Pogojev, ki jih morajo za sodelovanje v prvem krogu natečaja izpolnjevati kandidati, ni veliko, so pa zato velike ambicije, ki jih želi doseči nagrada – na področju boja proti podnebnim spremembam naj bi namreč prav Alpe postale vzorčna regija.

Harmonično zlitje

Kako združiti prijetno življenje v Alpah in skrbno ravnanje z naravo, je vprašanje, na katero poskuša odgovoriti arhitekturna nagrada Constructive Alps. Predloge – projekte zasebnih ali občinskih stanovanjskih, javnih ali industrijskih stavb oziroma stavb, namenjenih storitvenim ali prostočasno-rekreacijskim dejavnostim, ki so bile na območju Alp zgrajene ali prenovljene v letih 2008 – 2012 – lahko zainteresirani oddajo do 19. februarja 2013. Mednarodna žirija bo poleti med prispelimi predlogi izbrala najboljše in jih nagradila. Pri ocenjevanju bo upoštevala estetske vidike in celovita merila za izpolnjevanje zahtev trajnostnega razvoja (vključenost objekta v javno prometno mrežo, izbira okolju prijaznih gradbenih materialov, energijsko učinkovita gradnja).

jedilnicasvica.jpg

Gradnja za Alpe

Constructive Alps je švicarski prispevek k izvajanju Akcijskega načrta Alpske konvencije za podnebje, s katerim so se alpske države leta 2009 zavezale, da bodo Alpe postale vzorčna regija v boju proti podnebnim spremembam (gl. uokvirjeno besedilo). Trajnostna prenova in trajnostna gradnja sta izredno pomembni, saj porabijo v Alpah zasebna gospodinjstva ravno toliko energije kot ves prometni sektor. Energija, pridobljena predvsem iz kurilnega olja in zemeljskega plina, se najpogosteje uporablja za ogrevanje in hlajenje prostorov. Veliki porabniki energije so stare in slabo izolirane stavbe. Pravi ključ za učinkovito varstvo podnebja sta zato prenova obstoječega in gradnja novega stavbnega fonda z gradbenimi materiali, ki so domačega izvora in okolju prijazni. Prav tako poudarja Constructive Alps švicarska prizadevanja za čezmejno sodelovanje na območju Alp, ki je bilo tudi eno od prednostnih nalog švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji v letih 2011 in 2012. Nagrada bo namreč podeljena v sodelovanju z Vlado Kneževine Lihtenštajn ter s podporo Univerze v Lihtenštajnu in Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA).

hodnik_svica.jpg

Preprosta prijava

Mednarodna žirija, ki ji predseduje švicarski arhitekturni novinar Köbi Gantenbein, bo v dvostopenjskem natečajnem postopku med prispelimi predlogi izbrala najboljše primere dobre prakse. Za udeležbo v prvem krogu morajo kandidati poslati le dve fotografiji svojega objekta in kratko utemeljitev, zakaj menijo, da je prav ta eksemplaričen primer skladnosti z zahtevami trajnostnega razvoja. Švica želi k sodelovanju spodbuditi čim več arhitektov in investitorjev s celotnega alpskega območja. Žirija si bo ogledala izbor 25 projektov na kraju samem, le-te pa bo izbrala v skladu s celostnimi merili trajnostnega razvoja. Zmagovalne projekte bo razglasila članica švicarskega Zveznega sveta in švicarska ministrica za okolje Doris Leuthard na podelitvi nagrad 30. avgusta 2013 v Planinskem muzeju v Bernu v Švici. Namen nagrade Constructive Alps je spodbuditi arhitekte in investitorje k energijsko učinkoviti gradnji objektov iz domačih gradbenih materialov, predvsem pa navdušiti prebivalce Alp za trajnostno prenovo in gradnjo. Od konca avgusta bo mogoče 25 izbranih projektov podrobneje spoznati v Planinskem muzeju, nato pa bodo na ogled še na potujoči razstavi, ki bo obiskala tudi druge kraje. Švicarska arhitekturna revija Hochparterre bo ob tej priložnosti izbranim projektom trajnostne prenove in gradnje posvetila posebno številko v angleškem in nemškem jeziku.

Razsodni in rahločutni

Da bi spodbudila izvajanje Akcijskega načrta za podnebje v praksi, je Kneževina Lihtenštajn leta 2011 prvič razpisala vsealpsko arhitekturno nagrado. Zanjo se je potegovalo 201 objektov iz sedmih alpskih držav. Zmagala je občinska stavba v avstrijskem Ragallu. Objekt je zgrajen iz lesa smreke, ki rastejo v bližnjih občinskih gozdovih, zasnoval pa jo je avstrijski arhitekt Johannes Kaufmann. Drugo nagrado je žirija podelila izvajalcem prenove 170 let stare lesene hiše, gostišča Gasthof Krone v avstrijskem kraju Hittisau, dobitnik tretje nagrade pa je novo naselje pasivnih hiš „Im Bächli“ v švicarskem Teufnu. Žirija je podelila še tri priznanja: novemu proizvodno-logističnemu centru Hilti P4 plus v avstrijskem kraju Thüringen, prenovljenemu objektu Borgata Paraloup v Italiji in novemu naselju pasivnih hiš Samer Mösel v Salzburgu v Avstriji.
 

Več informacij na www.constructivealps.net