Toda zdaj želijo o svoji usodi soodločati tudi sami. Tako so se odločili v občinah Markovci in Gorišnica, zato so ustanovili Civilno iniciativo za sanacijo poplav 2012. Hidroelektrarna (HE) Formin v lasti Dravskih elektrarn Maribor (DEM) je namreč zatajila. Najprej s pretokom vode. Zakaj? Poplavljena so bila tudi območja, ki doslej niso veljala za problematična. Zakaj? Zdaj ljudje med staro strugo Drave in dovodnim kanalom za HE Formin živijo v strahu. Zakaj? Opozorila o vremenskih razmerah iz Avstrije so bila pravočasna, a odzivi odgovornih z naše strani prepozni. Zakaj?

V sožitju z reko

Vprašanj je še veliko več, morda na vsa nikoli ne bomo dobili odgovorov. Odgovornost tistih, ki upravljajo naše vodotoke, pa je znana. Zato nas v obravnavanem primeru zanima, zakaj niso odgovorni pri Dravskih elektrarnah Maribor po vseh opozorilih ravnali tako (pravočasen dvig zapornic), da bi preprečili katastrofo, ki se je na srečo končala brez smrtnih primerov. Gospodarska in ekološka škoda pa je velika. Tehnične težave so lahko le izgovor za (namerno ali malomarno?) zapoznelo ravnanje. O tem, kaj vse je bilo obljubljeno prebivalcem ob spodnjem toku reke Drave, ko so gradili HE Formin, da ne bi živeli v strahu, pa to ni bilo storjeno, in o tem, kaj so nazadnje delali, ve veliko povedati Konrad Janžekovič, ki je bil v času gradnje HE Formin predsednik takratne Krajevne skupnosti Markovci.

notranja_ena_poplave.jpg

»Drava je poplavna reka, to moramo vedeti. Poplavljala je spomladi, ko se je topil sneg, redko jeseni, a nikoli tako katastrofalno kot tokrat,« začne razlago Janžekovič. Drava je imela vedno svoja razlivna področja, nikoli ni ogrožala imetja, kmetijske dejavnosti in življenj. Ljudje so s tem živeli, v sožitju z naravo, saj so skrbeli tudi za pretočnost struge s krčenjem rastlinja, z odvozom nanesenega gramoza in potapljanjem kamnitih branikov ob mehkejšem terenu. Spremljali so njen tok in ga tudi obvladovali. Zdaj jim je reka povzročila veliko premoženjsko škodo, o kateri bo še govora, ko bo ocena dokončna. Za strokovno vzdrževanje struge Drave skrbi tudi posebej za to imenovano podjetje, ki pa ima zaradi „direktiv z vrha“ velikokorat „zvezane roke“. Tudi o tem bodo odgovorni morali podati še veliko pojasnil.

Ko je prišlo do gradnje HE Formin, je najprej nastalo zdajšnje umetno Ptujsko jezero za jezom Markovci, ki ves čas »grozi« naseljem pod njim, enako velja tudi za dovodni kanal za HE Formin, ki se dviga več kot deset metrov nad polji in vasmi v okolici. Prav to jezero in umetni kanal predstavljata pravo ekološko »bombo«, saj se tu nabira vsa nesnaga, ki jo Drava in njeni pritoki prinesejo do jeza. Optimalni pretok Drave naj bi bil po načrtih zagotovljen tudi ob morebitni okvari HE Formin, kot se je zgodilo tokrat, če bi strugo redno vzdrževali. Toda danes lahko Dravo prehodite v »galošah« tudi na mestih, kjer je nekoč vozil brod, pove Janžekovič. Zgovorna je slika nižje od Borlskega mostu, kjer sredi reke raste že kar pravi gozd … Zato niti ni presenetljivo, da si je Drava v danih razmerah »urezala« novo pot med staro strugo in odvodnim kanalom po HE Formin. To rečno opozorilo seveda ni več šala!

Ne pozabimo ljudi!

Pridobivanje električne energije v hidroelektrarnah seveda ni sporno, ko je smotrno in učinkovito. Toda ali za tak vir energije lahko zanemarimo vse druge vplive na okolje, ki ga ima obravnavani primer? Okolje? Da pri tem ne pozabimo na ljudi! Tokrat so bila namreč ogrožena tudi življenja celih družin. Že v vodotočno strpnih razmerah okoliški prebivalci vedo povedati, da se je klima z umetnim jezerom spremenila, kar največkrat potrdi megla. Torej gre tudi v tem primeru za spremembo prejšnjih naravnih dogajanj. Tudi dovodni in odvodni kanal za HE Formin je vprašljiv poseg v naravo, kjer so najbolj rodovitna polja. Tudi v sušnih obdobjih so ob vznožju kanala na določenih mestih mlake. Tako vedo povedati domačini. Torej kanal pušča …

notranjapoplavedva.jpg

»Pušča« pa očitno tudi odgovornost tistih, ki bi morali po službeni dolžnosti skrbeti za vzdrževanje reke Drave. V upanju, da bomo odgovornim dovolj močno popihali na vest in prizadetim pomagali do mirnega spanca, bomo razplet te zgodbe še naprej skrbno spremljali, saj bo lahko ne nazadnje za zgled tudi kakemu drugemu podobnemu ekološkemu primeru …