V simulaciji se izvaja primerjava med energijsko učinkovitostjo objekta brez toplotne izolacije (izhodiščna pozicija) in prenovljenim, toplotno izoliranim objektom. Za bolj zahtevne (arhitekte in projektante) pa je na aplikaciji dodana povezava do programa za izračun gradbene fizike, ki je usklajen s PURES 2.