Pot do lepe trate ni lahka, saj je treba teren pred setvijo dobro pripraviti, veliko dela pa bomo imeli tudi s poznejšim oskrbovanjem, od košnje in zalivanja do gnojenja in odstranjevanja plevelnih rastlin.

Nova zatravitev

Pri načrtovanju trate moramo upoštevati številne dejavnike, kot so podnebje, vrsta tal ipd., ujemati pa se mora tudi z vrtnim slogom. S pripravo zemljišča bomo imeli veliko dela, če se ga bomo lotili sami, ravna površina, ki bo takšna ostala tudi pozneje, pa zahteva tako znanje kot ustrezno opremo.

md_273_vrt_mabic_trava_1.jpg

Čiščenje zemljišča

Rastišče za bodočo trato moramo očistiti vseh večjih kamnov, posebno skrb pa namenimo odstranjevanju trajnih plevelov, kot so regrat, kislica in drugi. Manjše površine razrahljamo z vrtnimi vilami in ob tem odstranimo kar se da veliko plevelnih rastlin. Na žalost bo takšna priprava rastišča zadostovala zgolj toliko, da se na novo posajeno travno seme prime, potem pa se bomo morali znova lotiti plevelov. Ti bodo pognali iz semen, ki jih bomo ob obdelavi tal spravili višje v za rast ugodnejše plasti, odstranimo pa jih lahko ročno ali s pomočjo kemije.

Izboljšanje zemljišča

Idealno rastišče za trato so ilovnato-peščena tla, ki so dobro odcedna, da voda ne zastaja na površini, in so hkrati sposobna zadržati dovolj vode za dobro rast. Kjer so tla bolj peščena, jih izboljšujemo z dodajanjem organskih dodatkov, kot je preperel hlevski gnoj. Težja tla prav tako izboljšujemo z organskimi dodatki, poskrbeti pa je treba tudi za drenažo. Najbolj enostavno je dodajanje peska, vendar je to primerno samo za manjše površine, pri večjih pa je potreben temeljitejši poseg vključno z načrtovanjem celovitega drenažnega sistema s cevmi in osuševalnimi jarki.

md_273_vrt_mabic_trava_3.jpg

Izravnavanje zemljišča

Izbokline in jame sicer same po sebi niti niso tako napačne, moteče pa so pri košnji. Praviloma je najprej treba poravnati spodnjo plast, do katere pridemo, ko odstranimo zgornjo živico, in šele ko je ta dobro utrjena, pride na vrsto ravnanje zgornje plasti. Vendar je s tem ogromno dela, poleg tega pa za takšen ukrep nimamo ne strojev ne potrebnega znanja. Tako lahko pripravo zemljišča prepustimo strokovnjakom, kar je drago, ali pa se dela lotimo sami z veliko verjetnostjo, da terena nikakor ne bomo uspeli popolnoma izravnati.

Travne mešanice

Za oblikovanje trate so primerne trpežne vrste in sorte trav, ki so nižje rasti od tistih, ki se nahajajo na kmečkih travnikih. Značilno zanje je, da jih lahko nizko kosimo, so odporne proti hoji in lepe na pogled, medtem ko imajo visoke vrste in sorte trav za oblikovanje skrbno košene trate manj primerno rast. Lahko pa visoke in nizke trave kombiniramo tako, da na določenem delu vrta ustvarimo pravi naravni travnik vključno s travniškimi cvetlicami, ki ga ne kosimo, s potjo iz nizkih trav za sprehajanje in občudovanje barv.

travamabic.jpg

Gnojenje

Pred setvijo travnih mešanic rastišče pognojimo z ustreznimi mešanicami. Najbolj enostavna mešanica, primerna za manjše vrtove, je NPK 15-15-15, ki jo trosimo zgodaj spomladi, vendar ima to gnojilo tudi svoje slabosti. Pametna gnojila, ki so se pojavila v zadnjem času, so sestavljena iz kroglic, obdanih s posebno opno, ki prepušča hranila samo, ko nastopijo ugodne razmere za rast. To pa je takrat, ko je v tleh dovolj vlage. Se torej ne izpirajo tako kot klasična mineralna gnojila, zato manj obremenijo okolje, hkrati pa so na voljo rastlinam takrat, ko jih te najbolj potrebujejo.

Zatravitev površin je zahtevno opravilo, ki se mu moramo popolnoma posvetiti. Samo tako lahko upravičeno pričakujemo, da bo naša trata takšna, kot smo si jo zamislili.