»Trdo delo, osredotočenost na cilje in odrekanje za dosego vrhunskih rezultatov, ki odlikujejo naše športnike, sovpadajo tudi s filozofijo podjetja Lumar, kar se odraža v naši nenehni rasti in razvoju. Usmeritev v trajnostno in okolju prijazno gradnjo je danes eno osnovnih vodil podjetja Lumar. Da nas s slovenskimi športniki družijo skupna vizija, jasno postavljanje ciljev in strmenje k odličnosti, se je pokazalo tudi pri gradnji prve plusenergijske hiše v Sloveniji, ki smo jo gradili za slovenskega šampiona in olimpijca Mitjo Petkovška. Sodelovanje pri projektu Slovenska hiša London 2012 nam je v velik ponos in izjemno veselje,« je povedal Marko Lukić, direktor podjetja Lumar.

Hišo so zasnovali v arhitekturnem biroju SoNo arhitekti. Pri arhitekturni zasnovi so v arhitekturnem biroju idejno delno izhajali iz slovenskega grba, ki ponazarja lik Triglava in morje oziroma reke. Lomljeni volumni hiše v dveh nadstropjih tako nakazujejo reliefno razgibanost naše države s svojo najvišjo točko Triglavom, velike steklene površine pa ponazarjajo slovensko morje in veliko odprtost naše države za sodelovanje z mednarodno skupnostjo. Pritličje paviljona bo delovalo kot odprt večnamenski predstavitveni prostor. Prvo nadstropje bo razdeljeno v več sejnih sob, namenjenih bilateralnim gospodarskim pogovorom, studiu RTV Slovenija in novinarskemu središču.

Gradnja Slovenske hiše 2012 by Lumar se bo predvidoma začela konec aprila. V ta namen bo proti Londonu odpotovalo šest tovornjakov, v katerih bosta konstrukcija paviljona in druga potrebna oprema. Gradnjo bodo predvidoma začeli konec aprila, hiša pa naj bi bila končana do konca maja. Slavnostno odprtje hiše bo 25. junija. Slovensko hišo 2012 by Lumar bodo uporabljali tudi v času paraolimpijskih iger, ki bodo potekale od 29. avgusta do 9. septembra 2012. Gradnjo hiše in dogajanje v njej bo mogoče spremljati v živo prek spletne strani podjetja Lumar.