Pravilnega betoniranja se bomo lotili s cementi podjetja Lafarge Cement, d. o. o., iz Trbovelj. Za številna področja uporabe betonov in malt bomo svetovali primerno recepturo, izbiro agregata, vas opozorili na posebnosti, na katere moramo biti pozorni pri posameznih področjih, podali nasvete glede mešanja betona in obdelave, nasvete za zaključno obdelavo ter za konec zapisali priporočila za delo in varnostna priporočila.

Ste kdaj razmišljali o tem, da bi bilo brez betona skoraj nemogoče zgraditi hišo?

V tokratni številki priloge Moj dom začenjamo z nasveti za pravilno betoniranje pri gradnji hiše. Podrobneje predstavljamo betoniranje temeljev, kletne stene in tal, masivnega stropa in plast betona na prefabricirano ploščo (na shemi označeno z zeleno barvo). Nasvete za pravilno betoniranje preostalih delov hiše in njene okolice (na shemi označeno s črno barvo) bomo predstavili v prihodnjih številkah priloge.

lafarde_cement_2n.jpg

Če boste beton mešali sami, upoštevajte napotke o pravilnem betoniranju in uporabljajte priporočene recepture.

TEMELJ - glej tabelo 1

V primeru naročanja betona v betonarni priporočamo izbiro betona razreda tlačne trdnosti C16/20.

Sledi zgoščevanje betona, ki poteka z mehaničnim vibratorjem (če ne gre za samorazlivni beton).

Pozor: pogoje podlage naj oceni strokovnjak, ki nato določi vrsto in dimenzijo temeljev. Iz teh podatkov se določi kakovost betona (predvsem tlačna trdnost).

KLETNA STENA IN TLA - tabela 2

V primeru naročanja betona v betonarni priporočamo izbiro betona razreda tlačne trdnosti C25/30.

Sledi zgoščevanje betona, ki poteka z mehaničnim vibratorjem (če ne gre za samorazlivni beton).

Pozor: za vodotesno klet je na vsak način potreben strokovnjak oziroma za to specializirano podjetje.

MASIVNI STROP - tabela 3

V primeru naročanja betona v betonarni priporočamo izbiro betona razreda tlačne trdnosti C20/25.

Sledi zgoščevanje betona, ki poteka z mehaničnim vibratorjem (če ne gre za samorazlivni beton).

Pozor: bistveno je, da ste pri masivnem stropu, ki je v celoti opažen, pozorni na to, da je opaž zatesnjen. Izračun potrebnega betonskega jekla lahko brez izjeme naredi samo pooblaščeni strokovnjak (gradbeni inženir, gradbeni mojster).

PLAST BETONA NA PREFABRICIRANO PLOŠČO - tabela 4

Če beton mešate sami, upoštevajte te napotke in uporabite naslednjo recepturo, prikazano v tabeli 4 spodaj.

V primeru naročanja betona v betonarni priporočamo izbiro betona razreda tlačne trdnosti 25/30.

Sledi zgoščevanje betona, ki poteka z mehaničnim vibratorjem (če ne gre za samorazlivni beton).

Pozor: ker zaradi obremenitve prihaja do upogibanja stropa, je treba strop pred betoniranjem okrepiti s pomočjo podpornikov. Ta ojačitev lahko na sredini stropa znaša največ 1/300 razpona (= razmik med dvema stebroma ali opornikoma; npr. 600: 300 = 2 cm pri 6 m razpona).

Za naročilo brošure o pravilnem betoniranju pošljite svoj naslov na info@lafarge.si.