Tudi zato letošnji Ljubljanski obrtniško-podjetniški sejem za obrtnike in podjetnike predstavlja odlično priložnost za izčrpno predstavitev svoje dejavnosti in blagovne znamke, poleg tega pa tudi za izmenjavo idej, tkanje novih poslovnih vezi ter iskanje partnerjev in morebitnih kupcev. Kot pravijo organizatorji, je namen sejma dvojen: najširšemu krogu obiskovalcev predstaviti in ponuditi obrtniške izdelke in storitve, hkrati pa obrtnike in podjetnike seznaniti z novimi storitvami in izdelki, ki jih utegnejo potrebovati za razvoj svoje dejavnosti.

Poleg osnovnih vsebinskih sklopov sejma in bogatega spremljevalnega programa v obliki forumov, posvetov, okroglih miz in drugih sejemskih dogodkov je treba povedati, da so se organizatorji letos potrudili za to, da bo sejem mednarodno naravnan. Posebni gostje bodo namreč partnerske obrtniško-podjetniške organizacije iz sosednjih držav: Avstrije, Italije, Madžarske, Hrvaške, Srbije in drugih, ki so bile povabljene k sodelovanju. Sejma LOS se bo udeležilo tudi primerno število tujih obrtnikov in podjetnikov, ki so člani svojih organizacij v teh državah in s katerimi bodo domači razstavljavci in obiskovalci lahko navezali neposredne stike.

Prodajni in razstavni del sejma

Letošnji LOS bo razdeljen na prodajni in razstavni del. Medtem ko bo v prodajnem delu posamezne obrtniške in podjetniške izdelke mogoče kupiti po cenah, ki bodo zaradi sejemskih popustov občutno nižje kot sicer, se bo v razstavnem delu s posameznimi izdelki in storitvami – pa tudi z obrtmi in obrtniškimi poklici – mogoče predvsem seznaniti.

Tako si bo na delu sejma, ki se imenuje Ulica obrti, mogoče ogledati predstavitve obrtnih poklicev, kar je namenjeno predvsem dvema ciljnima skupinama obiskovalcev: mladim, ki se za poklic šele odločajo, in brezposelnim, ki razmišljajo o poklicni prekvalifikaciji.

Na sejemskih površinah GR se bodo različni segmenti obrti in podjetništva letos predstavili po posameznih dejavnostih, ki bodo segale od poslovnih storitev, opreme ter podpore za podjetnike in obrtnike, ureditve poslovnih prostorov, varčevanja z energijo, avtomatizacije, robotike in mehatronike pa vse do logistike in embalaže, živilskega in gostinskega programa ter programov lepote, nege in prostega časa.

Spremljevalni sejemski program z aktualnimi posveti

V sklopu sejma bo že prvi dan (21. marca) v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice potekal tudi Forum obrti in podjetništva, na katerem obrtniki in podjetniki predstavnike aktualne vlade vsako leto seznanijo z zahtevami obrti in podjetništva. V zahtevah so po področjih (davčno, delovnopravno področje, plačilna nedisciplina, doseganje ugodnega podjetniškega okolja, izobraževanje, promet, okolje) zbrani predlogi članic in članov Obrtne zbornice Slovenije za spremembo obstoječe zakonodaje ali za sprejem nove zakonodaje, ki bi omogočila boljše poslovno okolje, nova delovna mesta in višjo dodano vrednost. Organizatorji pričakujejo, da bo odziv tako predstavnikov politike in obrtnikov kot tudi medijev in širše javnosti letos še posebno velik. Zakaj? Najbrž ni treba posebej poudarjati, da zato, ker gre za prvo tovrstno soočenje obrtnikov s predstavniki nove vlade.

Poleg omenjenega foruma se bo na sejmu skupaj s svojimi partnerji (Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Kemijski inštitut v Ljubljani in drugi) predstavil tudi odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za znanost in tehnologijo, ki mu predseduje Janez Škrlec. Poleg predstavitve tehnološko naprednih in inovativnih malih in mikropodjetij je po napovedih organizatorja mogoče pričakovati tudi predstavitev novih tehnologij, tehnoloških procesov in ne nazadnje tudi poklicev prihodnosti. Dva izmed ciljev te zanimive predstavitve sta seznanjanje obrtnikov in podjetnikov z novimi tehnologijami in ilustracija primera dobre prakse povezovanja med znanostjo in malimi ter mikropodjetji. Na sejmu bo 22. marca organiziran tudi tako imenovani Nanotehnološki dan, na katerem bo predstavljena uporabnost modernih nanotehnologij na različnih področjih. Razvojni potenciali na tem področju so veliki, poleg tega gre tudi za poklic prihodnosti.