, tako da se bo težko skliceval, da na ustno obravnavo ni bil vabljen. V primeru, da se mejaš, ki se s potekom meje ne strinja, ustne obravnave ne udeleži in svoje odsotnosti ne opraviči, pa velja domneva, da se strinja s potekom predlagane meje, zato omenjeni sosed z zavlačevalsko taktiko ne bo kaj prida dosegel.

Vprašanje: S sosedom se ne moreva dogovoriti glede meje, ki poteka med najinima parcelama. Ko se je sosed pred leti vrnil na domačijo, je naredil škarpo in pri tem izkopal dva mejnika iz dveh generacij nazaj. Geometri so zdaj naredili izmere, a se je izkazalo, da meja po katastru poteka še 30 centimetrov od njegove škarpe v naše ozemlje. Ker na tem področju nimam izkušenj, me zanima, kako naj ukrepam.

Odgovor: Vsekakor vam svetujem, da s sosedom čim prej začneta postopek ureditve meje. Če se ne boste strinjali z elaboratom, ki so ga izdelali geometri, vas bo Geodetska uprava povabila na ustno obravnavo, ki se bo opravila v njihovih prostorih. Če se bo na ustni obravnavi izkazalo, da se boste lahko s sosedom dogovorila o meji, vendar pa ne tako, kot je to prikazano v elaboratu, bo lahko mejo uredila Geodetska uprava sama. Če tudi na tak način s sosedom ne bosta uspela doseči soglasja o poteku meje, pa vas bo Geodetska uprava pozvala, da v tridesetih dneh od vročitve oziroma prejema poziva začnete postopek sodne ureditve meje. V tem primeru bo vajino mejo uredilo sodišče.

Mag. Boštjan J. Turk