To, da mora imeti kakovostno okno izolacijsko steklo, kvaliteta okvirjev glede na material je danes približno enaka, tako da je prosta odločitev glede lesa ali plastike, prednost aluminijastih okvirjev pa je ta, da so zaradi večje dimenzijske stabilnosti posebno primerni za večje razpone. Poleg tega bodite pozorni tudi na montažo, kajti kaj vam pomaga še tako dobro okno, če se bodo začele pojavljati težave zaradi montaže. Pri okenskih odprtinah se morate zavedati, da kakovost okna določa najšibkejši člen. Teh pa je veliko.

Okvirji

Pojdimo po vrsti. Najprej okvirji. Les je dimenzijsko bolj stabilen kot plastika, je naraven, zahteva pa nekoliko več vzdrževanja. Prednost lesa so tudi spodbude Eko sklada, ki je zadnje čase dajal prednost lesenim oknom. Glede na kakovost premazov je tudi v tem smislu skoraj enakovreden plastičnim, dejansko pa so najboljši (in najdražji) okvirji leseni z zunanjo aluminijasto zaščito, ki je namenjena le zaščiti okvirja.

Petkomorni plastični profili dosegajo toplotno prehodnost U okoli 1,2 W/m²K, osemkomorni že okoli 1,0. Leseni okvirji so nekoliko slabši glede toplotne izolativnosti, vendar so te razlike zaradi majhne površine zares minimalne. K dobremu okvirju sodi tudi dobro okovje, ki naj omogoča tudi možnost zvračanja. Priporočamo stopenjsko. Pri okvirjih je tudi različna okrepitev. Nekateri imajo kovinske palice, drugi so okrepljeni s steklenimi vlakni. To še posebno pride do izraza pri širših okvirjih. Na tak način se zmanjša teža samega okvirja, trdnost pa ostane enaka.

 

veluxnotranjaena.jpg

Stekla

Največjo površino okna zavzemajo stekla. U stekel naj bo največ 1,2, za ekoposojila pa mora U dosegati največ 1,0 W/m²K. Troslojna stekla dosegajo U okoli 0,5 do 0,6. V preteklosti, tja do leta 2000 in še pozneje, so se vgrajevala v dobre okvirje termopanska stekla, ki so dosegala vrednosti U le okoli 2,7 W/m²K, taka okna so povsem neprimerna, zato priporočamo zamenjavo stekel. Oznaka Rw pomeni zvočno izolativnost stekla, ki naj bo čim višja. Standardna zvočna izolacija dvoslojnega okna je okoli 32 dB, najvišja pa se približuje 50 decibelom.

Vgradnja RAL

Sodobna montaža se danes izvaja po standardu RAL in ne le z nekaj vijaki in purpenom. Pri »klasično« nameščenem oknu bo namreč prihajalo celo do 25- in večodstotnih izgub toplote glede na celo okno. In sedaj si predstavljajte največji »greh«, ki se vam lahko zgodi. Kupite sodobno okno z najboljšimi okvirji in po možnosti celo troslojnim steklom, med oknom in okvirjem pa prihaja do velikih izgub, poleg tega je tam še toplotni most. Ta povzroča slabo klimo v prostoru in celo propadanje okvirja. Od običajne vgradnje se razlikuje zaradi dodatne in učinkovite vodo- in zrakotesne zatesnitve med okenskim okvirjem in steno. Na tak način se doseže, da ima celotno okno, vse od zidu do sredine stekla, približno enako toplotno in zvočno izoliranost. Dodatno se izolativnost stekla po vsej površini poveča s sodobnimi plastičnimi distančniki namesto kovinskih. Če na kratko opišemo standard RAL, naj povemo, da se na notranji strani vgradi tesnilni trak, ki ne prepušča vode in zraka, zunaj pa trak, ki prepušča paro, vmesne prostore se zapolni z montažno peno visoke gostote in manjšo ekspanzijo, ki služi kot izolacija. Optimalno mesto za vgradnjo oken je ravno z zunanjo linijo zidu, da na špaleti ni toplotnega mostu. V nasprotnem je treba izolirati tudi špalete z isto debelino kot preostalo fasado. Spoj med oknom in zidom mora biti neprepusten za zrak. Zato so vsi stiki okenskega okvirja in zidu 100-odstotno tesnjeni na treh delih, kar imenujemo standard RAL. Pri pasivnih hišah se okna s kovinskimi nosilci vgradi v termoizolacijski sloj zunaj obodne stene.

veluxnotranjatri.jpg

Prezračevanje

Zaradi dobrega tesnjenja oken je nujno redno prezračevanje, priporočamo rekuperatorje. Problem pri teh je, da so najboljši centralni za vse stanovanje, navdušenje nad lokalnimi rekuperatorji pa je manjše. Vendar izkušnje uporabnikov niso slabe. Ostanimo pri klasičnem prezračevanju. Nujno je navzkrižno prezračevanje, vsaj trikrat dnevno po 3 do 5 minut, zelo dober sistem prezračevanja pa je s pomočjo dimniškega učinka. Odpremo okna v pritličju in strešna okna ter v nekaj minutah prezračimo vso hišo. Če ne prezračujemo objekta, se lahko pojavi povečana vlaga v prostoru in plesen na toplotnih mostovih. Prezračevanje z delnim odpiranjem oken (tako imenovani kip) ni učinkovito. (hh)

Montaža nekoč in danes

Montaža stavbnega pohištva je bila vrsto let prepuščena iznajdljivosti monterjev. Najpogosteje se je za tesnjenje uporabljal purpen, okvirji pa so se sidrali z vijaki v steno. »Pomembno je, da ne piha noter ...« smo lahko slišali pogoste argumente monterjev, ki enostavno niso obvladali svojega dela. Res je, da moramo okvir dovolj na gosto učvrstiti z vijaki, vedeti pa moramo, da so plastična okna bolj termično nestabilna in posledično to pomeni, da prihaja do večjih nihanj v dimenzijski stabilnosti. Tudi zato v obmorskih krajih lastniki manj uporabljajo plastična okna in pogosteje lesena ter predvsem aluminijasta, ki veljajo za dimenzijsko najbolj stabilna.

Zaradi ne dovolj dobrega in napačno izvedenega tesnjenja med okvirjem in oknom je prihajalo do rež in v primerjavi s celotnim oknom celo do 25 odstotkov skupnih vrednosti izgub. Zato so v Nemčiji razvili sistem smernic za montažo, ki so jih poimenovali smernice RAL. V bistvu je sistem tesnjenja klasičen v smislu paroprepustnosti, ki si sledi od manj prepustnih materialov znotraj proti bolj prepustnim zunaj. Tesnjenje po standardu RAL je trinivojsko in je sestavljeno iz notranje paroneprepustne ovire, v sredini sta toplotna in zvočna izolacija, na zunanji strani pa parodifuzna ovira.

Več na www.velux.si

velux_zamenjavakupon.jpg