Bisol neprestano vlaga v lastne investicije in je imel ob koncu leta 2011 postavljenih 12 megavatov lastnih sončnih elektrarn na občinskih objektih ter na industrijskih in drugih poslopjih. Pri naložbah sodeluje tako z zasebnimi kot z javnimi partnerji, strešne površine najame za obdobje od 20 do 30 let. Če je treba, skupina Bisol Group marsikje tudi obnovi ali v celoti zamenja dotrajane strešne kritine. Pri postavitvi sončne elektrarne na strehah podjetja Ilmest bo del strešne kritine zamenjala in s tem zagotovila boljše, predvsem pa dolgoročnejše razmere za brezhibno delovanje sončne elektrarne.

Podjetje Ilmest s sedežem v industrijski coni Kromberk pri Novi Gorici se ukvarja s proizvodnjo masivnih polizdelkov za kuhinjske fronte in logistiko. Družba je sestavni del skupine podjetja Ilcam spa iz Furlanije v Italiji, ki je eno največjih podjetij v Evropi za izdelavo kuhinjskih front in zaposluje več kot 800 ljudi. Podjetje Ilmest je bilo ustanovljeno leta 1992 in je v zadnjem desetletju izvedlo pomembne prenove in investicije.

Največji projekt na Primorskem bodo izvedli izkušeni projektanti in monterji skupine Bisol Group, ki so v teh dneh že začeli pridobivati vso potrebno dokumentacijo in pripravljati podrobne načrte za postavitev fotonapetostnega sistema.