S projektom želijo predstaviti vse faze gradnje tega interdisciplinarnega objekta, hkrati pa ljudem omogočiti spoznavanje z delovanjem in prednostmi montažne gradnje. »Montažna gradnja je v našem okolju v velikem vzponu, kljub temu pa ljudje še vedno ne poznajo vseh prednosti in možnosti gradnje pasivnih in nizkoenergijskih montažnih objektov. Projekt Moja hiša prihodnosti ponuja priložnost, da širši javnosti predstavimo koncept gradnje aktivne hiše, nov življenjski stil in trende prihodnosti, ki so usmerjeni k energijsko varčnejši, življenju udobnejši in ekološko prijazni gradnji naših domov. Ob tem pa lahko dobijo tudi vpogled, kako gradnja montažne hiše poteka v praksi in kaj je potrebno pri njeni gradnji upoštevati,« je povedal Marko Lukić, direktor Lumar IG.

lumar_moja_hisa_prihodnosti_2.jpg

Trajnostno naravnana gradnja

Moja hiša prihodnosti, ki so jo zasnovali v arhitekturnem biroju KošorokGartner, bo stala v Dragočajni, dokončana pa bo še pred koncem poletja. V začetku jeseni bo že dobila prve stanovalce, ki bodo v hiši poizkusno bivali. »Energijska učinkovitost, trajnostni razvoj in predvsem prijetna bivalna klima je naše vodilo delovanja, ki je prispevalo k temu, da smo v Lumarju od gradnje pasivnih hiš naredili še korak naprej, ustvarili smo aktivno hišo. Aktivna hiša v svojem konceptu presega merila pasivne hiše, zato ni pomembna le potreba po toploti za ogrevanje, ampak tudi energija, potrebna za delovanje hiše in njenih naprav v času uporabe,« je razložil Lukić.

lumar_moja_hisa_prihodnosti_3.jpg

Prijetno bivalno okolje

Posebna pozornost je namenjena ustvarjanju prijetne bivalne klime, ki je dosežena z zadostno količino dnevne svetlobe in svežega zraka. »Izbrali smo najboljše in okolju ter zdravju prijazne materiale. Zmanjševanje vplivov na okolje lahko dosežemo na različne načine, med drugim tudi z zmanjševanjem potreb po energiji za ogrevanje in delovanje stavbe, kar v aktivni hiši zagotovimo z odličnim pasivnim ovojem stavbe ter optimiziranim delovanjem vgrajenih sistemov. Z uporabo obnovljivih virov energije, aktivna hiša skoraj ni več odvisna od fosilnih goriv,« še dodaja Lukić.

Uporabniku prijazne in enostavne pametne inštalacije bodo dodatno optimizirale delovanje naprav, kar se bo poznalo tudi na računu za električno energijo. Gradnjo Moje hiše prihodnosti bo mogoče spremljati v reviji Moje finance, na spletnih straneh partnerjev projekta ter na Facebook profilih Lumar hiše in Moja hiša prihodnosti. V sklopu promocije aktivne hiše poteka tudi nagrada igra, kjer se bodo udeleženci potegovali za štirinajstdnevno poskusno bivanje ter spoznali delovanje in bivalno klimo v aktivni hiši.