Države članice Evropske unije bodo imele na voljo 18 mesecev, da prilagodijo nacionalno zakonodajo tem spremembam. V skladu z njimi bodo države zavezane zbrati vsaj 85 odstotkov vseh zastarelih in neuporabnih solarnih plošč po koncu življenjske dobe, 80 odstotkov pa jih bodo morale reciklirati. Solarna industrija (proizvajalci, posredniki) doslej ni vedno pravilno odlagala ali recikliarala fotovoltaičnih modulov, saj je marsikateri zbiralnik solarne energije pristal na lokalnem ali divjem odlagališču, namesto da bi ga potrošniki primerno vrnili.

Čez leta bo količina teh odpadkov strmo narasla

Fotovoltaični sistemi so izdelani tako, da običajno trajajo od petnajst do dvajset let. Zaradi tega lahko pričakujemo, da bo v naslednjih petnajstih letih v Evropi precej naraslo število zastarelih solarnih plošč, ki jih bo treba zavreči oziroma reciklirati. To so ugotovili tudi v poročilu največjega mednarodnega centra za raziskave trga Research and Markets, kjer navajajo, da je v zadnjem desetletju prišlo do izjemne rasti uporabe solarnih sistemov, saj je stopnja rasti v povprečju vsako leto dosegla 40 odstotkov.

home_solar_panels.jpg

V poročilu so strokovnjaki ugotovili tudi, da bo količina tovrstnih odpadkov do leta 2025 znašala okoli 24.855 ton, medtem ko bi se do leta 2035 ta številka lahko povzpela na zaskrbljujočih 1.161.176 ton. Večino odpadkov solarnih sistemov v tem obdobju bodo predstavljali kristalni moduli.

Odpadki vsebujejo zdravju in okolju nevarne strupene snovi

Leta 2008 so raziskovalci s kalifornijske univerze v Berkeleyju v analizi dognali, da vse solarne plošče na tržišču vsebujejo strupene snovi. Najstarejši tip kristalnih fotovoltaičnih plošč je na primer delno izdelan iz svinca, novejše tanjše plošče pa vsebujejo kadmij, ki je v velikih količinah smrtonosen, povezujejo pa ga tudi s pljučnim rakom in poškodbami ledvic. Je namreč strupen in mutagen, zato lahko vpliva na zapis DNK in razmnoževanje.

solyndra_solar_inspection.jpg

Kaj to pomeni za recikliranje fotovoltaičnih plošč?

Oblikovalci solarnih zbiralnikov bodo morali začeti razmišljati o možnostih za recikliranje, ko oblikujejo izdelek. Če vidika recikliranja ne upoštevajo že pri snovanju modula, potem je po vsej verjetnosti zelo težko ponovno uporabiti stare dele. Ampak če proizvajalci vnaprej vedo, da bodo prisiljeni plačati stroške recikliranja do konca življenja, bodo morda bolj spodbujeni za potrebne spremembe v dizajnu, da si znižajo stroške. Potrošniki po drugi strani pa se bomo lahko na varen in najverjetneje brezplačen način znebili solarnih sistemov po koncu njihove življenjske dobe.

Več o odsluženi električni in elektronski opremi pa si preberite v tem članku.