Sedanji predlog energetskega zakona v delu, ki se nanaša na energetske izkaznice, lastnikom nepremičnin ne daje druge izbire, kot da jih naročijo pri zelo dragih strokovnjakih, so opozorili v ZPS. Ob tem pa so spomnili, da predlagani način izdelave energetske izkaznice dejansko obsega le vnos podatkov, ki jih morajo posredovati sami lastniki stavbe v računalniški program, ki ga bo priskrbelo resorno ministrstvo.

Izkaznico bi si lahko vsakdo izdelal sam

Tako ZPS predlaga spremembe členov, ki bodo med drugim omogočale, da se lastniki nepremičnin sami odločijo, katero vrsto izkaznice bodo pridobili, da se podatek o energetski učinkovitosti doda v obstoječo evidenco katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS, ter da licenciranim inženirjem, ki so ustrezno usposobljeni, ne bo treba na dodatna izobraževanja za pridobitev dodatne odločbe.

energijska_izkaznica_stavbe3.jpg

Njihovi predlogi gredo tudi v smeri sprememb, ki bodo omogočale, da si merjeno energetsko izkaznico na podlagi podatkov o dejanski porabi energije izdela tudi vsak lastnik sam s pomočjo progama za izračun, v smeri jasne opredelitve financiranja izdelave energetske izkaznice v večstanovanjskih stavbah ter v smeri sprememb prehodne odločbe, da se obveznosti v zvezi z energetskimi izkaznicami uveljavijo 60 dan po vzpostavitvi progama za izračun energetskih izkaznic, so navedli.

Peticija proti neracionalnim in nesmiselnim predlogom

Ob tem potrošnike vabijo, naj na njihovi spletni strani podpišejo njihovo peticijo, s katero želijo opozoriti, da, kot so zapisali, "potrošniki nismo in ne želimo biti le nemi plačniki neracionalnih, nesmiselnih predlogov".