Tako inovativno pot je zasnoval Marijan Fras, direktor podjetja Eko Gradvest. Vredna je pozornosti! Težko presojamo, kako bo glede stanovanjskega vprašanja ravnal preostali svet, lahko pa opišemo, kako je do svojega prijetnega domovanja mogoče priti v Sloveniji. Seveda v obravnavanemu primeru. Najprej preverimo nekaj nespornih dejstev. V Sloveniji je vedno primanjkovalo zadostno število povpraševanju ustreznih stanovanj, pa naj bo to v individualnih hišah ali v večstanovanjskih objektih, in to tako na podeželju kot v mestih.

Previdnost ni nikoli odveč

Pred le nekaj leti se je zazdelo, da je gospodarski položaj tako ugoden, da ta problem lahko rešimo, in mnogi investitorji so s pomočjo bančnih posojil to skušali zaslužkarsko tudi izkoristiti z gradnjo celih naselij naenkrat. Ko se je zgodil finančni krč, so mnogi investitorji propadli, stanovanja so ostala prazna v bančnih hipotekah in kupcem niso na voljo. Ko bodo, ne bo pomembna zgolj njihova cena, pomembnejši bodo njihova kakovost gradnje, dolgi rok praznega čakanja brez vzdrževanja, nezmožnost pritožbe in uveljavljanja garancij, saj mnogih izvajalcev del zaradi stečajev ni več … Težav bo veliko.

md_273_ekogradvest_4.jpg

Je pa vendarle še nekaj tudi svetlih zgledov, kakršno je naselje Moj novi dom, ki ga v naselju Gmajnica v občini Komenda gradi Eko Gradvest. Zakaj svetel zgled? Zato, ker ga je direktor Marijan Fras s svojo ekipo že od samega začetka, »od travnika naprej«, kot pravi sam, zasnoval kot domovanje ljudi, ki ljubijo naravo, naravne gradbene materiale in se zavedajo pomena varčne uporabe energije in njenih obnovljivih virov. To pomeni, da so vsi objekti toplotno ustrezno izolirani in zastekljeni, izkoriščajo optimalno sončno lego, za osnovno ogrevanje pa uporabljajo zemeljski plin. Objekte so in jih še gradijo postopno, kar pomeni, da jih zaključujejo in predajajo kupcem (vse bremen proste oziroma brez hipoteke, kar lahko kupci uporabijo za zavarovanje svojega posojila) v skladu s povpraševanjem in ne na (prazno) zalogo. In najpomembnejše: to je inovativna pot do nakupa. Poglejmo nekaj podrobnosti.

Prepričajte se

O kakovosti gradnje in prednostih lokacije (bližina Ljubljane, Domžal, Kamnika, Kranja, Brnika in ne nazadnje Krvavca) se seveda najbolje prepričate, če naselje obiščete. O načinu nakupa, odloženega nakupa ali najema z namenom poznejšega odkupa pa se najlažje dogovorite v neposrednem pogovoru z investitorjem. In prav tu je njihova inovativnost. Mnoge mlade družine danes ne morejo priti do svojega domovanja, ker to ni ravno poceni. Za kaj takega je vedno potrebna pomoč v obliki bančnega posojila. Večina mladih posameznikov ali družin namreč (še) nima zaposlitve za nedoločen čas, kar je pogoj za bančno posojilo. Žal vsi vemo, kako podjetja zlorabljajo možnost pogodbenega zaposlovanja za določen čas, dela prek študentskega servisa in še kaj. To pomeni, da si mnogi dovolj prizadevni vendarle zagotovijo zanesljiv vir prihodkov, morda tudi s pomočjo staršev, ni pa to dovolj za bančno posojilo. In v ta zmedeni prostor je s svojo inovacijo vstopil Eko Gradvest.

md_273_naslovnica_2.jpg

Od najema do nakupa

V pogovoru z zainteresiranim kupcem na tehtnico postavijo na eni strani njihove ponujane stanovanjske zmogljivosti in na drugi finančne možnosti ter želje, ki jih ima kupec. Bolj enostavno povedano, skupaj s kupcem iščejo ustrezno finančno konstrukcijo, ki zadovolji obe strani. Seveda je na prvem mestu še vedno klasična gotovinska kupoprodajna pogodba po veljavnem ceniku. Zaradi opisanih težav, ki jih večinoma imajo povpraševalci novih stanovanj, skupaj pretehtajo še pomoč pri iskanju bančnega posojila in način začasnega najema stanovanja, pri čemer najemnina že predstavlja anuiteto, kakršna bi bila pri bančnem posojilu. To pomeni, da najemnik stanovanja z najemnino že odkupuje izbrano stanovanje. Resnost svoje namere pa izkaže z dogovorjenim pologom varščine. Ta je deset odstotkov vrednosti izbranega stanovanja. Naj spomnimo: nekatere banke zahtevajo celo do 30 odstotkov lastne udeležbe za odobritev posojila.

Tudi oprema in standard bivanja

Ne nazadnje je vredno pozornosti tudi dejstvo, da lahko v primeru še pravočasnega vstopa v nakup ali najem stanovanja (odvisno od faze gradbenih del v določenem trenutku) zainteresirani vplivajo na zaključna dela in se z investitorjem dogovorijo tudi za opremo stanovanja, ki je v takem primeru davčno bistveno manj obremenjena. Cenejša torej.

md_273_naslovnica_1.jpg

Skladno z vsem opisanim v podjetju Eko Gradvest ponujajo občini Komenda tudi del zemljišča, ki je bil predviden za gradnjo stanovanjskih objektov, za gradnjo vrtca. Znano je namreč, da je občina Komenda tudi zaradi doseljevanja velikega števila mladih družin po rasti števila prebivalstva med najhitreje rastočimi v Sloveniji. Taka ustanova bi prav gotovo razveselila mlade starše, občina pa bi tudi morala v tem videti pravo priložnost, saj je zagotavljanje ustreznega števila mest za varstvo otrok v njeni domeni.

V Eko Gradvestu tudi ne izključujejo možnosti gradnje ustreznih objektov za servisne dejavnosti, kot so denimo prodajalne, čistilnice, frizerski saloni in podobno. Vse, kar bi zadovoljilo interese in potrebe stanovalcev.