V podjetju Xella iz Kisovca pri Zagorju, kjer izdelujejo gradbeni material za gradnjo objektov, kupcem zasebnih stanovanjskih hiš ne ponujajo samo gradbenega materiala, ampak jim v sodelovanju s projektanti in različnimi izvajalci hišo lahko zgradijo tudi na ključ oziroma do take gradbene faze, kot kupci želijo. Milan Černjak, vodja prodaje pri Xelli, pravi, da se največ kupcev zasebnih hiš odloči za gradnjo do tretje gradbene faze. Že leta 2004 so se namreč odločili, da kupcem ne bodo prodajali samo gradbenega materiala, ampak jim ponujajo celotne hiše.

V sodelovanju s slovenskimi arhitekti so do zdaj razvili okoli 60 različnih tipov hiš, za katere na željo kupcev pripravijo celotno dokumentacijo za gradnjo, skupaj z gradbenim dovoljenjem. V omenjenem podjetju potem za vsak objekt posebej pripravijo gradbene in druge materiale ter jih z dvema oziroma tremi vlačilci pripeljejo na gradbišče. Izvajalci gradbenih in drugih del, ki so jih usposobili Xellini strokovnjaki, pa, seveda pod njihovim skrbnim nadzorom, potem izvedejo gradnjo hiše do različnih gradbenih faz. Lahko pa kupci seveda pri njih naročijo samo gradbeni material in se lotijo gradnje v lastni režiji. Kot pravi Milan Černjak, na leto prodajo okoli 200 hiš, in to izključno v Sloveniji, saj v skladu s pravili mednarodnega koncerna Xella gradbene materiale lahko prodajajo samo v Sloveniji.

pasivna_hisa_272_1.jpg

Varčna hiša brez dodatne izolacije

Njihove hiše so zgrajene izključno iz blokov, izdelanih iz naravnih in okoljsko neoporečnih materialov (kremenčev pesek, apnenec in voda), ki imajo zelo dobre toplotnoizolacijske lastnosti. Z drugimi besedami to pomeni, da klasični bloki ytong (debelina 40 cm) povsem zadostujejo za gradnjo energijsko varčnih hiš (poraba energije za ogrevanje je od 40 do 60 kWh/m2). Taka hiša ne potrebuje nikakršne dodatne toplotne izolacije sten, ampak z zunanje strani pride samo fasada, znotraj pa ometi ali obloge.

Pri gradnji nizkoenergijske hiše pa poleg omenjenih blokov z zunanje strani hišo obložijo še z izolacijsko ploščo ytong multipor (izdelana je iz enakih surovin kot prej omenjeni bloki, nekoliko drugačno je samo razmerje posameznih sestavin). Letna poraba energije pri teh hišah znaša od 15 do 20 kWh/m2. Pasivne hiše so zgrajene iz enakih blokov kot prej omenjeni, medtem ko je izolacijska plošča ytong multipor še nekoliko debelejša kot pri nizkoenergijski hiši.

Kompaktna naprava reši vse težave

Od debeline zidov in dodane izolacije je odvisno tudi ogrevanje. Pri energijsko varčni hiši lahko lastniki izbirajo med različnimi načini ogrevanja (plinske peči, kamini, talno ogrevanje in podobno). Sogovornik je ob tem posebej opozoril, da mora v skladu s PURES (pravilnik o učinkoviti rabi energije) vsaka varčna hiša pridobiti vsaj 25 odstotkov energije iz obnovljivih virov energije. To lahko lastnik hiše zagotavlja z namestitvijo sončnih zbiralnikov na streho ali z vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne tople vode.

Precej drugače je pri pasivnih in zelo dobrih nizkoenergijskih hišah. Milan Černjak vsem kupcem omenjenih hiš priporoča vgradnjo prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadnega zraka v kombinaciji s toplozračnim ogrevanjem. Za to je najbolj primerna tako imenovana kompaktna naprava, s pomočjo katere lastniki ogrevajo prostore in sanitarno vodo, hkrati pa naprava poskrbi tudi za prezračevanje prostorov (nekatere tudi hladijo). V pasivnih hišah je to vse in ne potrebujejo talnega ali kakšnega drugega ogrevanja. Pri nizkoenergijskih hišah pa to ni dovolj, Černjak poudarja, da je pri teh hišah potrebno tudi talno ogrevanje. Najbolj optimalna je po njegovih besedah toplotna črpalka, ki je vgrajena tudi v nekaterih tipih kompaktnih naprav, lahko pa je povsem samostojna. V tem primeru mora biti sistem rekuperacije posebej, vendar je najbolj racionalno, da so vsi sistemi združeni v eni sami kompaktni napravi.

Tistim kupcem, ki hiše gradijo v skladu z njihovo projektno dokumentacijo, projektanti pripravijo tudi natančne izračune za različne kombinacije ogrevanja, prezračevanja, hlajenja, kot si pač zaželijo naročniki. To je še posebno pomembno pri pasivnih in tudi pri nizkoenergijskih hišah, za katere sogovornik svetuje, da so izdelane natančno po projektih, saj lahko vsaka samovolja lastnikom povzroča precej preglavic.

Poleg energetskih in okoljskih učinkov so Xelline hiše v celoti zgrajene iz domačih (lokalnih) in naravnih materialov. Vse to pripomore k temu, da imajo hiše ytong nizek okoljski odtis tako pri proizvodnji gradbenih materialov kot tudi v celotnem obdobju obratovanja hiše, pri razgradnji pa ni nikakršnih težav, saj so vsi materiali naravnega izvora in so primerni za reciklažo oziroma nadaljnjo uporabo.

pasivna_hisa_272.jpg

Izolacija z notranje strani

Poleg gradnje zasebnih hiš so njihovi gradbeni materiali nadvse primerni tudi za gradnjo večjih stanovanjskih, poslovnih, javnih in drugih objektov, kjer jih investitorji že zdaj veliko uporabljajo. V prihodnje pa pričakujejo, da jih bodo uporabljali tudi pri energetskih sanacijah obstoječih objektov. Sogovornik je ob tem posebej opozoril na objekte kulturne dediščine, kjer zaradi predpisov ni možna izolacija fasade z zunanje strani. Za take objekte in tudi za druge, kjer zaradi kakšnih drugih razlogov ni mogoča toplotna izolacija z zunanje strani, so po Černjakovih besedah zelo primerne izolacijske plošče ytong multipor. Te plošče je mogoče brez težav vgraditi z notranje strani prostorov, pri čemer je zelo pomembno, da se ta izolacija vgrajuje brez parne zapore. To pomeni, da se v takih prostorih ne nabira vlaga in se ne razraščajo plesni. Dodatna prednost je tudi to, da stene vpijajo vlago, ko je te preveč, ko pa v prostorih vlage primanjkuje, jo stene oddajajo. Prav zaradi teh lastnosti v Xelli pričakujejo, da se bo v prihodnjih letih povpraševanje po njihovih izolacijskih ploščah še povečalo, zato se na to pripravljajo.

Ker se zavedajo, da bo v prihodnje še večji poudarek na varčevanju z energijo, na tem področju vidijo veliko izzivov predvsem pri razvoju svojih izdelkov, ki naj bi pripomogli k večji energetski učinkovitosti tako v novih kot obnovljenih objektih.