Odgovor: Po mojem mnenju ste služnost že priposestvovali. Zakon namreč določa, da stvarna služnost nastane s priposestvovanjem, če je lastnik gospodujoče stvari (to ste vi) dejansko izvrševal služnost v dobri veri vsaj deset let. Menim, da dobrovernost v vašem primeru obstaja, saj ste imeli vse razloge za to, da ste verjeli, da imate na sporni cesti služnost. V primeru, da ne bi uspeli dokazati dobrovernosti, bi bila situacija za vas nekoliko manj ugodna, saj bi v tem primeru lahko priposestvovali služnost šele po dvajsetih letih. Obstoj služnosti se da ugotoviti tudi s tožbo.

Vprašanje: Na zemljišču v bližini Postojne imam služnostno pravico hoje in prevoza. Lastnik te parcele mi pogosto onemogoča izvrševanje služnosti tako, da na cesto postavlja določene ovire. Nekaj časa sem vse skupaj prenašal, zdaj pa mi je prekipelo. Zanima me, ali lahko sodno zahtevam, naj preneha s tem svojim početjem. Kako?

Odgovor: Seveda lahko. Zoper služnostnega zavezanca lahko vložite tožbo, s katero zahtevate, naj preneha z oviranjem služnosti. Za vložitev te tožbe se smiselno uporabljajo pravila o tako imenovani prepovedni tožbi zaradi vznemirjanja (99. člen stvarnopravnega zakonika), kar pomeni, da lahko zahtevate, naj lastnik te parcele preneha tako s sedanjim kot tudi z bodočim oviranjem služnosti. Soseda lahko opozorite, da boste, če bo motenje služnosti nadaljeval in vam povzročal škodo, zoper njega vložili še odškodninsko tožbo in zahtevali odškodnino zaradi škode, ki vam je nastala in vam še nastaja z njegovim motenjem oziroma vznemirjanjem.

Vprašanje: Vesel bom odgovora na vprašanje, kako ukrepati v primeru, če sosed brezobzirno in trdovratno (kljub moji prošnji, naj omeji svoje početje) obrača vozilo in vozi po moji parceli. Saj ne, da bi bil do njega pikolovski, moti me pa, da se obnaša, kot da je sam na svetu, in se sploh ne zmeni za moja opozorila. Enako ravna tudi do drugih sosedov. Kakšna pravna sredstva so nam na voljo?

Odgovor: Sosed nesporno krši vsa temeljna načela medsosedskega sožitja in sosedskega prava. Za vožnjo po vaši parceli bi namreč moral pridobiti vaše izrecno dovoljenje oziroma z vami podpisati pogodbo o služnosti vožnje po vaši parceli. Ker tega ni storil, ravna protipravno. Svetujem vam, da ga najprej pisno opozorite, da krši zakon, in mu postavite razumen rok (denimo 15 dni), da preneha svoje početje. Če se na pisno opozorilo ne bo odzval, lahko zoper njega vložite tako imenovano prepovedno tožbo in v njej zahtevate prepoved vožnje po vaši parceli.

Vprašanje: V bližini Novega mesta sem nedavno kupil zemljišče in tam nameravam postaviti manjšo brunarico. Dostop do mojega zemljišča z avtomobilom je znatno otežen, saj moram vsaj del poti prevoziti po zemljišču soseda. Ko sem kupil zemljo, sem bil prepričan, da s sosedi ne bo težav, ampak sem se zmotil. Eden od sosedov mi je že dal vedeti, da nimam nobenih možnosti, da bi prečkal njegovo zemljišče, ne da bi plačal. Nisem navajen na tako osorne odnose. Ali imam kakšno možnost, da prek sodišča izposlujem nujno pot do svoje parcele?

Odgovor: Čeprav v detajlih ne poznam vaše situacije, se mi na prvi pogled zdi, da bi z zahtevkom za nujno pot morali uspeti. Sodišče namreč dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno rabo potrebne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški. Obstajati mora še dodatni pogoj, da se z nujno potjo ne onemogoča ali znatno ovira uporaba nepremičnine, po kateri naj bi nujna pot potekala. V primeru, da sta ta dva pogoja izpolnjena, bo sodišče verjetno odobrilo vaš predlog za določitev nujne poti – boste pa morali tudi v tem primeru zavezancu za nujno pot plačati ustrezno nadomestilo, ki pa seveda ne bo tako visoko, kot to običajno zahtevajo zavezanci.

mag. Boštjan J. Turk