Danes se ta smer izraža v obliki sodelovanja s Skupino za umetnost VITAA in s skupinami LifeNet pri postavljanju geopunkturnih krogov po svetu.

Umetnost življenja – življenje umetnost

Tema »umetnost življenja« je poudarjena na ekološkem področju, v umetnikovih pristopih k sodelovanju s svetovi narave, bodisi v primeru litopunkture Zemlje ali geomantičnih interpretacij posameznih krajev in pokrajin. Druga tema, »življenje umetnosti«, razgrinja razne možnosti uporabe umetnostnega jezika pri komunikaciji z zavestjo narave in pri prebujanju človekovega zavedanja, oboje v odnosu do večdimenzionalnosti življenja in prostora. Pogačnik skupaj z ženo Mariko gradi iz naravnih materialov obsežne instalacije, ki obiskovalcem omogočajo neposredno izkušnjo nevidnih razsežnosti prostora.

portret1.jpg

Doživite povezanost

O dinamičnih časih, ki so nas na polno objeli, avtor v enem od mnogih intervjujev zapiše, da smo se znašli v času epohalnih sprememb. »Sam se pri tem ukvarjam s spremembami prostora. Tri desetletja že spremljam nastajanje večdimenzionalnega prostora. Večina njegovih dimenzij je v nevidnem polju, kar pa ne pomeni, da niso realne, da ne vplivajo na vsakdanje življenje. Nasprotno, njihov vpliv skokovito narašča. Razvijam in učim takšno vrsto percepcije, ki človeku omogoča doživljanje nevidnih slojev resničnosti – tistih slojev, kjer delujejo arhetipske sile življenja, kjer je vse povezano z vsem« še doda avtor in se s tem dotakne globine bivanja v vsem svojem obilju celovite prisotnosti .

Črta življenja

»S črto ne vstopim le v Markovo delo, temveč v njegovo življenje. Črta teče kot vidno nevidna nit skozi vse kar počne, tuhta in stori. Marko vleče črte skozi svoje življenje, skozi občutke, intuicije, sanje in videnja, z njimi splete ravnino lastnega obstoja in poseže v globalno bivanje Zemlje. S črtami misli, se izraža, odloča in deluje« zapiše o Markovih črtah v poglobljenem eseju, ki je del obsežnega in s slikovnim gradivom bogatega kataloga, Tomaž Brejc. Joachim Penzel svoj esej nameni kineziogramom in kozmogramom (jeziku vesolja) ob risbah Marka Pogačnika.« Kjer je bila dosežena meja konvencionalnega pojma slike, pa tudi vladajočega pojma resničnosti, tam se začenja umetniško delo Marka Pogačnika. Že najmanj tri desetletja se slovenski land art umetnik ukvarja z nevidnimi razsežnostmi pokrajin, še posebej z močnimi energijskimi polji, ki prevevajo nevidno tkanino krajev in prostorov ter pri tem neposredno vplivajo na njihovo atmosfero. Avtor posamezne kraje, tudi cela krajinska območja, celo vseobsežno Zemljo razume kot strukturirano polje energijskih pretokov, energijskih centrov in globalnih energijskih omrežij« zapiše o delu Pogačnika, ki je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja utemeljil moderno geomantijo. Ta si je kot nalogo zadala zapisati kompleksno strukturo energijske razsežnosti Zemljinega telesa. Ker pa so energijske kvalitete krajev in pokrajin zaradi civilizacijskih procesov močno okrnjene, kar se kaže kot biološke motnje ekosistemov in posledično slabo počutje ljudi, je Pogačnik razvil lastno obliko regeneracije defektnih energijskih pretokov. In tako začne z dolgoletnim procesom zdravljenja Zemlje.

Več o avtorju poiščite na: http://www.markopogacnik.com/