S še večjim problemom prezračevanja se srečujejo lastniki stanovanj. Tu ne gre le za stanovanja v sodobno grajenih objektih, ampak tudi v starejših, ki so jih lastniki opremili z novimi okni, ob tem pa niso poskrbeli za učinkovit sistem prezračevanja. Kar ni njihova krivda, bolj jo gre pripisati stroki in trgu, ki tega nista poudarjala kot nujnost, ter tudi relativno slabši ponudbi.

Danes so na trgu številni ponudniki centralnih rekuperacijskih prezračevalnih sistemov, ki izsesanemu zraku odvzamejo toploto in z njo ogrejejo vstopni zrak, vendar so ti bolj primerni za novogradnje, manj pa za adaptacije. Poleg tega niso namenjeni prezračevanju stanovanj v večstanovanjskih objektih (razen v primeru novogradnje, ko lahko dogradijo sistem prezračevanja, vendar takoj dodajo oznako nadstandardna kvaliteta). Eden izmed redkih ponudnikov učinkovitega sistema lokalnega prezračevanja je nemško podjetje Lunos, ki ga v Sloveniji od leta 2010 zastopa ljubljansko podjetje Lunos, d. o. o.

prezracevanje_vodilna.jpg

Odpravljanje čezmerne vlage in plesni

Večina objektov in stanovanj kljub kakovostnim zrakotesnim oknom nima urejenega prezračevanja in tako ostaja odvisna od prezračevanja z odpiranjem oken, kar je (ali pa ni) dovolj učinkovito, ob tem pa tudi dokaj potratno. Tako ne preseneča, da se v vse več stanovanjih na stenah pojavlja vlaga. Temeljni vzrok za to je slabo prezračevanje. Pogosto mislimo, da je varčno prezračevanje moč doseči samo s centralnim rekuperacijskim sistemom, ki mora imeti razvodne kanale, vendar ni povsem tako. Sistemi lokalnega prezračevanja podjetja Lunos, so izjemno učinkoviti, zanimivo pa je, da z ločenimi enotami in sistemom različnih tlakov dosegajo podobne rezultate kot centralna enota z vsemi razvodnimi kanali. Z zelo pomembno podrobnostjo – podjetje proizvaja klasične sisteme prezračevanja in tudi rekuperacijske.

Če se kot lastnik stanovanja z zrakotesnimi okni ne odločite za vgradnjo varčnega lokalnega rekuperacijskega sistema prezračevanja, je nakup vsaj klasičnega sistema skorajda obvezen. Tudi če bi za mnenje vprašali strokovnjake, ki se ukvarjajo z odvečno vlago in slabim zrakom v prostorih, bi vam marsikdo dejal, da bi morali biti minimalni sistemi za prezračevanje zakonsko predpisan standard vsakega stanovanja z novimi zrakotesnimi okni. Ena izmed prednosti lokalnega sistema prezračevanja pa je tudi, da tu ni zračnih kanalov, v katere se lahko ob nepravilni uporabi ujamejo različne nečistoče. Kakovostno prezračevanje odpravlja tudi obremenjenost objektov z radonom, ki je prisoten v številnih starejših in tudi adaptiranih hišah na kraškem terenu.

Sledenje tehnični logiki

Zanimivi so začetki podjetja Lunos, ki segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja. Tedaj so se gradili večstanovanjski bloki, ki so imeli praviloma shrambe brez oken. Podjetje je svoje delo začelo z inovacijo in izumilo pasivni prezračevalni sistem – prezračevalni zidak. In na inovacijah je gradili tudi svoj nadaljnji razvoj, pri čemer je sledilo tehnični logiki, ki je temelj dobrega prezračevanja, in jo le še nadgrajevalo s sodobnimi sistemi.

