Prijaznost okolju je v podjetju proizvajalcu zidnih barv izjemnega pomena. Tako za barve kot še bolj za okolju prijazno podjetje. Podjetje JUB namreč že vrsto let na prvo mesto postavlja ravno okolje in seveda s tem tudi uporabniku prijazne barve. In o tem je tokrat tekel pogovor z našo sogovornico dr. Natašo Iršič Bedenik, direktorico oskrbovalne verige v podjetju JUB.

dom295_jub.jpg

Okoljska naravnanost proizvajalca barv je zagotovo izjemno pomembna, kajti tukaj gre verjetno za okolju prijazno proizvodnjo – okolju prijaznih izdelkov. Kaj pomeni ta nagrada za vaše podjetje?

Okoljske nagrade, ki smo jih prejeli v zadnjih letih, potrjujejo, da so JUB-ova vizija, strategija in sistemi upravljanja, ki podpirajo trajnostni razvoj, dobra pot za prihodnost. Zato smo se tudi te zadnje nagrade za okolju prijazno podjetje razveselili, saj smo dobili potrditev, da je za boljšo prihodnost treba delovati in snovati nove projekte s posebno skrbjo do okolja in naših deležnikov. S trajnostnim razvojem želimo zadovoljevati potrebe sedanje generacije, ne da bi bile pri tem ogrožene prihodnje generacije. Uresničevanje tega pa je možno le z uspešnim, inovativnim, okoljsko učinkovitim in družbeno odgovornim gospodarjenjem. Zato pri načrtovanju in izvajanju novosti v podjetju težimo k dobrim praksam na področju varovanja okolja in razvoja okolju prijaznih izdelkov.

Prepletanje okolju prijaznih dejanj

Komisija je ocenjevala predvsem učinke, ki so jih v podjetju dosegli pri zmanjševanju obremenjevanja okolice, ravnanje s kemikalijami, odnos do odpadkov in odpadne embalaže. Veliko pozornost so posvetili tudi zavzetosti vodstva za okoljske projekte in odnosu zaposlenih do okolja, odnosu do javnosti, spoštovanju ali celo preseganju slovenske zakonodaje oziroma zakonodaje EU. Upoštevali so tudi izvirnost posameznih rešitev, razvoj novih alternativnih projektov in vizijo nadaljnjega razvoja podjetja v smislu trajnostnega razvoja. Kako se vse to prepleta v JUB-u?

V JUB-u se zavedamo, da je skrb za zdravo in varno delovno in življenjsko okolje eden izmed temeljnih pogojev za nadaljnji razvoj. Posledično ta skrb povečuje zadovoljstvo kupcev, zaposlenih in lastnikov ter tudi občutek zaupanja skupnosti in partnerjev. Zavedamo se, da so zaposleni naš najpomembnejši vir uspeha, zato ustvarjamo klimo, ki omogoča osebni razvoj, in skrbimo za njihovo stalno usposabljanje, tudi s področja varstva okolja. Pri ohranjanju okolja zaposlene usmerja tudi poslanstvo, ki govori o namenu obstoja Skupine JUB: »Ustvarjamo barvito ugodje bivanja.«
Odgovorno ravnanje do okolja ter zagotavljanje varnega in zdravega dela je skupen motiv vseh zaposlenih. Veliko pozornost posvečamo spoštovanju zakonodaje Evropske unije in Slovenije, naši ukrepi pa ponekod celo pozitivno presegajo okvire zakonov. V podjetju teče projekt ponovne uporabe surovin iz stranskih produktov čistilnih šarž in ventilacijskega prahu. Celotno količino čistilnih šarž oddamo kot mineralno gnojilo, s čimer znižujemo tudi stroške ravnanja z odpadki.

Eno je proizvodnja, drugo pa so okolju prijazni izdelki, ki kot taki v bistvu zmanjšujejo obremenitev okolja tudi pri uporabnikih. Tukaj je linija izdelkov jupol junior, za katero ste prejeli znak okolju prijazen izdelek leta 2011. In pred tem še evropski znak okoljska marjetica. To je verjetno vaša splošna politika zmanjševanja obremenitve okolja pri uporabniku.

Podjetje JUB je že vrsto let zavezano k varovanju okolja in zdravja. Skrb za okolje in zmanjševanje vplivov na okolje sta enakopravno vključena v poslovno strategijo podjetja in v celoten cikel izdelkov.

Da smo s svojim delovanjem na pravi poti, potrjujejo tudi številne nagrade, ki so jih na področju varovanja okolja pridobili naši izdelki. Za proizvod jupol junior smo v letu 2011 pridobili znak za okolje – EU-marjetica (Ecolabel), ki jo podeljuje Evropska unija, ter okoljsko nagrado za okolju najbolj prijazen izdelek leta 2011. V segmentu fasadnega programa smo v letu 2012 pridobili priznanje zelena misija za fasadni sistem jubizol comfort z zaključnim slojem unixil G cool. Gre za toplotnoizolacijski sistem najnovejše generacije, ki z inovativno zasnovo zaključnega ometa omogoča odboj dela sončne svetlobe in s tem manjše segrevanje fasadnih površin. V fasadni sistem se tako lahko vgrajujejo odtenki, ki jih odlikuje do 15 odstotkov nižja raven segrevanja zaključnega fasadnega sloja zaradi nižje vpojnosti infrardečega dela svetlobnega spektra.
Ker tudi kupec postaja vedno bolj ozaveščen glede okoljskega vpliva izdelkov, smo se v viziji Skupine JUB zavezali temu, da bomo kupcem ponudili edinstvene celovite rešitve, usmerjene v trajnostno gradnjo, energetsko varčnost in okoljsko odgovornost.

