Čistilna naprava Rastlinska je zasnovana na naravnih procesih, in sicer tako, da se voda v njej pretaka gravitacijsko, brez električne energije in strojnih elementov, ki bi jih bilo potrebno v času njenega delovanja menjati. Gre za tip rastlinske čistilne naprave, ki jo v veliki (največji) meri uporabljajo tudi v tujini (Nemčija, Danska, Francija, Avstrija, itd.), in je na podlagi desetletnih izkušenj in povezovanja z mednarodnimi inštituti in univerzami zasnovana za slovenske razmere in zahteve. Razen praznjenja usedalnika, ki je za ostale biološke čistilne naprave zakonsko zahtevano na najmanj tri leta, z napravo ni večjih stroškov obratovanja.

rastlinska_1.jpg

Rastlinska učinkovito deluje tudi pozimi

Tehnološko gledano čiščenje poteka tako, da onesnažena voda iz hiše priteče v večprekatni usedalnik, od koder se preko pulznega jaška dovaja na rastlinsko čistilno napravo. Prečiščena voda na koncu izteka v okolje, uporabniki pa so oproščeni 90 odstotkov stroškov okoljske dajatve. Rastlinska deluje zelo učinkovito tudi pozimi. To ne pomeni le, da ne ''zmrzne'', ampak tudi ustrezno očisti vodo! Kot dokaz pa niso le meritve v Sloveniji, ampak tudi delujoče rastlinske čistilne naprave v Kanadi, na Norveškem in drugje.

Znani so tudi rezultati lanskih meritev iztočnih parametrov referenčne rastlinske čistilne naprave Rastlinska, ki jih je opravil Zavod za zdravstveno varstvo Celje v skladu z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz malih komunalnih čistilnih naprav. Ti so pokazali, da je koncentracija merjenih parametrov na iztoku iz čistilne naprave več kot desetkrat nižja od predpisanih normativov – KBK (kemijska potreba po kisiku) znaša 24 (normativ je 150) in biokemijska potreba po kisiku manj kot 4 (normativ je 30).

rastlinska.jpg
 

Velikosti rastlinskih čistilnih naprav

Trenutno so na voljo tipske rastlinske čistilne naprave z naslednjo kapaciteto čiščenja: do 4 PE (oseb), od 5 do 7 PE, od 8 do 10 PE, od 11 do 15 PE in od 16 do PE po želji. Čistilne naprave Rastlinska z večjo kapaciteto od 10 PE se delajo po dogovoru in predhodnem ogledu terena. Največja velikost je omejena zgolj z razpoložljivim prostorom, kot informacijo pa lahko navedemo, da je največja izgrajena naprava Rastlinska v Sloveniji za 1100 PE, projektirana pa za 1740 PE. Tovrstne naprave so po izkušnjah iz tujine primerne za naselja tudi do 2000 in več oseb. Več informacij najdete tukaj.