O čem govorimo? V večstanovanjskih hišah, še posebno starejših, skozi napo pogosto vdirajo vonjave iz spodnjega stanovanja. Morda bentite na soseda, ki pod vami peče ribe, verjetno pa še niste pomislili na to, kje se skriva pravi vzrok za slabo voljo. Predlagamo vam preizkus. Ko bo sosed spet pekel ribe, prižgite ventilator v kopalnici in počakajte na rezultat. Zagotavljamo vam, da bodo začele v kuhinjo hitro vdirati vonjave iz zračnika. Zakaj? Zato, ker bo ventilator v vaši kopalnici ustvaril delni podtlak, posledica tega pa bo vdor plinov iz kuhinjskega zračnika. V starih časih je bilo v stanovanjih več slepih pasivnih zračnikov, danes pa imamo zrakotesna okna ter ventilatorje v kopalnici in kuhinjski napi, ki iz prostora izpihujejo zrak, ne le slab vonj. Ta sistem različnih tlakov izkoriščajo centralni sistemi, ki imajo speljani zrak po ceveh, prav tako pa tudi Lunosov klasični ali rekuperacijski lokalni sistem.

prezracevanje_varcen.jpg

Klasični Lunos sistem prezračevanja

Poglejmo najprej klasični sistem, o katerem moramo povedati, da je glede svežega zraka vsekakor bolj učinkovit kot klasično odpiranje oken, prav tako pa je tudi energijsko bolj varčen od odpiranja oken. Prezračevalni sistemi Lunos temeljijo na ustreznem pretoku zraka v celotnem bivalnem območju. Tako imamo v stanovanju vhodne enote za dotok svežega zraka (svež in filtriran zrak prihaja skozi posebne zračnike v dnevne sobe, spalnice in otroške sobe ter delovne prostore) in na drugi strani posebne ventilatorje, ki glede na stopnjo vlažnosti zraka izrabljen zrak prenašajo iz kopalnice, kuhinje, sanitarij in pralnice ven oziroma v prezračevalne jaške.

V stanovanju s pomočjo teh ventilatorjev nastane majhen podtlak, ki povzroči, da skozi vhodne enote vstopa svež, filtriran zrak. Pretok zraka med prostori uravnavajo vratne rešetke (navadno so vgrajene v kopalnicah) ali pa se uporabi originalni Lunosov element za pretok zraka med sobami. Svež zrak stalno priteka najprej od zunaj v sobe, nato pa v prostore, opremljene z odzračevanjem izrabljenega zraka (kuhinja, sanitarije itn.). Vse to poteka brez hrupa in škodljivih snovi ter brez vetra in neugodnih vremenskih vplivov, kar omogočajo protiprepišna varovala, omejitev volumna zračnega pretoka v vhodnih enotah ter vgrajeni dušilci hrupa v ventilatorjih.

Zakonsko ustrezno

Zaradi varčevanja z energijo zakonodaja zahteva, da morajo biti zgradbe zatesnjene. To določata tudi nemška Uredba o varčevanju z energijo (EnEV – Energieeinsparverordnung) in slovenski pravilnik (PURES 2010), ki je osnova za vse izračune gradbenih smernic in predpisov. Lunosov sistem prezračevanja zadovoljuje vse nemške in slovenske standarde. Sistemi Lunos delujejo skladno s potrebami uporabnikov in so krmiljeni na podlagi vrednosti zračne vlage. Glede na vlažnost izrabljenega zraka se volumen zračnega toka zvišuje ali znižuje. Tako so prostori prezračevani le toliko, kolikor je potrebno.

Ves čas govorimo le o klasičnem sistemu, a, kot smo zapisali že na začetku, podjetje Lunos proizvaja tudi rekuperacijske sisteme lokalnega prezračevanja. Če povemo poenostavljeno, ti sistemi delujejo na podobnem principu različnega tlaka v bivalnih prostorih, s tem da so energijsko izjemno učinkoviti in toploto, ki jo odvzamejo notranjemu zraku, vrnejo v prostor s svežim zrakom ob minimalni porabi energije. Tako lokalni rekuperator porabi le 3,3 W pri zahtevani izmenjavi 38 m܁h, kar pomeni 0,09 W/m܁h pri povrnitvi 90,6 odstotka toplote. O tem in tudi drugih podrobnostih klasičnega Lunosovega sistema kontroliranega prezračevanja pa več v prihodnjih številkah naše priloge.