Naravni materiali in kakovost gradnje

To pomeni, da naselje, ki ga postopoma končujejo, ves čas gradijo z naravnimi materiali. Tako je nosilno ogrodje vseh enodružinskih in večstanovanjskih objektov (šest ali sedem stanovanj) grajeno iz žgane opeke, ki je odličen akumulator toplote. Zunanje stene in lesena ostrešja so že izolirani s kameno volno v debelini (16 in 30 cm), ki jo je naša gradbena stroka zahtevala šele lani. Kovinska strešna kritina s kamenim posipom utiša ropot dežnih kapelj, toliko zavira deževnico, da ta ne steče v curkih do žlebov, in zadržuje sneg na strehi, da ne zdrsi čez rob. Leseno zunanje stavbno pohištvo je vgrajeno po posebnem špaletnem sistemu, ki preprečuje toplotne mostove (tako velja tudi pri drugih elementih, kjer lahko nastanejo toplotni mostovi, kot so denimo stik temeljev in zidov z zemljino, prehodi čez betonske plošče in podobno), prav tako s kakovostno izolativno zasteklitvijo preprečujejo toplotne izgube.

Velike steklene površine na južni strani objektov, ki po dolžini sledijo osi vzhod–zahod, omogočajo optimalno osončenje. Osnova za ogrevanje je zemeljski plin, vsakdo pa to lahko dopolnjuje s toplotnimi črpalkami različnih vrst. Vse našteto skupaj z roletnim (avtomatičnim ali ročnim) osenčenjem zagotavlja prijetno klimo tudi v poletnem času. Skratka, gre za zelo kakovostno gradnjo, ki poleg tehničnih in tehnoloških spoznanj gradbenih strokovnjakov upošteva tudi staroindijsko filozofijo gradnje vastu.

gradvest_269_1.jpg

Inovativna prodajna ponudba

Inovativni so tudi s svojo prodajno ponudbo. Seveda ima še vedno prednost klasična prodaja s takojšnjim plačilom ustrezne kupnine. Ker pa trenutne razmere na nepremičninskem trgu za večino zainteresiranih kupcev niso ravno rožnate, v pomoč pa jim niso niti trenutne kreditne aktivnosti bank, so se domislili svojevrstne ponudbe najema stanovanj, ki odmik poplačila celotne kupnine premaknejo največ še za dve leti v prihodnost. Z najemom stanovanja lahko namreč v dveh letih pridete tudi do posojila za odkup.

Stanovanja so lahko neopremljena ali opremljena po želji najemnika/kupca. V slednjem primeru si zagotovite občutno manjše (8,5 odstotka) davčne obremenitve (sicer je ta za končnega kupca 20 odstotkov). Desetodstotni polog pri sklepanju pogodbe je nižji od zahtevane lastne udeležbe (od 20 do 30 odstotkov) za bančna posojila. Pomembno je tudi vedeti, da plačana najemnina znižuje znesek za odkup stanovanja. Krajša je najemna doba, višji je dodatni komercialni popust. Tudi zaposlitev za nedoločen čas ni pogoj za pridobitev posojila, treba je le poskrbeti za redno plačevanje mesečnih obrokov.

Že lani so pripravili tako edinstveno zanimanja vredno (kar so potrdili številni povpraševalci) akcijo za najem stanovanj kot predpripravo za poznejši odkup. Zbrana najemnina se namreč ob nakupu šteje kot del že vplačane kupnine, mesečni obrok najemnine tako v tem času nadomešča anuiteto za bančno posojilo v primeru poznejšega odkupa stanovanja. Akcijo so ob koncu lanskega in v začetku letošnjega leta nadgradili tako, da bodo v novi ponudbi sami uresničili del poslanstva, ki sicer sodi med naloge bank.

gradvest_269_3.jpg

Resnost se obrestuje

Kot razlaga Marijan Fras, direktor podjetja Eko Gradvest, želijo najprej pridobiti resne najemnike, ki bodo pozneje tudi kupci najetega stanovanja. Tem bodo v času najema poiskali investitorje, ki jim bodo pomagali do poznejšega odkupa stanovanja. Zainteresirani najemniki bodo svojo resnost namere odkupa stanovanja dokazali s plačilom 10 odstotkov vrednosti izbranega stanovanja. To bo njihov vložek kot garancija za resnost posla. Mesečna najemnina bo tako visoka, kot jo bo izkazal anuitetni izračun za takojšen odkup izbranega stanovanja, s tem, da bodo nujni stroški prav gotovo nižji od bančnih. Z najemnikom se bodo že ob sklepanju pogodbe dogovorili o vseh kreditnih izhodiščih (ročnost odloženega odplačevanja, višina lastne udeležbe, oprema …).

Dogovor bo določil tudi rok za odkup stanovanja, ki bo omejen z obdobjem dveh let. V tem času bo Eko Gradvest skupaj z najemnikom iskal najugodnejši vir financiranja (posojilo) za odkup. To pomeni, da resnim kupcem ponujajo celoten finančni inženiring od najema do nakupa stanovanja. Zainteresirani najemnik/kupec bo predstavil svoje možnosti in želje, svetovalci v podjetju Eko Gradvest pa mu bodo pripravili različice, po katerih lahko pride z njihovo pomočjo do želenega cilja. Med drugim si bo lahko izbral tudi opremo stanovanja po lastni presoji, kar bo sicer ovrednoteno v končni vrednosti stanovanja, bo pa s tem odpravljena ena velikih skrbi, ki jih zaznamo šele takrat, ko se znajdemo med golimi zidovi. Naj ponovimo: pri tem ni zanemarljiva razlika v davčni stopnji pri nakupu opreme, saj za podjetja, ki gradijo »na ključ«, velja ves čas 8,5-odstotna stopnja, za fizično osebo kot končnega kupca pa 20-odstotna stopnja.