Strešno okno je vgrajeno na zadnjo ravnino strešne konstrukcije, v primeru zarezne kritine na letve in v primeru ravne kritine na deske. Od višini kritine je odvisna izbira zunanje obrobe, ki navadno nastopa v dveh izvedbah, za ravno kritino debeline do 16 mm in valovito od 16 mm do 120 mm. Pri pripravi odprtine je najbolj smiselno slediti navodilom za vgradnjo, ki nazorno posredujejo podatke o potrebni velikosti odprtine in pripravi strešne konstrukcije. A ker je na trgu veliko različnih kritin, je nadaljevanje opisa osredotočeno na najbolj klasično, zarezno kritino.

v1.jpg

Za vgradnjo strešnega okna je najprej treba določiti mesto vgradnje, ki je v primeru letvanega ostrešja odvisno od zadnje letve, na kateri leži ves strešnik, zato lahko prihaja do zamika točke vgradnje okna od točke, ki je narisana v načrtu (glej fotografijo zgoraj). Odprtina mora biti v širino daljša za 40–60 mm od širine okna, s čimer se zagotovi prostor za izolacijo med okvirjem in konstrukcijo. Ta del oboda strešnega okna lahko povzroči največ toplotnih mostov, če ni dobro izoliran. Dobro izoliran obod pomeni izolacijo prostora med okvirjem okna in konstrukcijo, od zunanje ravnine vgradnje okna v globino do špirovca. Izolacija se vgrajuje naknadno z notranje strani, pri čemer je pri tem velik poudarek na pozornosti izvajalca, saj mora izolacijo od znotraj potisniti v ozko špranjo do ravnine vgradnje okna.

v2.jpg
deatjl.jpg

Da bi se izognili morebitnim težavam in pomanjkljivi izvedbi, se v praksi največkrat uporablja vgradni set, ki vsebuje tudi izolacijski okvir. Prednost tega okvirja je to, da je narejen na mero okna in se ga vgradi že pri montaži okna na pripravljeno odprtino (glej fotografiji zgoraj). S tem je prostor med okvirjem in oknom maksimalno izoliran ter je preprečena možnost za nastanek toplotnih mostov. Na vgrajen izolacijski okvir se vgradi strešno okno. Treba je paziti, da so linije krila in okvirja vzporedne, sicer lahko prihaja do zmanjšanja zrakotesnosti na pripirah.

Naslednji korak je zagotovitev vodotesne vgradnje, ki varuje okno pred kondenčno vodo, ki se nabira pod kovinsko obrobo, in pred morebitnim vdorom vode, ki priteče ob puščanju strešnikov nad oknom. Sekundarni priklop, ki je sestavni del vgradnega seta, je prav tako kot izolacijski okvir narejen na mero okna. Pritrdi se ga na okenski okvir, nabrana paroprepustna folija pa se uleže po letvah (glej fotografijo spodaj). Sekundarni priklop preusmeri kondenčno vodo, ki se nabere pod stransko obrobo, stran od okna. Nad oknom je treba vgraditi še drenažni žlebiček, katerega funkcija je, da ob morebitnem zamakanju strehe prestreže vodo in jo spelje stran od okna. Drenažni žlebiček, ki je tudi sestavni del vgradnega seta, je jeklen in zato ne potrebuje lesene podpore. Sekundarno folijo strehe se nanj pritrdi s priloženimi priponkami.

v3.jpg

Vgradni set za strešno okno vsebuje tri bistvene elemente, ki pripomorejo k trajni vgradnji strešnega okna. Zato je skupaj z oknom in obrobo sestavni del paketa, potrebnega za vgradnjo strešnega okna. Nekateri proizvajalci ponujajo tudi podaljšano garancijo za vgradnjo okna s pet na deset let v primeru montaže z vgradnim setom.

Poleg vgradnje okna je treba nameniti pozornost tudi obdelavi na notranji strani. Vzporedno z izvedbo izolacije strehe se izolira špalete okoli okna in pazi na to, da se zapolni vse prazne prostore. Za zaščito izolacije pred vstopom zraka v konstrukcijo in s tem pred navlaževanjem se lahko okoli okna enostavno in učinkovito namesti parno zaporo, ki je narejena na mero okna. Okvir iz polietilena ima na mestu pritrditve v utor okvirja plastičen gumiran trak, ki se učvrsti v utor (glej fotografijo spodaj). Tovrstna pritrditev ima prednost pred klasično izvedeno parno zaporo z lepljenjem stikov v utorih, saj ni odvisna od vzdržljivosti lepilnega traku. Lepljene stike na vogalih špalet nadomeščajo varjeni spoji. Širina parne zapore za strešno okno je tolikšna, da zadostuje globini izolacije strehe in se z lepilnim trakom prilepi le po obodu na parno oviro strehe.

v4.jpg

Zaradi različnega načina vgradnje, ki jo narekuje konstrukcija strehe, RAL-montaže, ki velja za vertikalna okna, na strešnih oknih ne moremo izvesti. Lahko pa se prav tako približamo principu tesnjenja v treh ravninah: z izolacijskim okvirjem poskrbimo za toplotno izolacijo, s sekundarnim priklopom za vodotesno vgradnjo in z notranjo parno zaporo za zatesnitev stikov in zaščito konstrukcije pred navlaževanjem.

Več na www.velux.si

kupon2.JPG