Deli hiše

Severna stran je zaprta, ostale strani pa so zastekljene, kar omogoča aktivno in pasivno uporabo sončne energije.

minimum_house_4.jpg

Severna stena je zelo dobro izolirana z dvema plastema lesene konstrukcije. Na južni fasadi so velika steklena fiksna okna, na zahodni in vzhodni pa premična.

minimum_house_8.jpg

V sredini stavbe je stopnišče, ta pa služi tudi kot pregrada prostorov.

Materiali

minimum_house_11.jpg

Vsi uporabljeni materiali sledijo ekološkim in trajnostnim načelom.