Okoljska marjetica
 

Kaj je okoljska marjetica in kaj pomeni to, da je okoljsko marjetico dobila le ena linija? Verjetno ne tega, da so določene vaše barve ekološko prijazne, druge pa ne. Kajti pri večini barv imate v spremnih listih napisano: okolju prijazno.

V JUB-u z okoljsko marjetico dokazujemo doseganje skladnosti naših barv jupol junior z najzahtevnejšimi standardi kakovosti in varovanja okolja. Kakovost in prijaznost izdelkov, tako uporabniku kot okolju, sta temeljni usmeritvi poslovne politike podjetja JUB. Pri načrtovanju in uvajanju novih tehnologij in proizvodov stremimo k doseganju najvišjih zahtev za kakovost izdelkov, pri čemer upoštevamo načela varovanja okolja. Za izdelavo vseh naših izdelkov izbiramo surovine in materiale, ki v najmanjši možni meri obremenjujejo okolje in so za uporabnika neškodljivi.
Zavedamo se, da okoljski marjetici potrošniki v srednji Evropi vedno bolj zaupajo, to pa je trg, na katerem želimo postati vodilni ponudnik barv in ometov.


Okoljsko prijaznost izdelka se verjetno dosega tudi s pravilno uporabo oziroma barvanjem. In tukaj so zelo pomembni navodila, nasveti in izobraževanje, čemur tudi posvečate veliko pozornost.

Znanje se v današnji družbi hitro spreminja in tudi hitro zastara, kar je danes novo in inovativno, je jutri vsem znano in dosegljivo. Zato izobraževanje v JUB-u pomeni vložek v ljudi, ki se večkratno povrne. JUB je z ustanovitvijo JUB Akademije zaznal pomen znanja za dosego strateških ciljev svojih ključnih kupcev. JUB Akademija kot institucija deluje v okviru skupine JUB in izvaja najrazličnejša strokovna in praktična usposabljanja s področja zaključnih slojev v gradbeništvu na vseh trgih, kjer je JUB prisoten. Izobraževanja v okviru JUB Akademije izvajajo večinoma naši strokovnjaki, po potrebi pa k sodelovanju povabimo tudi zunanje sodelavce. V Sloveniji potekajo izobraževanja v okviru JUB Akademije v Tehnološko raziskovalnem centru, ki je s skoraj 3000 kvadratnih metrov uporabnih površin inovativen tako po svoji notranjosti kot zunanjosti, hkrati pa tudi energijsko učinkovit. Izobraževanju in usposabljanju so namenjene sodobno opremljene multimedijska učilnica, manjši učilnici in didaktično prirejena delavnica z učnim poligonom za praktične vaje. Kot inovativen pripomoček je na voljo demo hiša, kjer so na konkretni »hiši v hiši« prikazane pravilne vgradnje materialov in tehnične rešitve zahtevnejših detajlov. JUB Akademija uspešno deluje tudi na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, Hrvaškem, Kosovu, v Srbiji in BiH. Delo JUB Akademije v teh državah poteka v lastnih predavalnicah in prostorih, primernih za praktično delo.

Embalaža

Embalaža je pogosto ekološko sporna, embalaža številnih vaših izdelkov (hobuki) pa je uporabna za številne namene. Kakšen je vaš nasvet za rokovanje z embalažo po uporabi?

Za kvalitetnejše bivanje naših zanamcev je treba posebno skrb posvečati prav vsem vrstam odpadkov. V podjetju JUB imamo urejeno sortirnico odpadkov, kjer ločeno zbiramo posamezne vrste odpadkov. Enako priporočamo tudi vsem kupcem. Predelava odpadkov ima prednost pred njihovim odlaganjem, zato moramo skupaj skrbeti za to, da odpadke iz plastike (folije, embalaža, hobuki), papirja in železa oddajamo v predelavo in njihovo nadaljnjo uporabo. Zato odpadke ločujte po vrstah in odlagajte na za to označena mesta ali v zbirne centre.

Letos imate možnost kandidiranja za evropsko nagrado okolju prijazen izdelek, prihodnje leto pa za evropsko nagrado okolju prijazno podjetje. Boste kandidirali in kakšna so vaša pričakovanja?

Osnovno načelo našega poslovanja je delati le najbolje za vse deležnike v našem procesu. Ko s svojim delom in rezultati dosežemo zastavljene cilje, jih radi predstavimo tudi drugim. Obe nagradi sta prvi korak do kandidature za evropsko nagrado za okolju prijazen izdelek ali podjetje. Končna odločitev o kandidiranju naj ostane skrivnost, vsekakor pa so pričakovanja visoka, vsaj toliko, kot je vrhunska kakovost našega izdelka jupol junior in poslovanja podjetja JUB.