Gospa Danica, imate zanimivo lokacijo, ki jo že danes bogati enkraten pahljačasti javor. Ureditev zajema ozek pas zasaditve vzdolž potoka. Pri načrtovanju sem upoštevala vaše želje in danosti prostora. Ambient bo z novo zasaditvijo dobil pestrejši videz. Osrednje drevo ostaja pahljačasti javor, ohranja se tudi preostala obstoječa zasaditev. Travna ruša na brežini se odstrani, nato se izvede saditev po prikazanem tlorisu.

zasaditev1z.jpg

Nova zasaditev se začne ob meji s sosedovim zidom. Zasadijo se nizkorastoči lovorikovci (Prunus laurocerasus »Otto Luyken«), z njimi skrijemo nezanimiv pogled na zid. Območje pod pahljačastim javorjem se zasadi z okrasno travo perjanko (Pennisetum alopecuroides). V pasu zasaditve so nanizane skupine zimzelenih rastlin: tisa, pušpan, pisanolistna trdoleska, zlato ruševje, kitajski brin. Mehkobo v zasaditvi dodamo z okrasnimi travami. Z barvitostjo nas razveseli zelo nezahtevna, skromna in hitro rastoča lespedeza (»Lespedeza thunbergii«).

S svojimi povešavimi vejami zakriva podporni zid ob Gameljščici. Izbrane zimzelene rastline poživijo zasaditve z izborom barvnih odtenkov. Zlato ruševje se posadi ob pisanolistno trdolesko, skupaj tvorita rumenkast del zasaditve, pred njim pušpan s svojo resnostjo, za njim pa sivozelen kitajski brin. S »pepermintasto« barvo iglic tudi ob zmrzali ponuja zanimiv pogled. Vse naštete rastline so na voljo v vseh večjih vrtnarskih centrih. V vašem vrtu je še veliko možnosti, da se kasneje doda še kakšna cvetoča trajnica. To so lahko maslenice v različnih barvah cvetov. Po zasaditvi rastlin se površino prekrije z lubjem, ki služi kot zastirka, zadržuje vlago in upočasni rast plevela.

Andreja Kalan Lovšin, u.d.i.k.a.