Odgovor: Vaša skrb je odveč. Lastnik stanovanja lahko namreč najemniku odpove najemno pogodbo v določenih okoliščinah tudi brez krivdnih razlogov, in sicer tudi v primeru, če stanovanje potrebuje njegov ožji družinski član – v vašem primeru gre prav za tako okoliščino. Je pa res, da boste morali zato, ker je bila najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas, najemnicama priskrbeti drugo primerno stanovanje – če se seveda z njima ne boste dogovorili, da to ni potrebno. Za drugo primerno stanovanje se šteje stanovanje, ki v primerjavi s sedanjim stanovanjem v nobeni pomembni okoliščini ne pomeni bistvenega poslabšanja stanovanjskih pogojev najemnic.

Vprašanje: Na Viču v Ljubljani sem pred tremi leti oddal stanovanje nekemu gospodu za nedoločen čas. Z njim nisem bil najbolj zadovoljen, saj mi je najemnino plačeval precej neredno, z zamudami. No, dolžan mi ni ostal nič. Ker pa se je izkazalo, da bom stanovanje potreboval zase, sem mu pred dvema tednoma odpovedal najemno razmerje iz nekrivdnih razlogov. Z odpovedjo se je sicer strinjal, a mi je hkrati postavil zahtevek za plačilo 1200 evrov, kolikor je imel stroškov z vzdrževanjem stanovanja. Ker je ta vzdrževanja opravil na lastno pest, menim, da mu nisem nič dolžan. Imam prav?

Odgovor: Zakon izrecno določa, da ima najemnik ob izselitvi iz stanovanja pravico do povrnitve neamortiziranega dela koristnih in potrebnih vlaganj v stanovanje, ki jih je opravil v soglasju z lastnikom, če se z njim ne dogovori drugače. Najemnik torej nima pravice zahtevati povrnitve vlaganj, ki jih je opravil na lastno pest. Res pa je, da mu morate povrniti tiste stroške, ki so bili nujni – to so stroški za tista popravila, ki so bila neodložljiva zato, da se zavarujejo življenje ali zdravje stanovalcev, ali stanovanje, ali oprema pred večjo škodo. Med take stroške denimo spadajo stroški popravila vodovodne napeljave, popravilo oken in vrat, beljenje stanovanja ipd.

mag. Boštjan J. Turk