Avtorji lahko na natečaj prijavijo raziskovalna dela, ki upoštevajo najsodobnejše dosežke znanosti ter nove pristope in rešitve. Trimov natečaj spodbuja inovativnost in kreativnost mladih raziskovalcev ter povečuje sodelovanje med gospodarsko in akademsko javno sfero.

Mednarodni natečaj za slovenske in tuje ustvarjalce

Trimo, ki že več kot 50 let v okviru svojega delovanja raziskuje in razvija nove poslovne modele, procese, storitve, proizvode, tehnologije in trge, tudi letos posebno pozornost posveča razvoju mladih in spodbujanju njihovih inovativnih idej. Kreativne zamisli in pristope posameznikov spodbujajo v okviru številnih projektov in natečajev, med katerimi je še posebej prepoznaven in priznan natečaj Trimove raziskovalne nagrade.

Z natečajem Trimo že tradicionalno spodbuja inovativnost in strokovnost študentov tako doma kot tudi v tujini. Na natečaj se lahko prijavijo študentje iz Slovenije, kjer je tudi sedež matične družbe Trima, in drugih evropskih držav – Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Slovaške, Srbije, Španije, Turčije in Velike Britanije, kjer tudi posluje.

foto_razpisi_fm.jpg

Nove priložnosti za študente in podjetje

Trimove raziskovalne nagrade so pomembne tudi z vidika novih priložnosti, ki se pri tem odpirajo tako za študente kot tudi za podjetje. »Mladi raziskovalci dobijo veliko novega znanja in izkušenj v praksi ter priložnost, da se lahko lotijo konkretnih podjetniških izzivov. Po drugi strani pa tudi Trimo s tem dobi veliko novih in svežih idej, ki ustvarjajo trende. Tako se izmenjujejo različna znanja, ki spodbujajo sodelovanje med podjetjem in univerzami na evropski ravni, kar je v času recesije še pomembnejše, povečuje pa se tudi prepoznavnost podjetja in študentov med strokovno javnostjo,« je povedal mag. Danijel Zupančič, predsednik komisije za raziskovalno delo in namestnik glavne direktorice za tehnično področje v Trimu.

Spodbujanje vezi med akademsko in gospodarsko sfero

Tatjana Fink, MBA, glavna direktorica Trima, je dodala, da je »eden izmed osnovnih namenov nagrad tudi spodbujanje prenosa informacij in idej med Trimom in zunanjimi centri znanja, ki delujejo na področjih, zanimivih za Trimo, ter spodbujanje povezovanja najperspektivnejših študentov s podjetjem. Trimove raziskovalne nagrade so pomemben vir za spoznavanje in kreiranje novosti ter so trdna vez med akademsko sfero in gospodarstvom. Verjamemo, da razvoj znanja in sodelovanja tako znotraj podjetja kot z zunanjimi partnerji dolgoročno krepi našo konkurenčnost.«

foto_trimo_nagrade_2011_169.jpg

V desetih letih je bilo na dosedanjih natečajih podeljenih več kot 400 nagrad, od tega 229 za diplomska dela, 85 za magistrska in specialistična dela ter 87 za doktorske disertacije. Pri tem je sodelovalo 226 mentorjev iz 53 fakultet iz dvanajstih evropskih držav.

Kdo vse lahko prijavi svoje delo?

Na letošnjem natečaju lahko sodelujejo znanstvena dela s področij arhitekture, industrijskega oblikovanja, gradbeništva, strojništva, kemije, prava, informatike, ekonomije in menedžmenta, elektrotehnike in razvoja zaposlenih. Komisija za raziskovalno delo v Trimu bo prejeta dela predala v recenzijo strokovnjakom za posamezna področja in skupaj z njimi ocenila ter nagradila najboljša. Nagrajenci bodo prejeli denarno nagrado, povzetek njihovega dela pa bo objavljen v zborniku Trimovih raziskovalnih nagrad.

Pogoji za sodelovanje v natečaju

Obravnavana bodo tista dela, ki upoštevajo najsodobnejše dosežke znanosti ter nove pristope in rešitve, ki jih Trimo lahko uporabi v praksi in katerih rezultati lahko pomembno prispevajo k nadaljnjim uspehom podjetja. Upoštevana bodo le dela, ki so bila uspešno ocenjena pred ustrezno komisijo v času od 1. januarja do 31. decembra 2011.

Kandidati se prijavijo tako, da izpolnijo prijavnico, ki je objavljena na strani Trimove raziskovalne nagrade, ter originalno vezano delo v roku pošljejo ali osebno vročijo do 18. marca 2012 na naslov: Trimo, d. d., Komisija za raziskovalno delo, Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje. Za dodatne informacije naj kandidati pišejo na elektronski naslov award@trimo.si.