Odgovor: Ker gre pri tlakovanju dvorišča za posel, ki je potreben za običajno vzdrževanje tega dvorišča (torej za tako imenovani posel rednega upravljanja), morate za izvedbo vzdrževanja pridobiti le soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico njegove vrednosti, kar pomeni, da lahko dvorišče betonirate tudi brez soglasja soseda, ki poslu nasprotuje. Tudi v primeru, da bi poslu morda nasprotoval tisti sosed, s katerim naj ne bi imeli težav pri pridobitvi soglasja, pa bi lahko zahtevali, da tak posel odobri sodišče – to bi posel odobrilo, če bi se izkazalo, da je ta nujen, kar očitno je.

Vprašanje: Trije sosedje smo solastniki kmetijske parcele. Eden od nas je že nekoliko v letih in nasprotuje vsakršnim, tudi koristnim posegom na parceli. Zato druga dva solastnika razmišljava, da bi zemljišče razdelili. Zanima naju, kako poteka postopek delitve in ali lahko starejši solastnik delitvi nasprotuje.

Odgovor: Če obstaja med vami tremi soglasje glede delitve zemljišča, ni nobenih težav – v tem primeru morate solastniki na sodišče podati predlog za delitev zemljišča, sodišče pa bo to zemljišče verjetno fizično razdelilo. V primeru, da bi starejši solastnik delitvi nasprotoval, pa lahko solastnika, ki se z delitvijo strinjata, podata predlog za sodno delitev zemljišča, pri čemer starejši solastnik taki delitvi ne more nasprotovati – lahko le predlaga, da se delitev zemljišča odloži za določeno dobo, vendar ne dlje kot za tri leta. V tem primeru mora dokazati, da je njegov interes, da se zemljišče ne bi takoj razdelilo, močnejši od vajinega interesa, da se zemljišče razdeli zdaj. Sodišče zemljišče razdeli tako, da solastniki dobijo v naravi tisti njegov del, za katerega izkažejo upravičen interes.

mag. Boštjan J. Turk